Orion Pizzagrill As
Juridisk navn:  Orion Pizzagrill As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74165199
Kongens gate 15 Kongens gate 15 Fax:
7715 Steinkjer 7715 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 911760819
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 3/6/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: All Revisjon AS
Regnskapsfører: Optimum Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.41%
Resultat  
  
26.83%
Egenkapital  
  
41.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 12.188.000 11.673.000 11.313.000 11.791.000 11.809.000
Resultat: 3.224.000 2.542.000 2.438.000 2.625.000 2.401.000
Egenkapital: 196.000 139.000 137.000 133.000 104.000
Regnskap for  Orion Pizzagrill As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 12.188.000 11.673.000 11.313.000 11.791.000 11.809.000
Driftskostnader -8.965.000 -9.129.000 -8.874.000 -9.165.000 -9.412.000
Driftsresultat 3.224.000 2.543.000 2.439.000 2.625.000 2.396.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 5.000
Resultat før skatt 3.224.000 2.542.000 2.438.000 2.625.000 2.401.000
Skattekostnad -729.000 -585.000 -586.000 -633.000 -657.000
Årsresultat 2.495.000 1.956.000 1.852.000 1.992.000 1.743.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.109.000 817.000 491.000 524.000 681.000
Sum omløpsmidler 1.943.000 994.000 1.773.000 1.929.000 3.561.000
Sum eiendeler 5.052.000 1.811.000 2.264.000 2.453.000 4.242.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 39.000 36.000 32.000 4.000
Sum egenkapital 196.000 139.000 137.000 133.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 471.000 0 537.000 476.000
Sum kortsiktig gjeld 4.857.000 1.200.000 2.127.000 1.783.000 3.661.000
Sum gjeld og egenkapital 5.053.000 1.810.000 2.263.000 2.452.000 4.241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.253.000 11.597.000 11.256.000 11.765.000 11.806.000
Andre inntekter -65.000 76.000 57.000 26.000 2.000
Driftsinntekter 12.188.000 11.673.000 11.313.000 11.791.000 11.809.000
Varekostnad -3.924.000 -3.763.000 -3.785.000 -3.849.000 -4.187.000
Lønninger -3.844.000 -3.945.000 -3.741.000 -3.826.000 -3.786.000
Avskrivning -154.000 -153.000 -150.000 -145.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.043.000 -1.268.000 -1.198.000 -1.345.000 -1.343.000
Driftskostnader -8.965.000 -9.129.000 -8.874.000 -9.165.000 -9.412.000
Driftsresultat 3.224.000 2.543.000 2.439.000 2.625.000 2.396.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 0 -1.000 0 5.000
Konsernbidrag -2.438.000 -1.954.000 -1.848.000 -1.964.000 -1.777.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.495.000 1.956.000 1.852.000 1.992.000 1.743.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 18.000 20.000 22.000 0
Fast eiendom 107.000 213.000 320.000 427.000 469.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 127.000 126.000 72.000 118.000
Sum varige driftsmidler 186.000 341.000 446.000 499.000 587.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.923.000 458.000 24.000 3.000 93.000
Sum anleggsmidler 3.109.000 817.000 491.000 524.000 681.000
Varebeholdning 291.000 277.000 324.000 296.000 260.000
Kundefordringer 21.000 24.000 9.000 6.000 24.000
Andre fordringer 306.000 199.000 22.000 136.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.332.000 494.000 1.419.000 1.491.000 940.000
Sum omløpsmidler 1.943.000 994.000 1.773.000 1.929.000 3.561.000
Sum eiendeler 5.052.000 1.811.000 2.264.000 2.453.000 4.242.000
Sum opptjent egenkapital 96.000 39.000 36.000 32.000 4.000
Sum egenkapital 196.000 139.000 137.000 133.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.920.000 0 787.000 408.000 2.434.000
Sum langsiktig gjeld 0 471.000 0 537.000 476.000
Leverandørgjeld 101.000 211.000 276.000 321.000 330.000
Betalbar skatt 23.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 473.000 458.000 436.000 447.000 544.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 531.000 628.000 607.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 4.857.000 1.200.000 2.127.000 1.783.000 3.661.000
Sum gjeld og egenkapital 5.053.000 1.810.000 2.263.000 2.452.000 4.241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.914.000 -206.000 -354.000 146.000 -100.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.8 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.7 0.9 1.0
Soliditet 3.9 7.7 6.1 5.4 2.5
Resultatgrad 26.5 21.8 21.6 22.3 20.3
Rentedekningsgrad 2 1219.5 2 2402.0
Gjeldsgrad 24.8 1 15.5 17.4 39.8
Total kapitalrentabilitet 63.8 140.6 107.8 107.1 56.6
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex