Ortopedisk Institutt Holding AS
Juridisk navn:  Ortopedisk Institutt Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 388 Rosenkrantzgata 17 Fax:
3001 Drammen 3018 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984058446
Aksjekapital: 900.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-41.83%
Egenkapital  
  
17.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 108.000 108.000 108.000
Resultat: 1.745.000 3.000.000 3.497.000 2.870.000 2.997.000
Egenkapital: 11.921.000 10.187.000 7.176.000 6.584.000 7.223.000
Regnskap for  Ortopedisk Institutt Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 108.000 108.000 108.000
Driftskostnader -43.000 -49.000 -95.000 -101.000 -94.000
Driftsresultat -43.000 -49.000 13.000 7.000 15.000
Finansinntekter 1.788.000 3.049.000 3.484.000 2.864.000 2.982.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.788.000 3.049.000 3.484.000 2.864.000 2.982.000
Resultat før skatt 1.745.000 3.000.000 3.497.000 2.870.000 2.997.000
Skattekostnad -11.000 11.000 -5.000 -9.000 -8.000
Årsresultat 1.734.000 3.011.000 3.492.000 2.862.000 2.989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.973.000 3.641.000 3.631.000 3.631.000 3.631.000
Sum omløpsmidler 550.000 7.135.000 4.180.000 6.488.000 5.721.000
Sum eiendeler 12.523.000 10.776.000 7.811.000 10.119.000 9.352.000
Sum opptjent egenkapital 10.933.000 9.198.000 6.187.000 5.596.000 6.234.000
Sum egenkapital 11.921.000 10.187.000 7.176.000 6.584.000 7.223.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 602.000 590.000 635.000 3.535.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 12.523.000 10.776.000 7.810.000 10.119.000 9.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 108.000 108.000 108.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 108.000 108.000 108.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -12.000 -43.000 -47.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -49.000 -83.000 -58.000 -47.000
Driftskostnader -43.000 -49.000 -95.000 -101.000 -94.000
Driftsresultat -43.000 -49.000 13.000 7.000 15.000
Finansinntekter 1.788.000 3.049.000 3.484.000 2.864.000 2.982.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.788.000 3.049.000 3.484.000 2.864.000 2.982.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.901.000 -3.500.000 -2.100.000
Årsresultat 1.734.000 3.011.000 3.492.000 2.862.000 2.989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.973.000 3.631.000 3.631.000 3.631.000 3.631.000
Sum anleggsmidler 11.973.000 3.641.000 3.631.000 3.631.000 3.631.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 6.555.000 4.105.000 2.845.000 3.269.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 550.000 580.000 76.000 3.644.000 2.453.000
Sum omløpsmidler 550.000 7.135.000 4.180.000 6.488.000 5.721.000
Sum eiendeler 12.523.000 10.776.000 7.811.000 10.119.000 9.352.000
Sum opptjent egenkapital 10.933.000 9.198.000 6.187.000 5.596.000 6.234.000
Sum egenkapital 11.921.000 10.187.000 7.176.000 6.584.000 7.223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 607.000 607.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 0 18.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.000 9.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter -18.000 -19.000 4.000 20.000 16.000
Utbytte 0 0 -2.901.000 -3.500.000 -2.100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 2.000 609.000 6.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 590.000 635.000 3.535.000 2.129.000
Sum gjeld og egenkapital 12.523.000 10.776.000 7.810.000 10.119.000 9.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 6.545.000 3.545.000 2.953.000 3.592.000
Likviditetsgrad 1 0.9 12.1 6.6 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 0.9 12.1 6.6 1.8 2.7
Soliditet 95.2 94.5 91.9 65.1 77.2
Resultatgrad 1 6.5 13.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.9 27.8 44.8 28.4 32.0
Signatur
20.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex