Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orkla Maskin AS
Juridisk navn:  Orkla Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72481030
Gjølmeslivegen 44 Gjølmeslivegen 44 Fax: 72481915
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 913684281
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/4/1972 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Orkla Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.96%
Resultat  
  
-90.69%
Egenkapital  
  
5.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 26.637.000 45.116.000 26.332.000 32.439.000 40.718.000
Resultat: 803.000 8.624.000 2.264.000 3.780.000 3.079.000
Egenkapital: 3.451.000 3.277.000 2.104.000 3.379.000 2.714.000
Regnskap for  Orkla Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 26.637.000 45.116.000 26.332.000 32.439.000 40.718.000
Driftskostnader -25.818.000 -36.662.000 -24.014.000 -28.618.000 -37.635.000
Driftsresultat 820.000 8.454.000 2.317.000 3.822.000 3.082.000
Finansinntekter 39.000 219.000 14.000 31.000 47.000
Finanskostnader -55.000 -49.000 -67.000 -73.000 -51.000
Finans -16.000 170.000 -53.000 -42.000 -4.000
Resultat før skatt 803.000 8.624.000 2.264.000 3.780.000 3.079.000
Skattekostnad -180.000 -1.951.000 -539.000 -915.000 -854.000
Årsresultat 624.000 6.673.000 1.725.000 2.865.000 2.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 557.000 599.000 739.000 882.000 704.000
Sum omløpsmidler 7.579.000 11.541.000 8.823.000 9.231.000 13.474.000
Sum eiendeler 8.136.000 12.140.000 9.562.000 10.113.000 14.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.951.000 2.777.000 1.604.000 2.879.000 2.614.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.277.000 2.104.000 3.379.000 2.714.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 70.000 135.000 227.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.582.000 8.792.000 7.323.000 6.508.000 11.465.000
Sum gjeld og egenkapital 8.137.000 12.139.000 9.562.000 10.114.000 14.179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.202.000 45.116.000 26.332.000 31.123.000 40.713.000
Andre inntekter 436.000 0 0 1.315.000 5.000
Driftsinntekter 26.637.000 45.116.000 26.332.000 32.439.000 40.718.000
Varekostnad -9.314.000 -20.005.000 -8.452.000 -13.241.000 -24.004.000
Lønninger -8.026.000 -8.008.000 -7.769.000 -7.006.000 -6.474.000
Avskrivning -277.000 -288.000 -355.000 -291.000 -350.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.201.000 -8.361.000 -7.438.000 -8.080.000 -6.807.000
Driftskostnader -25.818.000 -36.662.000 -24.014.000 -28.618.000 -37.635.000
Driftsresultat 820.000 8.454.000 2.317.000 3.822.000 3.082.000
Finansinntekter 39.000 219.000 14.000 31.000 47.000
Finanskostnader -55.000 -49.000 -67.000 -73.000 -51.000
Finans -16.000 170.000 -53.000 -42.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.600.000 -1.900.000
Årsresultat 624.000 6.673.000 1.725.000 2.865.000 2.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 244.000 242.000 304.000 486.000 691.000
Driftsløsøre 313.000 357.000 435.000 396.000 3.000
Sum varige driftsmidler 557.000 599.000 739.000 882.000 694.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 10.000
Sum anleggsmidler 557.000 599.000 739.000 882.000 704.000
Varebeholdning 350.000 168.000 459.000 335.000 524.000
Kundefordringer 2.001.000 3.589.000 3.109.000 3.884.000 5.901.000
Andre fordringer 564.000 680.000 933.000 1.280.000 1.710.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.664.000 7.104.000 4.322.000 3.731.000 5.339.000
Sum omløpsmidler 7.579.000 11.541.000 8.823.000 9.231.000 13.474.000
Sum eiendeler 8.136.000 12.140.000 9.562.000 10.113.000 14.178.000
Sum opptjent egenkapital 2.951.000 2.777.000 1.604.000 2.879.000 2.614.000
Sum egenkapital 3.451.000 3.277.000 2.104.000 3.379.000 2.714.000
Sum avsetninger til forpliktelser 104.000 70.000 135.000 227.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 50.000 0 0 0 243.000
Sum langsiktig gjeld 104.000 70.000 135.000 227.000 0
Leverandørgjeld 2.100.000 1.255.000 1.851.000 1.639.000 7.208.000
Betalbar skatt 146.000 2.016.000 631.000 688.000 802.000
Skyldig offentlige avgifter 849.000 549.000 907.000 701.000 269.000
Utbytte -400.000 -4.000.000 -3.000.000 -2.600.000 -1.900.000
Annen kortsiktig gjeld 1.037.000 973.000 934.000 879.000 1.043.000
Sum kortsiktig gjeld 4.582.000 8.792.000 7.323.000 6.508.000 11.465.000
Sum gjeld og egenkapital 8.137.000 12.139.000 9.562.000 10.114.000 14.179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.997.000 2.749.000 1.500.000 2.723.000 2.009.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.2 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1.1 1.4 1.2
Soliditet 42.4 2 2 33.4 19.1
Resultatgrad 3.1 18.7 8.8 11.8 7.6
Rentedekningsgrad 14.9 172.5 34.6 52.4 61.4
Gjeldsgrad 1.4 2.7 3.5 2 4.2
Total kapitalrentabilitet 10.6 71.4 24.4 38.1 22.1
Signatur
27.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex