Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Organized Creative Business Ltd
Juridisk navn:  Organized Creative Business Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46801222
Granåsen 52 Granåsen 52 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 996729397
Aksjekapital: 18.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2011 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-46.15%
Egenkapital  
  
-53.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 5.000 5.000 45.000 41.000 20.000
Resultat: -19.000 -13.000 7.000 15.000 -6.000
Egenkapital: 20.000 43.000 55.000 18.000 28.000
Regnskap for  Organized Creative Business Ltd
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 5.000 5.000 45.000 41.000 20.000
Driftskostnader -22.000 -17.000 -37.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 8.000 16.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -19.000 -13.000 7.000 15.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -4.000 0
Årsresultat -19.000 -13.000 7.000 13.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 51.000 85.000 41.000 42.000
Sum eiendeler 29.000 51.000 85.000 41.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 43.000 55.000 0 0
Sum egenkapital 20.000 43.000 55.000 18.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 21.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 30.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 50.000 85.000 42.000 42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 5.000 42.000 41.000 20.000
Andre inntekter 0 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 5.000 5.000 45.000 41.000 20.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -17.000 -37.000 -24.000 -25.000
Driftskostnader -22.000 -17.000 -37.000 -24.000 -25.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 8.000 16.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -13.000 7.000 13.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 0 0 28.000
Andre fordringer 2.000 15.000 0 23.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 30.000 85.000 19.000 1.000
Sum omløpsmidler 20.000 51.000 85.000 41.000 42.000
Sum eiendeler 29.000 51.000 85.000 41.000 42.000
Sum opptjent egenkapital 20.000 43.000 55.000 0 0
Sum egenkapital 20.000 43.000 55.000 18.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 0 0 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 0 21.000 14.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 6.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 4.000 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 4.000 30.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 28.000 50.000 85.000 42.000 42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 47.000 55.000 38.000 42.000
Likviditetsgrad 1 2.5 12.8 2.8 13.7
Likviditetsgrad 2 2.5 12.8 2.9 13.7 0.0
Soliditet 71.4 86.0 64.7 42.9 66.7
Resultatgrad -240.0 17.8 39.0 -25.0
Rentedekningsgrad -8.5 -12.0 8.0 16.0 -5.0
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.5 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -60.7 -24.0 9.4 38.1 -11.9
Signatur
07.04.2011
SIGNATUR HVER FOR SEG:
OLE CHRISTIAN BRAATHEN
THERESE HOLM BRAATHEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex