Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Orstad Legesenter Eiendom As
Juridisk navn:  Orstad Legesenter Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Orstadvegen 191B Orstadvegen 191B Fax:
4353 Klepp Stasjon 4353 Klepp Stasjon
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 914061652
Aksjekapital: 242.630 NOK
Etableringsdato: 7/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
-15.97%
Egenkapital  
  
4.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.263.000 1.375.000 1.331.000 1.434.000 1.385.000
Resultat: 100.000 119.000 113.000 167.000 96.000
Egenkapital: 2.515.000 2.406.000 2.310.000 2.219.000 2.090.000
Regnskap for  Orstad Legesenter Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.263.000 1.375.000 1.331.000 1.434.000 1.385.000
Driftskostnader -849.000 -971.000 -924.000 -958.000 -928.000
Driftsresultat 414.000 404.000 407.000 477.000 458.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -315.000 -286.000 -294.000 -311.000 -362.000
Finans -315.000 -286.000 -293.000 -310.000 -361.000
Resultat før skatt 100.000 119.000 113.000 167.000 96.000
Skattekostnad 9.000 -23.000 -23.000 -37.000 -21.000
Årsresultat 109.000 96.000 91.000 129.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.808.000 10.170.000 10.532.000 10.771.000 11.129.000
Sum omløpsmidler 984.000 947.000 797.000 489.000 740.000
Sum eiendeler 10.792.000 11.117.000 11.329.000 11.260.000 11.869.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.401.000 1.305.000 1.214.000 1.085.000
Sum egenkapital 2.515.000 2.406.000 2.310.000 2.219.000 2.090.000
Sum langsiktig gjeld 8.160.000 8.603.000 8.949.000 8.948.000 9.686.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 108.000 71.000 92.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 10.792.000 11.117.000 11.330.000 11.259.000 11.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 926.000 893.000 883.000 0 0
Andre inntekter 337.000 482.000 448.000 1.434.000 1.385.000
Driftsinntekter 1.263.000 1.375.000 1.331.000 1.434.000 1.385.000
Varekostnad -325.000 -469.000 -433.000 -450.000 -413.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -362.000 -362.000 -362.000 -358.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -140.000 -129.000 -150.000 -157.000
Driftskostnader -849.000 -971.000 -924.000 -958.000 -928.000
Driftsresultat 414.000 404.000 407.000 477.000 458.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -315.000 -286.000 -294.000 -311.000 -362.000
Finans -315.000 -286.000 -293.000 -310.000 -361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 109.000 96.000 91.000 129.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.808.000 10.170.000 10.532.000 10.749.000 11.101.000
Maskiner anlegg 0 0 0 22.000 27.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.808.000 10.170.000 10.532.000 10.771.000 11.129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.808.000 10.170.000 10.532.000 10.771.000 11.129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 139.000 54.000 64.000 34.000
Andre fordringer 6.000 0 0 0 50.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 977.000 808.000 744.000 425.000 657.000
Sum omløpsmidler 984.000 947.000 797.000 489.000 740.000
Sum eiendeler 10.792.000 11.117.000 11.329.000 11.260.000 11.869.000
Sum opptjent egenkapital 1.510.000 1.401.000 1.305.000 1.214.000 1.085.000
Sum egenkapital 2.515.000 2.406.000 2.310.000 2.219.000 2.090.000
Sum avsetninger til forpliktelser 505.000 542.000 549.000 548.000 511.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.160.000 8.603.000 8.949.000 8.948.000 9.686.000
Leverandørgjeld 38.000 38.000 22.000 70.000 19.000
Betalbar skatt 27.000 30.000 21.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 4.000 19.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 38.000 23.000 3.000 55.000
Sum kortsiktig gjeld 117.000 108.000 71.000 92.000 94.000
Sum gjeld og egenkapital 10.792.000 11.117.000 11.330.000 11.259.000 11.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 867.000 839.000 726.000 397.000 646.000
Likviditetsgrad 1 8.4 8.8 11.2 5.3 7.9
Likviditetsgrad 2 8.4 8.8 11.2 5.3 7.9
Soliditet 23.3 21.6 20.4 19.7 17.6
Resultatgrad 32.8 29.4 30.6 33.3 33.1
Rentedekningsgrad 1.3 1.4 1.4 1.5 1.3
Gjeldsgrad 3.3 3.6 3.9 4.1 4.7
Total kapitalrentabilitet 3.8 3.6 3.6 4.2 3.9
Signatur
27.08.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex