Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orientalsk Teppestudio AS
Juridisk navn:  Orientalsk Teppestudio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70128151
Veddebakkane 35 Kongens Gate 26 Fax: 70193791
6030 Langevåg 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 960696646
Aksjekapital: 142.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.86%
Resultat  
  
522.09%
Egenkapital  
  
62.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.132.000 1.694.000 2.007.000 1.560.000 1.626.000
Resultat: 535.000 86.000 122.000 93.000 102.000
Egenkapital: 1.083.000 665.000 598.000 507.000 437.000
Regnskap for  Orientalsk Teppestudio AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.132.000 1.694.000 2.007.000 1.560.000 1.626.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.600.000 -1.873.000 -1.458.000 -1.508.000
Driftsresultat 549.000 95.000 134.000 101.000 118.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -13.000 -9.000 -18.000
Finans -13.000 -10.000 -12.000 -8.000 -17.000
Resultat før skatt 535.000 86.000 122.000 93.000 102.000
Skattekostnad -118.000 -19.000 -31.000 -23.000 -15.000
Årsresultat 418.000 67.000 91.000 70.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.471.000 2.864.000 2.657.000 2.674.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.471.000 2.864.000 2.657.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 941.000 0 456.000 365.000 295.000
Sum egenkapital 1.083.000 665.000 598.000 507.000 437.000
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 1.221.000 1.482.000 1.646.000 1.664.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 585.000 783.000 504.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.471.000 2.863.000 2.657.000 2.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.132.000 1.694.000 2.007.000 1.560.000 1.626.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.132.000 1.694.000 2.007.000 1.560.000 1.626.000
Varekostnad -837.000 -913.000 -1.200.000 -885.000 -850.000
Lønninger -361.000 -403.000 -386.000 -305.000 -341.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -284.000 -287.000 -268.000 -317.000
Driftskostnader -1.583.000 -1.600.000 -1.873.000 -1.458.000 -1.508.000
Driftsresultat 549.000 95.000 134.000 101.000 118.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -14.000 -11.000 -13.000 -9.000 -18.000
Finans -13.000 -10.000 -12.000 -8.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 418.000 67.000 91.000 70.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.864.000 1.647.000 1.397.000 1.586.000 1.726.000
Kundefordringer 4.000 51.000 97.000 1.000 0
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.008.000 773.000 1.369.000 1.069.000 948.000
Sum omløpsmidler 2.886.000 2.471.000 2.864.000 2.657.000 2.674.000
Sum eiendeler 2.886.000 2.471.000 2.864.000 2.657.000 2.674.000
Sum opptjent egenkapital 941.000 0 456.000 365.000 295.000
Sum egenkapital 1.083.000 665.000 598.000 507.000 437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.124.000 1.221.000 1.482.000 1.646.000 1.664.000
Leverandørgjeld 216.000 299.000 445.000 297.000 422.000
Betalbar skatt 118.000 19.000 30.000 23.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 126.000 163.000 109.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 140.000 145.000 74.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 585.000 783.000 504.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 2.886.000 2.471.000 2.863.000 2.657.000 2.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.207.000 1.886.000 2.081.000 2.153.000 2.101.000
Likviditetsgrad 1 4.3 4.2 3.7 5.3 4.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.9 2.1 1.7
Soliditet 37.5 26.9 20.9 19.1 16.3
Resultatgrad 25.8 5.6 6.7 6.5 7.3
Rentedekningsgrad 39.2 8.6 10.3 11.2 6.6
Gjeldsgrad 1.7 2.7 3.8 4.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 19.1 3.9 4.7 3.8 4.5
Signatur
29.09.2011
PER HELGE BJØRNSTAD
LENI SALEN BJØRNSTAD
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex