Os Hageservice AS
Juridisk navn:  Os Hageservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56576677
Eidsvegen 74 Eidsvegen 74 Fax:
5211 Os 5211 Os
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992359447
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Tind Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.19%
Resultat  
  
-1.38%
Egenkapital  
  
16.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.091.000 10.374.000 7.971.000 6.208.000 5.042.000
Resultat: 143.000 145.000 56.000 -109.000 15.000
Egenkapital: 720.000 616.000 512.000 473.000 558.000
Regnskap for  Os Hageservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.091.000 10.374.000 7.971.000 6.208.000 5.042.000
Driftskostnader -12.911.000 -10.208.000 -7.901.000 -6.279.000 -4.996.000
Driftsresultat 182.000 167.000 70.000 -71.000 46.000
Finansinntekter 2.000 1.000 7.000 0 0
Finanskostnader -40.000 -24.000 -21.000 -38.000 -32.000
Finans -38.000 -23.000 -14.000 -38.000 -32.000
Resultat før skatt 143.000 145.000 56.000 -109.000 15.000
Skattekostnad -39.000 -41.000 -17.000 23.000 -4.000
Årsresultat 104.000 104.000 39.000 -86.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.036.000 638.000 584.000 762.000 783.000
Sum omløpsmidler 2.527.000 2.144.000 1.967.000 1.415.000 1.071.000
Sum eiendeler 3.563.000 2.782.000 2.551.000 2.177.000 1.854.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 416.000 312.000 273.000 358.000
Sum egenkapital 720.000 616.000 512.000 473.000 558.000
Sum langsiktig gjeld 538.000 316.000 665.000 784.000 660.000
Sum kortsiktig gjeld 2.305.000 1.851.000 1.374.000 920.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 2.783.000 2.551.000 2.177.000 1.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.085.000 10.346.000 7.964.000 6.208.000 4.981.000
Andre inntekter 6.000 29.000 7.000 0 61.000
Driftsinntekter 13.091.000 10.374.000 7.971.000 6.208.000 5.042.000
Varekostnad -3.529.000 -2.386.000 -2.556.000 -1.644.000 -1.735.000
Lønninger -5.937.000 -5.373.000 -3.499.000 -2.837.000 -1.902.000
Avskrivning -218.000 -99.000 -147.000 -180.000 -143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.227.000 -2.350.000 -1.745.000 -1.604.000 -1.216.000
Driftskostnader -12.911.000 -10.208.000 -7.901.000 -6.279.000 -4.996.000
Driftsresultat 182.000 167.000 70.000 -71.000 46.000
Finansinntekter 2.000 1.000 7.000 0 0
Finanskostnader -40.000 -24.000 -21.000 -38.000 -32.000
Finans -38.000 -23.000 -14.000 -38.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 104.000 39.000 -86.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 110.000 155.000 83.000 106.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 758.000 384.000 79.000 137.000 190.000
Driftsløsøre 167.000 83.000 421.000 514.000 531.000
Sum varige driftsmidler 926.000 483.000 500.000 651.000 721.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 5.000 6.000
Sum anleggsmidler 1.036.000 638.000 584.000 762.000 783.000
Varebeholdning 89.000 98.000 173.000 127.000 141.000
Kundefordringer 966.000 1.062.000 451.000 785.000 684.000
Andre fordringer 121.000 106.000 62.000 30.000 -29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.352.000 877.000 1.281.000 473.000 275.000
Sum omløpsmidler 2.527.000 2.144.000 1.967.000 1.415.000 1.071.000
Sum eiendeler 3.563.000 2.782.000 2.551.000 2.177.000 1.854.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 416.000 312.000 273.000 358.000
Sum egenkapital 720.000 616.000 512.000 473.000 558.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 538.000 316.000 665.000 784.000 660.000
Leverandørgjeld 1.196.000 232.000 718.000 280.000 178.000
Betalbar skatt 0 118.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 379.000 395.000 386.000 357.000 288.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 1.106.000 269.000 284.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 2.305.000 1.851.000 1.374.000 920.000 635.000
Sum gjeld og egenkapital 3.563.000 2.783.000 2.551.000 2.177.000 1.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 222.000 293.000 593.000 495.000 436.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5
Soliditet 20.2 22.1 20.1 21.7 30.1
Resultatgrad 1.4 1.6 0.9 -1.1 0.9
Rentedekningsgrad 4.5 7 3.3 -1.9 1.4
Gjeldsgrad 3.9 3.5 4 3.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.2 6 3 -3.3 2.5
Signatur
27.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex