Os Elektro AS
Juridisk navn:  Os Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56301639
Jordmorsvingen 8 Jordmorsvingen 8 Fax: 56302565
5200 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 933668517
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 12/31/1982
Foretakstype: AS
Revisor: Minde Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.63%
Resultat  
  
22.52%
Egenkapital  
  
61.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 21.443.000 16.542.000 24.921.000 22.658.000 19.243.000
Resultat: 2.541.000 2.074.000 5.393.000 5.006.000 4.314.000
Egenkapital: 5.093.000 3.159.000 1.581.000 1.501.000 1.045.000
Regnskap for  Os Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 21.443.000 16.542.000 24.921.000 22.658.000 19.243.000
Driftskostnader -18.664.000 -14.458.000 -19.540.000 -17.659.000 -14.952.000
Driftsresultat 2.778.000 2.083.000 5.382.000 4.999.000 4.291.000
Finansinntekter 8.000 16.000 25.000 24.000 45.000
Finanskostnader -244.000 -25.000 -15.000 -17.000 -22.000
Finans -236.000 -9.000 10.000 7.000 23.000
Resultat før skatt 2.541.000 2.074.000 5.393.000 5.006.000 4.314.000
Skattekostnad -608.000 -495.000 -1.313.000 -1.269.000 -1.193.000
Årsresultat 1.933.000 1.579.000 4.080.000 3.736.000 3.121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.304.000 1.555.000 1.689.000 1.022.000 999.000
Sum omløpsmidler 10.685.000 12.024.000 11.180.000 14.547.000 11.699.000
Sum eiendeler 11.989.000 13.579.000 12.869.000 15.569.000 12.698.000
Sum opptjent egenkapital 4.993.000 3.059.000 1.481.000 1.401.000 945.000
Sum egenkapital 5.093.000 3.159.000 1.581.000 1.501.000 1.045.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.897.000 10.420.000 11.288.000 14.068.000 11.653.000
Sum gjeld og egenkapital 11.990.000 13.579.000 12.869.000 15.569.000 12.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.233.000 16.207.000 24.673.000 22.418.000 18.823.000
Andre inntekter 210.000 335.000 249.000 240.000 420.000
Driftsinntekter 21.443.000 16.542.000 24.921.000 22.658.000 19.243.000
Varekostnad -7.357.000 -3.976.000 -8.064.000 -6.129.000 -4.783.000
Lønninger -8.856.000 -7.960.000 -9.138.000 -8.992.000 -8.093.000
Avskrivning -189.000 -242.000 -235.000 -311.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.262.000 -2.280.000 -2.103.000 -2.227.000 -1.747.000
Driftskostnader -18.664.000 -14.458.000 -19.540.000 -17.659.000 -14.952.000
Driftsresultat 2.778.000 2.083.000 5.382.000 4.999.000 4.291.000
Finansinntekter 8.000 16.000 25.000 24.000 45.000
Finanskostnader -244.000 -25.000 -15.000 -17.000 -22.000
Finans -236.000 -9.000 10.000 7.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 -4.000.000 -3.280.000 -2.200.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.950.000
Årsresultat 1.933.000 1.579.000 4.080.000 3.736.000 3.121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 254.000 343.000 360.000 356.000 279.000
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 34.000 59.000 111.000 102.000 153.000
Driftsløsøre 416.000 331.000 505.000 413.000 423.000
Sum varige driftsmidler 550.000 490.000 716.000 615.000 676.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 721.000 613.000 51.000 44.000
Sum anleggsmidler 1.304.000 1.555.000 1.689.000 1.022.000 999.000
Varebeholdning 3.729.000 3.670.000 2.262.000 3.880.000 3.594.000
Kundefordringer 1.894.000 2.822.000 2.735.000 5.089.000 1.329.000
Andre fordringer 625.000 435.000 454.000 490.000 356.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.436.000 5.098.000 5.729.000 5.088.000 6.420.000
Sum omløpsmidler 10.685.000 12.024.000 11.180.000 14.547.000 11.699.000
Sum eiendeler 11.989.000 13.579.000 12.869.000 15.569.000 12.698.000
Sum opptjent egenkapital 4.993.000 3.059.000 1.481.000 1.401.000 945.000
Sum egenkapital 5.093.000 3.159.000 1.581.000 1.501.000 1.045.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.915.000 1.846.000 1.805.000 2.055.000 1.856.000
Betalbar skatt 519.000 478.000 1.317.000 1.346.000 1.147.000
Skyldig offentlige avgifter 879.000 1.119.000 1.139.000 1.512.000 821.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.950.000
Annen kortsiktig gjeld 3.585.000 6.977.000 3.027.000 5.875.000 5.629.000
Sum kortsiktig gjeld 6.897.000 10.420.000 11.288.000 14.068.000 11.653.000
Sum gjeld og egenkapital 11.990.000 13.579.000 12.869.000 15.569.000 12.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.788.000 1.604.000 -108.000 479.000 46.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 0.8 0.7
Soliditet 42.5 23.3 12.3 9.6 8.2
Resultatgrad 1 12.6 21.6 22.1 22.3
Rentedekningsgrad 11.4 83.3 358.8 294.1 197.1
Gjeldsgrad 1.4 3.3 7.1 9.4 11.2
Total kapitalrentabilitet 23.2 15.5 4 32.3 34.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex