Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkel Holding AS
Juridisk navn:  Orkel Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72488000
Johan Gjønnes Veg Johan Gjønnes Veg Fax: 72488011
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Orkdal
Org.nr: 975856879
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/26/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Orkla Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3089.47%
Resultat  
  
266.57%
Egenkapital  
  
19.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 606.000 19.000 371.000 906.000 49.000
Resultat: 593.000 -356.000 -484.000 -520.000 -210.000
Egenkapital: 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000
Regnskap for  Orkel Holding AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 606.000 19.000 371.000 906.000 49.000
Driftskostnader -626.000 -107.000 -411.000 -1.242.000 -30.000
Driftsresultat -20.000 -89.000 -40.000 -336.000 19.000
Finansinntekter 1.300.000 0 7.000 0 4.000
Finanskostnader -687.000 -266.000 -450.000 -185.000 -232.000
Finans 613.000 -266.000 -443.000 -185.000 -228.000
Resultat før skatt 593.000 -356.000 -484.000 -520.000 -210.000
Skattekostnad -41.000 100.000 137.000 140.000 307.000
Årsresultat 552.000 -255.000 -347.000 -380.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000
Sum omløpsmidler 102.000 101.000 612.000 1.162.000 3.273.000
Sum eiendeler 26.484.000 25.537.000 25.837.000 26.180.000 28.291.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.666.000 2.633.000 2.627.000 2.647.000
Sum egenkapital 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000
Sum langsiktig gjeld 22.237.000 19.490.000 11.693.000 17.514.000 18.189.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 3.282.000 11.411.000 5.939.000 7.354.000
Sum gjeld og egenkapital 26.484.000 25.538.000 25.837.000 26.180.000 28.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 606.000 25.000 371.000 906.000 49.000
Andre inntekter 0 -6.000 0 0 0
Driftsinntekter 606.000 19.000 371.000 906.000 49.000
Varekostnad -611.000 -3.000 97.000 -1.380.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -88.000 -167.000 -313.000 -30.000
Driftskostnader -626.000 -107.000 -411.000 -1.242.000 -30.000
Driftsresultat -20.000 -89.000 -40.000 -336.000 19.000
Finansinntekter 1.300.000 0 7.000 0 4.000
Finanskostnader -687.000 -266.000 -450.000 -185.000 -232.000
Finans 613.000 -266.000 -443.000 -185.000 -228.000
Konsernbidrag 0 288.000 353.000 360.000 2.340.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 552.000 -255.000 -347.000 -380.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000
Sum anleggsmidler 26.382.000 25.436.000 25.225.000 25.018.000 25.018.000
Varebeholdning 89.000 93.000 110.000 451.000 0
Kundefordringer 0 0 6.000 23.000 0
Andre fordringer 0 8.000 494.000 689.000 3.273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 0 2.000 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 101.000 612.000 1.162.000 3.273.000
Sum eiendeler 26.484.000 25.537.000 25.837.000 26.180.000 28.291.000
Sum opptjent egenkapital 3.218.000 2.666.000 2.633.000 2.627.000 2.647.000
Sum egenkapital 3.318.000 2.766.000 2.733.000 2.727.000 2.747.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 850.000 3.220.000 11.234.000 5.696.000 5.277.000
Sum langsiktig gjeld 22.237.000 19.490.000 11.693.000 17.514.000 18.189.000
Leverandørgjeld 37.000 50.000 109.000 188.000 0
Betalbar skatt 41.000 12.000 0 0 603.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 68.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 56.000 1.474.000
Sum kortsiktig gjeld 929.000 3.282.000 11.411.000 5.939.000 7.354.000
Sum gjeld og egenkapital 26.484.000 25.538.000 25.837.000 26.180.000 28.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -827.000 -3.181.000 -10.799.000 -4.777.000 -4.081.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.0 0.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5
Soliditet 12.5 10.8 10.6 10.4 9.7
Resultatgrad -3.3 -468.4 -10.8 -37.1 38.8
Rentedekningsgrad 1.9 -0.3 -0.1 -1.8 0.1
Gjeldsgrad 7.0 8.2 8.5 8.6 9.3
Total kapitalrentabilitet 4.8 -0.3 -0.1 -1.3 0.1
Signatur
21.08.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex