Orkel Holding AS
Juridisk navn:  Orkel Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72488000
Johan Gjønnes Vei Johan Gjønnes Vei Fax: 72488011
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 975856879
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-94.88%
Resultat  
  
26.45%
Egenkapital  
  
1.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 19.000 371.000 906.000 49.000 51.000
Resultat: -356.000 -484.000 -520.000 -210.000 144.000
Egenkapital: 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000 309.000
Regnskap for  Orkel Holding AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 19.000 371.000 906.000 49.000 51.000
Driftskostnader -107.000 -411.000 -1.242.000 -30.000 -14.000
Driftsresultat -89.000 -40.000 -336.000 19.000 38.000
Finansinntekter 0 7.000 0 4.000 600.000
Finanskostnader -266.000 -450.000 -185.000 -232.000 -493.000
Finans -266.000 -443.000 -185.000 -228.000 107.000
Resultat før skatt -356.000 -484.000 -520.000 -210.000 144.000
Skattekostnad 100.000 137.000 140.000 307.000 0
Årsresultat -255.000 -347.000 -380.000 98.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000 15.208.000
Sum omløpsmidler 101.000 612.000 1.162.000 3.273.000 655.000
Sum eiendeler 25.537.000 25.837.000 26.180.000 28.291.000 15.863.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.633.000 2.627.000 2.647.000 209.000
Sum egenkapital 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 19.490.000 11.693.000 17.514.000 18.189.000 8.618.000
Sum kortsiktig gjeld 3.282.000 11.411.000 5.939.000 7.354.000 6.936.000
Sum gjeld og egenkapital 25.538.000 25.837.000 26.180.000 28.290.000 15.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 371.000 906.000 49.000 51.000
Andre inntekter -6.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 371.000 906.000 49.000 51.000
Varekostnad -3.000 97.000 -1.380.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -88.000 -167.000 -313.000 -30.000 -14.000
Driftskostnader -107.000 -411.000 -1.242.000 -30.000 -14.000
Driftsresultat -89.000 -40.000 -336.000 19.000 38.000
Finansinntekter 0 7.000 0 4.000 600.000
Finanskostnader -266.000 -450.000 -185.000 -232.000 -493.000
Finans -266.000 -443.000 -185.000 -228.000 107.000
Konsernbidrag 288.000 353.000 360.000 2.340.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -255.000 -347.000 -380.000 98.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000 15.208.000
Sum anleggsmidler 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000 15.208.000
Varebeholdning 93.000 110.000 451.000 0 0
Kundefordringer 0 6.000 23.000 0 0
Andre fordringer 8.000 494.000 689.000 3.273.000 655.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 101.000 612.000 1.162.000 3.273.000 655.000
Sum eiendeler 25.537.000 25.837.000 26.180.000 28.291.000 15.863.000
Sum opptjent egenkapital 2.666.000 2.633.000 2.627.000 2.647.000 209.000
Sum egenkapital 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.220.000 11.234.000 5.696.000 5.277.000 6.936.000
Sum langsiktig gjeld 19.490.000 11.693.000 17.514.000 18.189.000 8.618.000
Leverandørgjeld 50.000 109.000 188.000 0 0
Betalbar skatt 12.000 0 0 603.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 68.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 56.000 1.474.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.282.000 11.411.000 5.939.000 7.354.000 6.936.000
Sum gjeld og egenkapital 25.538.000 25.837.000 26.180.000 28.290.000 15.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.181.000 -10.799.000 -4.777.000 -4.081.000 -6.281.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.1 0.2 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.1
Soliditet 10.8 10.6 10.4 9.7 1.9
Resultatgrad -468.4 -10.8 -37.1 38.8 74.5
Rentedekningsgrad -0.3 -0.1 -1.8 0.1 1.3
Gjeldsgrad 8.2 8.5 8.6 9.3 50.3
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.1 -1.3 0.1 4.0
Signatur
21.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex