Orkel Holding As
Juridisk navn:  Orkel Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gilhaugvegen 13 Gilhaugvegen 13 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 815274962
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 21.04.2015
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon AS
Hovedpunkter i regnskapet
2015
Omsetning: 483.000
Resultat: 643.000
Egenkapital: 1.485.000
Regnskap for  Orkel Holding As
Resultat 2015
Driftsinntekter 483.000
Driftskostnader -61.000
Driftsresultat 422.000
Finansinntekter 751.000
Finanskostnader -530.000
Finans 221.000
Resultat før skatt 643.000
Skattekostnad -40.000
Årsresultat 603.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.769.000
Sum omløpsmidler 966.000
Sum eiendeler 26.735.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000
Sum egenkapital 1.485.000
Sum langsiktig gjeld 23.665.000
Sum kortsiktig gjeld 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 26.734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000
Andre inntekter 413.000
Driftsinntekter 483.000
Varekostnad -38.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -23.000
Driftskostnader -61.000
Driftsresultat 422.000
Finansinntekter 751.000
Finanskostnader -530.000
Finans 221.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 603.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 25.769.000
Sum anleggsmidler 25.769.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 195.000
Andre fordringer 462.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 309.000
Sum omløpsmidler 966.000
Sum eiendeler 26.735.000
Sum opptjent egenkapital 1.385.000
Sum egenkapital 1.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000
Sum langsiktig gjeld 23.665.000
Leverandørgjeld 235.000
Betalbar skatt 39.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 910.000
Sum kortsiktig gjeld 1.584.000
Sum gjeld og egenkapital 26.734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -618.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7
Soliditet 5.6
Resultatgrad 87.4
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 17.0
Total kapitalrentabilitet 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex