Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opplandske Betongindustri AS
Juridisk navn:  Opplandske Betongindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61113170
Vest-Torpvegen 22 Vest-Torpvegen 22 Fax: 61113180
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Oppland Nordre Land
Org.nr: 987547847
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 6/30/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.46%
Resultat  
  
-71.81%
Egenkapital  
  
8.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 132.504.000 104.779.000 81.540.000 61.855.000 75.814.000
Resultat: 1.874.000 6.647.000 3.580.000 2.990.000 -470.000
Egenkapital: 11.261.000 10.408.000 5.324.000 2.948.000 790.000
Regnskap for  Opplandske Betongindustri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 132.504.000 104.779.000 81.540.000 61.855.000 75.814.000
Driftskostnader -131.907.000 -98.172.000 -77.959.000 -58.840.000 -76.159.000
Driftsresultat 596.000 6.606.000 3.582.000 3.015.000 -345.000
Finansinntekter 1.457.000 142.000 47.000 212.000 149.000
Finanskostnader -178.000 -102.000 -49.000 -236.000 -274.000
Finans 1.279.000 40.000 -2.000 -24.000 -125.000
Resultat før skatt 1.874.000 6.647.000 3.580.000 2.990.000 -470.000
Skattekostnad -97.000 -1.563.000 -904.000 -832.000 135.000
Årsresultat 1.777.000 5.084.000 2.676.000 2.158.000 -334.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.429.000 8.637.000 2.897.000 3.068.000 4.095.000
Sum omløpsmidler 50.948.000 34.373.000 28.922.000 17.606.000 14.949.000
Sum eiendeler 61.377.000 43.010.000 31.819.000 20.674.000 19.044.000
Sum opptjent egenkapital 10.471.000 9.618.000 4.533.000 2.158.000 0
Sum egenkapital 11.261.000 10.408.000 5.324.000 2.948.000 790.000
Sum langsiktig gjeld 4.013.000 3.975.000 1.905.000 2.650.000 2.674.000
Sum kortsiktig gjeld 46.103.000 28.628.000 24.591.000 15.075.000 15.580.000
Sum gjeld og egenkapital 61.377.000 43.011.000 31.819.000 20.673.000 19.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.322.000 104.566.000 80.952.000 61.855.000 75.814.000
Andre inntekter 182.000 213.000 588.000 0 0
Driftsinntekter 132.504.000 104.779.000 81.540.000 61.855.000 75.814.000
Varekostnad -80.177.000 -55.428.000 -42.265.000 624.000 -3.537.000
Lønninger -34.394.000 -28.544.000 -20.806.000 -18.093.000 -18.615.000
Avskrivning -2.050.000 -1.006.000 -519.000 -486.000 -492.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.237.000 -12.898.000 -11.754.000 -8.085.000 -9.744.000
Driftskostnader -131.907.000 -98.172.000 -77.959.000 -58.840.000 -76.159.000
Driftsresultat 596.000 6.606.000 3.582.000 3.015.000 -345.000
Finansinntekter 1.457.000 142.000 47.000 212.000 149.000
Finanskostnader -178.000 -102.000 -49.000 -236.000 -274.000
Finans 1.279.000 40.000 -2.000 -24.000 -125.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -924.000 0 -300.000 -2.158.000 0
Årsresultat 1.777.000 5.084.000 2.676.000 2.158.000 -334.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 674.000 1.506.000
Fast eiendom 0 0 695.000 0 0
Maskiner anlegg 10.173.000 8.220.000 2.185.000 2.011.000 2.120.000
Driftsløsøre 0 0 0 366.000 453.000
Sum varige driftsmidler 10.173.000 8.220.000 2.880.000 2.377.000 2.573.000
Sum finansielle anleggsmidler 256.000 417.000 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 10.429.000 8.637.000 2.897.000 3.068.000 4.095.000
Varebeholdning 3.086.000 2.136.000 2.431.000 4.657.000 4.442.000
Kundefordringer 22.894.000 14.500.000 15.442.000 7.342.000 9.675.000
Andre fordringer 7.757.000 4.898.000 2.863.000 138.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 17.211.000 12.840.000 8.186.000 5.468.000 715.000
Sum omløpsmidler 50.948.000 34.373.000 28.922.000 17.606.000 14.949.000
Sum eiendeler 61.377.000 43.010.000 31.819.000 20.674.000 19.044.000
Sum opptjent egenkapital 10.471.000 9.618.000 4.533.000 2.158.000 0
Sum egenkapital 11.261.000 10.408.000 5.324.000 2.948.000 790.000
Sum avsetninger til forpliktelser 234.000 429.000 105.000 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.013.000 3.975.000 1.905.000 2.650.000 2.674.000
Leverandørgjeld 14.841.000 11.782.000 8.807.000 5.769.000 7.793.000
Betalbar skatt 16.000 1.240.000 126.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.917.000 3.704.000 2.368.000 1.608.000 2.117.000
Utbytte -924.000 0 -300.000 -2.158.000 0
Annen kortsiktig gjeld 25.329.000 11.901.000 12.989.000 7.697.000 5.670.000
Sum kortsiktig gjeld 46.103.000 28.628.000 24.591.000 15.075.000 15.580.000
Sum gjeld og egenkapital 61.377.000 43.011.000 31.819.000 20.673.000 19.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.845.000 5.745.000 4.331.000 2.531.000 -631.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.2 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 0.9 0.7
Soliditet 18.3 24.2 16.7 14.3 4.1
Resultatgrad 0.4 6.3 4.4 4.9 -0.5
Rentedekningsgrad 3.3 64.8 73.1 13.7 -0.7
Gjeldsgrad 4.5 3.1 5 6.0 23.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 15.7 11.4 15.6 -1.0
Signatur
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex