Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Opus Production As
Juridisk navn:  Opus Production As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48201000
Lillevarskogen 5 Lillevarskogen 5 Fax: 23501797
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 980868761
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/24/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: selectedchefs as
Regnskapsfører: Saga Business Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
282.73%
Resultat  
  
-21.38%
Egenkapital  
  
14.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000 311.000
Resultat: 125.000 159.000 -34.000 -22.000 -2.095.000
Egenkapital: -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000 -961.000
Regnskap for  Opus Production As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000 311.000
Driftskostnader -1.138.000 -170.000 -214.000 -3.690.000 -2.407.000
Driftsresultat 125.000 159.000 -19.000 -21.000 -2.095.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -1.000 0
Finans 0 0 -16.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 125.000 159.000 -34.000 -22.000 -2.095.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -35.000
Årsresultat 125.000 159.000 -34.000 -22.000 -2.130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.240.000 40.000 40.000 70.000 81.000
Sum omløpsmidler 1.317.000 757.000 910.000 2.121.000 3.944.000
Sum eiendeler 2.557.000 797.000 950.000 2.191.000 4.025.000
Sum opptjent egenkapital -832.000 -957.000 -1.116.000 -1.082.000 -1.061.000
Sum egenkapital -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000 -961.000
Sum langsiktig gjeld 2.462.000 391.000 409.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 828.000 1.263.000 1.558.000 3.174.000 4.985.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 797.000 951.000 2.192.000 4.024.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.263.000 220.000 182.000 3.669.000 311.000
Andre inntekter 0 110.000 13.000 0 0
Driftsinntekter 1.263.000 330.000 195.000 3.669.000 311.000
Varekostnad -70.000 0 0 -3.304.000 -454.000
Lønninger -926.000 -103.000 -91.000 -174.000 -1.638.000
Avskrivning -13.000 -8.000 0 -11.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -59.000 -123.000 -201.000 -296.000
Driftskostnader -1.138.000 -170.000 -214.000 -3.690.000 -2.407.000
Driftsresultat 125.000 159.000 -19.000 -21.000 -2.095.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -16.000 -1.000 0
Finans 0 0 -16.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 125.000 159.000 -34.000 -22.000 -2.130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 409.000 0 0 35.000 46.000
Sum varige driftsmidler 409.000 0 0 35.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 832.000 40.000 40.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 1.240.000 40.000 40.000 70.000 81.000
Varebeholdning 0 0 0 0 3.304.000
Kundefordringer 1.202.000 0 0 2.058.000 0
Andre fordringer 18.000 1.000 25.000 39.000 519.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 11.000 261.000 25.000 60.000
Sum omløpsmidler 1.317.000 757.000 910.000 2.121.000 3.944.000
Sum eiendeler 2.557.000 797.000 950.000 2.191.000 4.025.000
Sum opptjent egenkapital -832.000 -957.000 -1.116.000 -1.082.000 -1.061.000
Sum egenkapital -732.000 -857.000 -1.016.000 -982.000 -961.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 377.000 567.000 1.298.000 962.000
Sum langsiktig gjeld 2.462.000 391.000 409.000 0 0
Leverandørgjeld 195.000 790.000 818.000 1.549.000 2.767.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 131.000 0 20.000 15.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 501.000 97.000 152.000 311.000 1.034.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 1.263.000 1.558.000 3.174.000 4.985.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 797.000 951.000 2.192.000 4.024.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 489.000 -506.000 -648.000 -1.053.000 -1.041.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.6 0.6 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.6 0.6 0.6 0.7 0.2
Soliditet -28.6 -107.5 -106.8 -44.8 -23.9
Resultatgrad 9.9 48.2 -9.7 -0.6 -673.6
Rentedekningsgrad -1.2 -21.0
Gjeldsgrad -4.5 -1.9 -1.9 -3.2 -5.2
Total kapitalrentabilitet 4.9 19.9 -1.0 -52.0
Signatur
08.08.2017
SIGNATUR
JACOBSEN STEINAR
Prokurister
08.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex