Optimal Bygg Og Interiør As
Juridisk navn:  Optimal Bygg Og Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40490717
Hestaberg 5 Hestaberg 5 Fax:
5570 Aksdal 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 996533697
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 03.01.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,37%
Resultat  
  
355,07%
Egenkapital  
  
35,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 6.290.000 6.085.000 6.537.000 5.298.000 6.804.000
Resultat: 176.000 -69.000 266.000 302.000 -189.000
Egenkapital: 573.000 423.000 491.000 299.000 82.000
Regnskap for  Optimal Bygg Og Interiør As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 6.290.000 6.085.000 6.537.000 5.298.000 6.804.000
Driftskostnader -5.960.000 -6.006.000 -6.121.000 -4.816.000 -6.855.000
Driftsresultat 331.000 79.000 416.000 482.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -155.000 -148.000 -150.000 -181.000 -142.000
Finans -154.000 -147.000 -149.000 -180.000 -139.000
Resultat før skatt 176.000 -69.000 266.000 302.000 -189.000
Skattekostnad -26.000 0 -74.000 -85.000 52.000
Årsresultat 150.000 -69.000 192.000 218.000 -137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.607.000 2.663.000 2.725.000 2.798.000 2.994.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.039.000 738.000 694.000 360.000
Sum eiendeler 3.803.000 3.702.000 3.463.000 3.492.000 3.354.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 308.000 377.000 185.000 -33.000
Sum egenkapital 573.000 423.000 491.000 299.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 2.577.000 2.716.000 2.373.000 2.536.000 2.697.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 563.000 597.000 656.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 3.803.000 3.702.000 3.462.000 3.492.000 3.355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.230.000 6.026.000 6.599.000 4.880.000 6.797.000
Andre inntekter 60.000 59.000 -62.000 418.000 8.000
Driftsinntekter 6.290.000 6.085.000 6.537.000 5.298.000 6.804.000
Varekostnad -2.551.000 -2.946.000 -3.193.000 -2.120.000 -3.881.000
Lønninger -2.325.000 -2.075.000 -1.916.000 -1.666.000 -1.736.000
Avskrivning -56.000 -61.000 -69.000 -61.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.028.000 -924.000 -943.000 -969.000 -1.184.000
Driftskostnader -5.960.000 -6.006.000 -6.121.000 -4.816.000 -6.855.000
Driftsresultat 331.000 79.000 416.000 482.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -155.000 -148.000 -150.000 -181.000 -142.000
Finans -154.000 -147.000 -149.000 -180.000 -139.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 150.000 -69.000 192.000 218.000 -137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 147.000
Fast eiendom 2.607.000 2.653.000 2.698.000 2.744.000 2.789.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 10.000 26.000 42.000 58.000
Sum varige driftsmidler 2.607.000 2.663.000 2.725.000 2.786.000 2.847.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 12.000 0
Sum anleggsmidler 2.607.000 2.663.000 2.725.000 2.798.000 2.994.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 542.000 421.000 667.000 286.000 116.000
Andre fordringer 30.000 22.000 26.000 17.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 624.000 597.000 45.000 392.000 239.000
Sum omløpsmidler 1.196.000 1.039.000 738.000 694.000 360.000
Sum eiendeler 3.803.000 3.702.000 3.463.000 3.492.000 3.354.000
Sum opptjent egenkapital 458.000 308.000 377.000 185.000 -33.000
Sum egenkapital 573.000 423.000 491.000 299.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 0 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.577.000 2.716.000 2.373.000 2.536.000 2.697.000
Leverandørgjeld 220.000 104.000 166.000 409.000 191.000
Betalbar skatt 0 0 77.000 34.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 252.000 255.000 213.000 101.000 218.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181.000 205.000 142.000 111.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 563.000 597.000 656.000 576.000
Sum gjeld og egenkapital 3.803.000 3.702.000 3.462.000 3.492.000 3.355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 476.000 141.000 38.000 -216.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.2 1.1 0.6
Likviditetsgrad 2 1.8 1.9 1.3 1.1 0.7
Soliditet 15.1 11.4 14.2 8.6 2.4
Resultatgrad 5.3 1.3 6.4 9.1 -0.7
Rentedekningsgrad 2.1 0.5 2.8 2.7 -0.3
Gjeldsgrad 5.6 7.8 6.0 10.7 39.9
Total kapitalrentabilitet 8.7 2.2 12.0 13.8 -1.4
Signatur
12.04.2016
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
12.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex