Opus Legesenter As
Juridisk navn:  Opus Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51687850
Jærveien 12 Jærveien 12 Fax:
4319 Sandnes 4319 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913846982
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/11/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.71%
Resultat  
  
-83.33%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.408.000 3.135.000 2.706.000 2.275.000 1.462.000
Resultat: 2.000 12.000 3.000 8.000 0
Egenkapital: 614.000 612.000 603.000 602.000 521.000
Regnskap for  Opus Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.408.000 3.135.000 2.706.000 2.275.000 1.462.000
Driftskostnader -3.406.000 -3.123.000 -2.702.000 -2.267.000 -1.463.000
Driftsresultat 2.000 13.000 4.000 8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Resultat før skatt 2.000 12.000 3.000 8.000 0
Skattekostnad 0 -3.000 -2.000 -4.000 0
Årsresultat 2.000 9.000 1.000 4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 221.000 280.000 338.000 309.000 211.000
Sum omløpsmidler 1.316.000 945.000 870.000 793.000 489.000
Sum eiendeler 1.537.000 1.225.000 1.208.000 1.102.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 12.000 3.000 2.000 -1.000
Sum egenkapital 614.000 612.000 603.000 602.000 521.000
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 5.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 914.000 604.000 600.000 497.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000 1.225.000 1.208.000 1.103.000 701.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.408.000 3.135.000 2.706.000 2.275.000 1.462.000
Driftsinntekter 3.408.000 3.135.000 2.706.000 2.275.000 1.462.000
Varekostnad -219.000 -225.000 -261.000 -211.000 -95.000
Lønninger -1.447.000 -1.360.000 -1.249.000 -1.080.000 -730.000
Avskrivning -59.000 -59.000 -54.000 -42.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.681.000 -1.479.000 -1.138.000 -934.000 -607.000
Driftskostnader -3.406.000 -3.123.000 -2.702.000 -2.267.000 -1.463.000
Driftsresultat 2.000 13.000 4.000 8.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -148.000 0
Årsresultat 2.000 9.000 1.000 4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 280.000 338.000 309.000 211.000
Sum varige driftsmidler 221.000 280.000 338.000 309.000 211.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 221.000 280.000 338.000 309.000 211.000
Varebeholdning 75.000 75.000 75.000 75.000 56.000
Kundefordringer 316.000 237.000 267.000 3.000 130.000
Andre fordringer 27.000 15.000 7.000 147.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 898.000 618.000 522.000 568.000 285.000
Sum omløpsmidler 1.316.000 945.000 870.000 793.000 489.000
Sum eiendeler 1.537.000 1.225.000 1.208.000 1.102.000 700.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 12.000 3.000 2.000 -1.000
Sum egenkapital 614.000 612.000 603.000 602.000 521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.000 9.000 5.000 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.000 9.000 5.000 4.000 0
Leverandørgjeld 42.000 80.000 106.000 41.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 73.000 80.000 77.000 76.000 37.000
Utbytte 0 0 0 -148.000 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 444.000 417.000 232.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 914.000 604.000 600.000 497.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 1.537.000 1.225.000 1.208.000 1.103.000 701.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 402.000 341.000 270.000 296.000 309.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.6 2.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.3 1.4 2.5
Soliditet 39.9 5 49.9 54.6 74.3
Resultatgrad 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0
Rentedekningsgrad 2 1 4
Gjeldsgrad 1.5 1 1 0.8 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.1 1.1 0.3 0.7 0.0
Signatur
18.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex