Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orstad Holding AS
Juridisk navn:  Orstad Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90182398
Orstadvegen 200 Orstadvegen 200 Fax: 51424585
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 989250620
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/23/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Fryd Revisjon As
Regnskapsfører: Brainiacs As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-98.66%
Egenkapital  
  
1.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 20.000 1.497.000 850.000 800.000 19.000
Egenkapital: 855.000 839.000 686.000 540.000 940.000
Regnskap for  Orstad Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -21.000 -24.000 -21.000 -21.000
Driftsresultat -28.000 -21.000 -24.000 -21.000 -21.000
Finansinntekter 50.000 1.519.000 875.000 821.000 44.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans 48.000 1.519.000 875.000 821.000 41.000
Resultat før skatt 20.000 1.497.000 850.000 800.000 19.000
Skattekostnad -5.000 -344.000 -204.000 -200.000 -5.000
Årsresultat 16.000 1.153.000 646.000 600.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 2.052.000 1.275.000 1.229.000 1.477.000
Sum eiendeler 1.328.000 2.252.000 1.475.000 1.429.000 1.677.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 639.000 486.000 340.000 740.000
Sum egenkapital 855.000 839.000 686.000 540.000 940.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 473.000 1.413.000 789.000 889.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 1.328.000 2.252.000 1.475.000 1.429.000 1.677.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -21.000 -24.000 -21.000 -21.000
Driftskostnader -28.000 -21.000 -24.000 -21.000 -21.000
Driftsresultat -28.000 -21.000 -24.000 -21.000 -21.000
Finansinntekter 50.000 1.519.000 875.000 821.000 44.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans 48.000 1.519.000 875.000 821.000 41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -600.000 -500.000
Årsresultat 16.000 1.153.000 646.000 600.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 20.000 55.000 83.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.128.000 2.052.000 1.275.000 1.229.000 1.477.000
Sum eiendeler 1.328.000 2.252.000 1.475.000 1.429.000 1.677.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 639.000 486.000 340.000 740.000
Sum egenkapital 855.000 839.000 686.000 540.000 940.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 5.000 344.000 204.000 200.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -500.000 -600.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 469.000 69.000 83.000 89.000 232.000
Sum kortsiktig gjeld 473.000 1.413.000 789.000 889.000 737.000
Sum gjeld og egenkapital 1.328.000 2.252.000 1.475.000 1.429.000 1.677.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 639.000 486.000 340.000 740.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 1.6 1.4 2.0
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 1.6 1.4 2.1
Soliditet 64.4 37.3 46.5 37.8 56.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 7.7
Gjeldsgrad 0.6 1.7 1.2 1.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 1.7 66.5 57.7 5 1.4
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex