Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orion Bygg AS
Juridisk navn:  Orion Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91392575
Skranevegen 3 Skranevegen 3 Fax: 55124841
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 944539131
Aksjekapital: 677.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/26/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aval As
Utvikling:
Omsetning  
  
53.05%
Resultat  
  
355.4%
Egenkapital  
  
19.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.785.000 2.473.000 3.032.000 6.013.000 2.301.000
Resultat: 1.798.000 -704.000 12.000 3.641.000 42.000
Egenkapital: 6.763.000 5.666.000 5.754.000 5.720.000 2.996.000
Regnskap for  Orion Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.785.000 2.473.000 3.032.000 6.013.000 2.301.000
Driftskostnader -1.817.000 -2.881.000 -2.670.000 -2.131.000 -1.869.000
Driftsresultat 1.968.000 -409.000 362.000 3.881.000 433.000
Finansinntekter 20.000 18.000 19.000 192.000 68.000
Finanskostnader -189.000 -313.000 -370.000 -432.000 -459.000
Finans -169.000 -295.000 -351.000 -240.000 -391.000
Resultat før skatt 1.798.000 -704.000 12.000 3.641.000 42.000
Skattekostnad -406.000 615.000 22.000 -917.000 -11.000
Årsresultat 1.392.000 -89.000 35.000 2.723.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.799.000 11.719.000 11.775.000 11.781.000 11.649.000
Sum omløpsmidler 870.000 797.000 1.550.000 4.563.000 1.766.000
Sum eiendeler 11.669.000 12.516.000 13.325.000 16.344.000 13.415.000
Sum opptjent egenkapital 6.086.000 4.989.000 5.077.000 5.043.000 2.319.000
Sum egenkapital 6.763.000 5.666.000 5.754.000 5.720.000 2.996.000
Sum langsiktig gjeld 4.127.000 6.000.000 6.615.000 9.821.000 9.043.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 850.000 956.000 803.000 1.376.000
Sum gjeld og egenkapital 11.669.000 12.516.000 13.325.000 16.344.000 13.415.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 437.000 610.000 1.317.000 658.000 810.000
Andre inntekter 3.348.000 1.863.000 1.716.000 5.355.000 1.491.000
Driftsinntekter 3.785.000 2.473.000 3.032.000 6.013.000 2.301.000
Varekostnad -134.000 -666.000 -262.000 -95.000 -64.000
Lønninger -733.000 -1.047.000 -1.304.000 -1.012.000 -1.007.000
Avskrivning -79.000 -79.000 -91.000 -73.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -871.000 -1.089.000 -1.013.000 -951.000 -707.000
Driftskostnader -1.817.000 -2.881.000 -2.670.000 -2.131.000 -1.869.000
Driftsresultat 1.968.000 -409.000 362.000 3.881.000 433.000
Finansinntekter 20.000 18.000 19.000 192.000 68.000
Finanskostnader -189.000 -313.000 -370.000 -432.000 -459.000
Finans -169.000 -295.000 -351.000 -240.000 -391.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -174.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.392.000 -89.000 35.000 2.723.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 10.455.000 11.300.000 11.302.000 11.194.000 11.302.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 221.000 297.000 372.000 411.000 348.000
Sum varige driftsmidler 10.676.000 11.597.000 11.675.000 11.605.000 11.649.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.000 122.000 100.000 176.000 0
Sum anleggsmidler 10.799.000 11.719.000 11.775.000 11.781.000 11.649.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 536.000 585.000 1.120.000 51.000 80.000
Andre fordringer 56.000 73.000 322.000 255.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 279.000 138.000 109.000 4.257.000 1.404.000
Sum omløpsmidler 870.000 797.000 1.550.000 4.563.000 1.766.000
Sum eiendeler 11.669.000 12.516.000 13.325.000 16.344.000 13.415.000
Sum opptjent egenkapital 6.086.000 4.989.000 5.077.000 5.043.000 2.319.000
Sum egenkapital 6.763.000 5.666.000 5.754.000 5.720.000 2.996.000
Sum avsetninger til forpliktelser 284.000 0 615.000 821.000 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 272.000 158.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.127.000 6.000.000 6.615.000 9.821.000 9.043.000
Leverandørgjeld 7.000 15.000 75.000 20.000 321.000
Betalbar skatt 122.000 0 184.000 139.000 0
Skyldig offentlige avgifter 234.000 270.000 282.000 297.000 247.000
Utbytte -174.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 416.000 293.000 258.000 346.000 808.000
Sum kortsiktig gjeld 779.000 850.000 956.000 803.000 1.376.000
Sum gjeld og egenkapital 11.669.000 12.516.000 13.325.000 16.344.000 13.415.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 -53.000 594.000 3.760.000 390.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.6 5.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.6 5.7 1.3
Soliditet 5 45.3 43.2 35.0 22.3
Resultatgrad 5 -16.5 11.9 64.5 18.8
Rentedekningsgrad 10.4 -1.3 1 9.4 1.1
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.3 1.9 3.5
Total kapitalrentabilitet 1 -3.1 2.9 24.9 3.7
Signatur
16.09.2016
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex