Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkel Holding AS
Juridisk navn:  Orkel Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72488000
Johan Gjønnes Vei Johan Gjønnes Vei Fax: 72488011
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 975856879
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.51%
Resultat  
  
204.72%
Egenkapital  
  
47.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 106.000 606.000 19.000 371.000 906.000
Resultat: 1.807.000 593.000 -356.000 -484.000 -520.000
Egenkapital: 4.892.000 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000
Regnskap for  Orkel Holding AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 106.000 606.000 19.000 371.000 906.000
Driftskostnader -142.000 -626.000 -107.000 -411.000 -1.242.000
Driftsresultat -35.000 -20.000 -89.000 -40.000 -336.000
Finansinntekter 2.451.000 1.300.000 0 7.000 0
Finanskostnader -608.000 -687.000 -266.000 -450.000 -185.000
Finans 1.843.000 613.000 -266.000 -443.000 -185.000
Resultat før skatt 1.807.000 593.000 -356.000 -484.000 -520.000
Skattekostnad -232.000 -41.000 100.000 137.000 140.000
Årsresultat 1.575.000 552.000 -255.000 -347.000 -380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.469.000 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000
Sum omløpsmidler 106.000 102.000 101.000 612.000 1.162.000
Sum eiendeler 27.575.000 26.484.000 25.537.000 25.837.000 26.180.000
Sum opptjent egenkapital 4.792.000 3.218.000 2.666.000 2.633.000 2.627.000
Sum egenkapital 4.892.000 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000
Sum langsiktig gjeld 21.447.000 22.237.000 19.490.000 11.693.000 17.514.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 929.000 3.282.000 11.411.000 5.939.000
Sum gjeld og egenkapital 27.575.000 26.484.000 25.538.000 25.837.000 26.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.000 606.000 25.000 371.000 906.000
Andre inntekter 0 0 -6.000 0 0
Driftsinntekter 106.000 606.000 19.000 371.000 906.000
Varekostnad -20.000 -611.000 -3.000 97.000 -1.380.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -11.000 -88.000 -167.000 -313.000
Driftskostnader -142.000 -626.000 -107.000 -411.000 -1.242.000
Driftsresultat -35.000 -20.000 -89.000 -40.000 -336.000
Finansinntekter 2.451.000 1.300.000 0 7.000 0
Finanskostnader -608.000 -687.000 -266.000 -450.000 -185.000
Finans 1.843.000 613.000 -266.000 -443.000 -185.000
Konsernbidrag 0 0 288.000 353.000 360.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.575.000 552.000 -255.000 -347.000 -380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.469.000 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000
Sum anleggsmidler 27.469.000 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000
Varebeholdning 0 89.000 93.000 110.000 451.000
Kundefordringer 0 0 0 6.000 23.000
Andre fordringer 0 0 8.000 494.000 689.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 12.000 0 2.000 0
Sum omløpsmidler 106.000 102.000 101.000 612.000 1.162.000
Sum eiendeler 27.575.000 26.484.000 25.537.000 25.837.000 26.180.000
Sum opptjent egenkapital 4.792.000 3.218.000 2.666.000 2.633.000 2.627.000
Sum egenkapital 4.892.000 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 950.000 850.000 3.220.000 11.234.000 5.696.000
Sum langsiktig gjeld 21.447.000 22.237.000 19.490.000 11.693.000 17.514.000
Leverandørgjeld 34.000 37.000 50.000 109.000 188.000
Betalbar skatt 232.000 41.000 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 1.000 0 68.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 56.000
Sum kortsiktig gjeld 1.236.000 929.000 3.282.000 11.411.000 5.939.000
Sum gjeld og egenkapital 27.575.000 26.484.000 25.538.000 25.837.000 26.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.130.000 -827.000 -3.181.000 -10.799.000 -4.777.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 17.7 12.5 10.8 10.6 10.4
Resultatgrad -33.0 -3.3 -468.4 -10.8 -37.1
Rentedekningsgrad 4.0 1.9 -0.3 -0.1 -1.8
Gjeldsgrad 4.6 7.0 8.2 8.5 8.6
Total kapitalrentabilitet 8.8 4.8 -0.3 -0.1 -1.3
Signatur
21.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex