Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opplevelsesreiser As
Juridisk navn:  Opplevelsesreiser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37041517
Knibeheia 6 Knibeheia 6 Fax:
4876 Grimstad 4876 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 997281209
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2011 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 173.000 131.000 148.000 208.000
Resultat: 0 122.000 66.000 85.000 126.000
Egenkapital: 109.000 109.000 106.000 107.000 294.000
Regnskap for  Opplevelsesreiser As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 173.000 131.000 148.000 208.000
Driftskostnader 0 -52.000 -68.000 -67.000 -90.000
Driftsresultat 0 121.000 63.000 81.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 5.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 5.000 8.000
Resultat før skatt 0 122.000 66.000 85.000 126.000
Skattekostnad 0 -29.000 -16.000 -23.000 -34.000
Årsresultat 0 93.000 49.000 62.000 92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 109.000 229.000 313.000 461.000 481.000
Sum eiendeler 109.000 229.000 313.000 461.000 481.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 6.000 7.000 194.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 106.000 107.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 120.000 207.000 355.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 229.000 313.000 462.000 481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 173.000 131.000 148.000 208.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 173.000 131.000 148.000 208.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -52.000 -68.000 -67.000 -90.000
Driftskostnader 0 -52.000 -68.000 -67.000 -90.000
Driftsresultat 0 121.000 63.000 81.000 118.000
Finansinntekter 0 1.000 2.000 5.000 8.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 2.000 5.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -90.000 -50.000 -250.000 -50.000
Årsresultat 0 93.000 49.000 62.000 92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 109.000 229.000 313.000 461.000 481.000
Sum omløpsmidler 109.000 229.000 313.000 461.000 481.000
Sum eiendeler 109.000 229.000 313.000 461.000 481.000
Sum opptjent egenkapital 9.000 9.000 6.000 7.000 194.000
Sum egenkapital 109.000 109.000 106.000 107.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 30.000 16.000 23.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -90.000 -50.000 -250.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 0 1.000 141.000 82.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 0 120.000 207.000 355.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 109.000 229.000 313.000 462.000 481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 109.000 106.000 106.000 294.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.3 2.6
Likviditetsgrad 2 0 1.9 1.5 1.3 2.6
Soliditet 1 47.6 33.9 23.2 61.1
Resultatgrad 69.9 48.1 54.7 56.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.1 2 3.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 0 53.3 20.8 18.6 26.2
Signatur
31.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex