Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opplevelsessenteret Østfoldbadet As
Juridisk navn:  Opplevelsessenteret Østfoldbadet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69819900
P.M.Røwdes Gate 8 P.M.Røwdes Gate 8 Fax: 69819910
1811 Askim 1811 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 979932790
Aksjekapital: 27.398.750 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 4/24/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.11%
Resultat  
  
-57.69%
Egenkapital  
  
0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 32.940.000 29.122.000 32.075.000 30.770.000 30.878.000
Resultat: 22.000 52.000 3.137.000 1.203.000 1.513.000
Egenkapital: 33.712.000 33.699.000 33.594.000 24.410.000 23.468.000
Regnskap for  Opplevelsessenteret Østfoldbadet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 32.940.000 29.122.000 32.075.000 30.770.000 30.878.000
Driftskostnader -29.463.000 -27.686.000 -27.897.000 -28.466.000 -28.154.000
Driftsresultat 3.477.000 1.436.000 4.178.000 2.305.000 2.724.000
Finansinntekter 617.000 888.000 15.000 19.000 43.000
Finanskostnader -4.072.000 -2.273.000 -1.055.000 -1.121.000 -1.255.000
Finans -3.455.000 -1.385.000 -1.040.000 -1.102.000 -1.212.000
Resultat før skatt 22.000 52.000 3.137.000 1.203.000 1.513.000
Skattekostnad -10.000 53.000 -692.000 -271.000 -370.000
Årsresultat 13.000 105.000 2.445.000 932.000 1.142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 240.004.000 150.637.000 89.790.000 84.302.000 84.459.000
Sum omløpsmidler 17.546.000 110.913.000 5.627.000 3.533.000 5.145.000
Sum eiendeler 257.550.000 261.550.000 95.417.000 87.835.000 89.604.000
Sum opptjent egenkapital 7.395.000 7.330.000 6.195.000 3.750.000 2.740.000
Sum egenkapital 33.712.000 33.699.000 33.594.000 24.410.000 23.468.000
Sum langsiktig gjeld 208.730.000 194.870.000 54.691.000 57.767.000 61.264.000
Sum kortsiktig gjeld 15.107.000 32.981.000 7.132.000 5.658.000 4.871.000
Sum gjeld og egenkapital 257.548.000 261.550.000 95.417.000 87.835.000 89.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.940.000 27.796.000 30.580.000 29.356.000 29.253.000
Andre inntekter 0 1.327.000 1.495.000 1.414.000 1.625.000
Driftsinntekter 32.940.000 29.122.000 32.075.000 30.770.000 30.878.000
Varekostnad -3.338.000 -2.935.000 -3.236.000 -3.350.000 -3.338.000
Lønninger -13.639.000 -12.627.000 -12.203.000 -12.334.000 -12.232.000
Avskrivning -3.210.000 -2.668.000 -2.713.000 -2.740.000 -2.716.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.276.000 -9.456.000 -9.745.000 -10.042.000 -9.868.000
Driftskostnader -29.463.000 -27.686.000 -27.897.000 -28.466.000 -28.154.000
Driftsresultat 3.477.000 1.436.000 4.178.000 2.305.000 2.724.000
Finansinntekter 617.000 888.000 15.000 19.000 43.000
Finanskostnader -4.072.000 -2.273.000 -1.055.000 -1.121.000 -1.255.000
Finans -3.455.000 -1.385.000 -1.040.000 -1.102.000 -1.212.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.000 105.000 2.445.000 932.000 1.142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 238.168.000 149.217.000 89.151.000 83.423.000 83.365.000
Maskiner anlegg 148.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.688.000 1.420.000 639.000 879.000 1.094.000
Sum varige driftsmidler 240.004.000 150.637.000 89.790.000 84.302.000 84.459.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 240.004.000 150.637.000 89.790.000 84.302.000 84.459.000
Varebeholdning 912.000 885.000 827.000 862.000 888.000
Kundefordringer 1.934.000 1.011.000 805.000 773.000 669.000
Andre fordringer 2.342.000 5.471.000 455.000 477.000 546.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.357.000 103.547.000 3.540.000 1.421.000 3.042.000
Sum omløpsmidler 17.546.000 110.913.000 5.627.000 3.533.000 5.145.000
Sum eiendeler 257.550.000 261.550.000 95.417.000 87.835.000 89.604.000
Sum opptjent egenkapital 7.395.000 7.330.000 6.195.000 3.750.000 2.740.000
Sum egenkapital 33.712.000 33.699.000 33.594.000 24.410.000 23.468.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.432.000 1.422.000 1.475.000 783.000 512.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 11.579.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 208.730.000 194.870.000 54.691.000 57.767.000 61.264.000
Leverandørgjeld 11.075.000 17.159.000 2.491.000 1.263.000 874.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.040.000 1.611.000 1.102.000 1.298.000 757.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.992.000 2.632.000 3.539.000 3.097.000 3.240.000
Sum kortsiktig gjeld 15.107.000 32.981.000 7.132.000 5.658.000 4.871.000
Sum gjeld og egenkapital 257.548.000 261.550.000 95.417.000 87.835.000 89.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.439.000 77.932.000 -1.505.000 -2.125.000 274.000
Likviditetsgrad 1 1.2 3.4 0.8 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 3.3 0.7 0.5 0.9
Soliditet 13.1 12.9 35.2 27.8 26.2
Resultatgrad 10.6 4.9 1 7.5 8.8
Rentedekningsgrad 0.9 0.6 4 2.1 2.2
Gjeldsgrad 6.6 6.8 1.8 2.6 2.8
Total kapitalrentabilitet 1.6 0.9 4.4 2.6 3.1
Signatur
22.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex