Os Maskinering AS
Juridisk navn:  Os Maskinering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56302100
Industrivegen 75 Industrivegen 75 Fax: 56300241
5210 Os 5210 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os i Hordaland
Org.nr: 955552415
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 1/3/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Fakta Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
54.54%
Resultat  
  
71.17%
Egenkapital  
  
-20.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 80.370.000 52.005.000 72.425.000 47.651.000 43.953.000
Resultat: -2.053.000 -7.122.000 -737.000 64.000 150.000
Egenkapital: 6.010.000 7.532.000 12.867.000 4.295.000 4.246.000
Regnskap for  Os Maskinering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 80.370.000 52.005.000 72.425.000 47.651.000 43.953.000
Driftskostnader -78.939.000 -55.755.000 -69.925.000 -47.113.000 -43.283.000
Driftsresultat 1.432.000 -3.749.000 2.500.000 538.000 671.000
Finansinntekter 0 0 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.485.000 -3.373.000 -3.248.000 -476.000 -522.000
Finans -3.485.000 -3.373.000 -3.237.000 -475.000 -521.000
Resultat før skatt -2.053.000 -7.122.000 -737.000 64.000 150.000
Skattekostnad 531.000 1.787.000 335.000 -15.000 -41.000
Årsresultat -1.521.000 -5.335.000 -402.000 48.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.084.000 78.692.000 84.389.000 50.901.000 9.105.000
Sum omløpsmidler 32.705.000 31.560.000 28.197.000 10.756.000 13.866.000
Sum eiendeler 105.789.000 110.252.000 112.586.000 61.657.000 22.971.000
Sum opptjent egenkapital 5.910.000 7.432.000 12.767.000 4.195.000 4.146.000
Sum egenkapital 6.010.000 7.532.000 12.867.000 4.295.000 4.246.000
Sum langsiktig gjeld 46.731.000 48.954.000 60.906.000 40.062.000 5.736.000
Sum kortsiktig gjeld 53.048.000 53.767.000 38.813.000 17.301.000 12.989.000
Sum gjeld og egenkapital 105.789.000 110.253.000 112.586.000 61.658.000 22.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.259.000 49.898.000 70.352.000 45.991.000 43.953.000
Andre inntekter 3.111.000 2.108.000 2.073.000 1.660.000 0
Driftsinntekter 80.370.000 52.005.000 72.425.000 47.651.000 43.953.000
Varekostnad -32.085.000 -17.786.000 -25.582.000 -10.645.000 -4.698.000
Lønninger -26.192.000 -21.481.000 -26.173.000 -17.724.000 -17.117.000
Avskrivning -7.489.000 -6.440.000 -6.745.000 -1.544.000 -1.357.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.173.000 -10.048.000 -11.425.000 -17.200.000 -20.111.000
Driftskostnader -78.939.000 -55.755.000 -69.925.000 -47.113.000 -43.283.000
Driftsresultat 1.432.000 -3.749.000 2.500.000 538.000 671.000
Finansinntekter 0 0 11.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.485.000 -3.373.000 -3.248.000 -476.000 -522.000
Finans -3.485.000 -3.373.000 -3.237.000 -475.000 -521.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.521.000 -5.335.000 -402.000 48.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 42.151.000 42.091.000 42.296.000 42.937.000 0
Maskiner anlegg 30.335.000 33.393.000 38.346.000 2.026.000 2.330.000
Driftsløsøre 598.000 3.208.000 3.746.000 4.444.000 4.705.000
Sum varige driftsmidler 73.084.000 78.692.000 84.389.000 49.408.000 7.035.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.493.000 2.070.000
Sum anleggsmidler 73.084.000 78.692.000 84.389.000 50.901.000 9.105.000
Varebeholdning 16.958.000 17.156.000 17.390.000 5.150.000 5.279.000
Kundefordringer 14.270.000 12.451.000 8.873.000 3.829.000 7.103.000
Andre fordringer 518.000 1.149.000 1.102.000 1.209.000 888.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 960.000 804.000 832.000 568.000 595.000
Sum omløpsmidler 32.705.000 31.560.000 28.197.000 10.756.000 13.866.000
Sum eiendeler 105.789.000 110.252.000 112.586.000 61.657.000 22.971.000
Sum opptjent egenkapital 5.910.000 7.432.000 12.767.000 4.195.000 4.146.000
Sum egenkapital 6.010.000 7.532.000 12.867.000 4.295.000 4.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.307.000 1.914.000 3.700.000 121.000 106.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.736.000 3.446.000 449.000 999.000 2.148.000
Sum langsiktig gjeld 46.731.000 48.954.000 60.906.000 40.062.000 5.736.000
Leverandørgjeld 29.134.000 36.135.000 29.876.000 8.197.000 5.667.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 7.000
Skyldig offentlige avgifter 7.220.000 5.091.000 3.817.000 1.559.000 3.239.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.957.000 9.094.000 4.671.000 6.545.000 1.928.000
Sum kortsiktig gjeld 53.048.000 53.767.000 38.813.000 17.301.000 12.989.000
Sum gjeld og egenkapital 105.789.000 110.253.000 112.586.000 61.658.000 22.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.343.000 -22.207.000 -10.616.000 -6.545.000 877.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.7 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
Soliditet 5.7 6.8 11.4 7.0 18.5
Resultatgrad 1.8 -7.2 3.5 1.1 1.5
Rentedekningsgrad 0.4 -1.1 0.8 1.1 1.3
Gjeldsgrad 16.6 13.6 7.7 13.4 4.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 -3.4 2.2 0.9 2.9
Signatur
28.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex