Optimal Bygg Og Interiør As
Juridisk navn:  Optimal Bygg Og Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40492005
Postboks 1530 Hestaberg 5 Fax:
5505 Haugesund 5570 Aksdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 996533697
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tysvær Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.52%
Resultat  
  
-233.1%
Egenkapital  
  
-62.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011
Omsetning: 6.804.000 6.328.000
Resultat: -189.000 142.000
Egenkapital: 82.000 219.000
Regnskap for  Optimal Bygg Og Interiør As
Resultat 2012 2011
Driftsinntekter 6.804.000 6.328.000
Driftskostnader -6.855.000 -6.166.000
Driftsresultat -51.000 162.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -142.000 -21.000
Finans -139.000 -19.000
Resultat før skatt -189.000 142.000
Skattekostnad 52.000 -38.000
Årsresultat -137.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.994.000 73.000
Sum omløpsmidler 360.000 760.000
Sum eiendeler 3.354.000 833.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 104.000
Sum egenkapital 82.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 2.697.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 3.355.000 834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.797.000 6.328.000
Andre inntekter 8.000 0
Driftsinntekter 6.804.000 6.328.000
Varekostnad -3.881.000 -2.657.000
Lønninger -1.736.000 -2.376.000
Avskrivning -54.000 -5.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.184.000 -1.128.000
Driftskostnader -6.855.000 -6.166.000
Driftsresultat -51.000 162.000
Finansinntekter 3.000 2.000
Finanskostnader -142.000 -21.000
Finans -139.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -137.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 147.000 0
Fast eiendom 2.789.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 58.000 73.000
Sum varige driftsmidler 2.847.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 2.994.000 73.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 116.000 316.000
Andre fordringer 5.000 17.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 239.000 427.000
Sum omløpsmidler 360.000 760.000
Sum eiendeler 3.354.000 833.000
Sum opptjent egenkapital -33.000 104.000
Sum egenkapital 82.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.697.000 5.000
Leverandørgjeld 191.000 0
Betalbar skatt 99.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 307.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68.000 270.000
Sum kortsiktig gjeld 576.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 3.355.000 834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -216.000 150.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 1.3
Soliditet 2.4 26.3
Resultatgrad -0.7 2.6
Rentedekningsgrad -0.3 7.8
Gjeldsgrad 39.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -1.4 19.7
Signatur
11.04.2013
DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I
FELLESSKAP
Prokurister
11.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex