Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opshaug Sandtak AS
Juridisk navn:  Opshaug Sandtak AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70269340
Bygdavegen 526 Bygdavegen 526 Fax: 70262020
6200 Stranda 6200 Stranda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 915031676
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 1/2/1970 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.82%
Resultat  
  
157.29%
Egenkapital  
  
0.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 94.789.000 97.539.000 87.677.000 102.474.000 114.871.000
Resultat: 169.000 -295.000 -663.000 7.372.000 11.051.000
Egenkapital: 30.644.000 30.460.000 30.398.000 30.845.000 27.262.000
Regnskap for  Opshaug Sandtak AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 94.789.000 97.539.000 87.677.000 102.474.000 114.871.000
Driftskostnader -94.290.000 -98.637.000 -88.111.000 -94.858.000 -103.194.000
Driftsresultat 499.000 -1.099.000 -432.000 7.617.000 11.678.000
Finansinntekter 812.000 1.883.000 792.000 659.000 351.000
Finanskostnader -1.142.000 -1.080.000 -1.023.000 -904.000 -978.000
Finans -330.000 803.000 -231.000 -245.000 -627.000
Resultat før skatt 169.000 -295.000 -663.000 7.372.000 11.051.000
Skattekostnad 15.000 356.000 217.000 -1.789.000 -2.956.000
Årsresultat 184.000 61.000 -446.000 5.583.000 8.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.122.000 28.920.000 28.903.000 31.325.000 26.440.000
Sum omløpsmidler 46.275.000 47.010.000 54.912.000 47.974.000 46.713.000
Sum eiendeler 74.397.000 75.930.000 83.815.000 79.299.000 73.153.000
Sum opptjent egenkapital 27.144.000 26.960.000 26.898.000 27.345.000 23.762.000
Sum egenkapital 30.644.000 30.460.000 30.398.000 30.845.000 27.262.000
Sum langsiktig gjeld 27.337.000 24.520.000 28.385.000 28.419.000 24.478.000
Sum kortsiktig gjeld 16.417.000 20.950.000 25.032.000 20.034.000 21.413.000
Sum gjeld og egenkapital 74.398.000 75.930.000 83.815.000 79.298.000 73.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.121.000 92.476.000 84.806.000 96.995.000 113.748.000
Andre inntekter 3.668.000 5.064.000 2.872.000 5.479.000 1.123.000
Driftsinntekter 94.789.000 97.539.000 87.677.000 102.474.000 114.871.000
Varekostnad -20.597.000 -31.362.000 -16.214.000 -23.211.000 -33.481.000
Lønninger -31.947.000 -26.863.000 -27.290.000 -29.127.000 -28.382.000
Avskrivning -3.171.000 -2.812.000 -5.236.000 -5.457.000 -5.777.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.575.000 -37.600.000 -39.371.000 -37.063.000 -35.554.000
Driftskostnader -94.290.000 -98.637.000 -88.111.000 -94.858.000 -103.194.000
Driftsresultat 499.000 -1.099.000 -432.000 7.617.000 11.678.000
Finansinntekter 812.000 1.883.000 792.000 659.000 351.000
Finanskostnader -1.142.000 -1.080.000 -1.023.000 -904.000 -978.000
Finans -330.000 803.000 -231.000 -245.000 -627.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Årsresultat 184.000 61.000 -446.000 5.583.000 8.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 519.000 504.000 147.000 0 0
Fast eiendom 17.111.000 17.795.000 17.600.000 17.546.000 9.485.000
Maskiner anlegg 2.783.000 2.574.000 2.422.000 2.871.000 3.578.000
Driftsløsøre 5.944.000 7.048.000 7.948.000 10.122.000 12.591.000
Sum varige driftsmidler 25.838.000 27.417.000 27.970.000 30.539.000 25.654.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.766.000 1.000.000 786.000 786.000 786.000
Sum anleggsmidler 28.122.000 28.920.000 28.903.000 31.325.000 26.440.000
Varebeholdning 6.554.000 6.264.000 5.813.000 4.069.000 4.248.000
Kundefordringer 17.991.000 28.416.000 35.322.000 21.557.000 21.614.000
Andre fordringer 5.604.000 7.044.000 8.809.000 11.361.000 9.739.000
Sum investeringer 5.246.000 4.033.000 3.357.000 2.419.000 1.556.000
Kasse, bank 10.881.000 1.253.000 1.611.000 8.568.000 9.557.000
Sum omløpsmidler 46.275.000 47.010.000 54.912.000 47.974.000 46.713.000
Sum eiendeler 74.397.000 75.930.000 83.815.000 79.299.000 73.153.000
Sum opptjent egenkapital 27.144.000 26.960.000 26.898.000 27.345.000 23.762.000
Sum egenkapital 30.644.000 30.460.000 30.398.000 30.845.000 27.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.802.000 4.461.000 3.713.000 3.212.000 2.095.000
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 3.661.000 3.887.000 39.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 27.337.000 24.520.000 28.385.000 28.419.000 24.478.000
Leverandørgjeld 6.104.000 10.079.000 8.393.000 9.505.000 8.732.000
Betalbar skatt 0 0 468.000 1.677.000 3.154.000
Skyldig offentlige avgifter 4.243.000 1.815.000 4.360.000 2.353.000 3.288.000
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.063.000 5.395.000 7.924.000 4.460.000 4.237.000
Sum kortsiktig gjeld 16.417.000 20.950.000 25.032.000 20.034.000 21.413.000
Sum gjeld og egenkapital 74.398.000 75.930.000 83.815.000 79.298.000 73.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.858.000 26.060.000 29.880.000 27.940.000 25.300.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.2 2 2.4 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 1.9 2 2.2 2.0
Soliditet 41.2 40.1 36.3 38.9 37.3
Resultatgrad 0.5 -1.1 -0.5 7.4 10.2
Rentedekningsgrad 0.4 -0.4 8.4 12.3
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.8 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 1 0.4 10.4 16.4
Signatur
05.02.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex