Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orreskogen Huseierforening
Juridisk navn:  Orreskogen Huseierforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23891020
V/ Sebra Forvaltning As Gladengveien 1 Fax: 23137405
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994469657
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/19/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Sebra Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.15%
Resultat  
  
262.5%
Egenkapital  
  
50.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 597.000 514.000 478.000 439.000 417.000
Resultat: 182.000 -112.000 -51.000 56.000 124.000
Egenkapital: 542.000 360.000 473.000 524.000 467.000
Regnskap for  Orreskogen Huseierforening
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 597.000 514.000 478.000 439.000 417.000
Driftskostnader -419.000 -628.000 -538.000 -391.000 -304.000
Driftsresultat 178.000 -114.000 -60.000 48.000 113.000
Finansinntekter 4.000 1.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 9.000 9.000 10.000
Resultat før skatt 182.000 -112.000 -51.000 56.000 124.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 182.000 -112.000 -51.000 56.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 606.000 425.000 473.000 550.000 468.000
Sum eiendeler 606.000 425.000 473.000 550.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 542.000 360.000 473.000 524.000 467.000
Sum egenkapital 542.000 360.000 473.000 524.000 467.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 64.000 1.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 424.000 474.000 550.000 468.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 597.000 514.000 478.000 439.000 417.000
Driftsinntekter 597.000 514.000 478.000 439.000 417.000
Varekostnad 0 0 0 0 -35.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -419.000 -628.000 -538.000 -391.000 -269.000
Driftskostnader -419.000 -628.000 -538.000 -391.000 -304.000
Driftsresultat 178.000 -114.000 -60.000 48.000 113.000
Finansinntekter 4.000 1.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 9.000 9.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 182.000 -112.000 -51.000 56.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -5.000 9.000 -2.000 19.000 0
Andre fordringer 7.000 18.000 207.000 7.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 604.000 398.000 269.000 524.000 454.000
Sum omløpsmidler 606.000 425.000 473.000 550.000 468.000
Sum eiendeler 606.000 425.000 473.000 550.000 468.000
Sum opptjent egenkapital 542.000 360.000 473.000 524.000 467.000
Sum egenkapital 542.000 360.000 473.000 524.000 467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 27.000 1.000 1.000 -1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 37.000 0 26.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 64.000 1.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 606.000 424.000 474.000 550.000 468.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 542.000 361.000 472.000 524.000 467.000
Likviditetsgrad 1 9.5 6.6 473.0 21.2 468.0
Likviditetsgrad 2 9.5 6.7 473.1 21.2 468.1
Soliditet 89.4 84.9 99.8 95.3 99.8
Resultatgrad 29.8 -22.2 -12.6 10.9 27.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 30.0 -26.7 -10.8 10.4 26.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex