Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oskar Og Tormod Wike AS
Juridisk navn:  Oskar Og Tormod Wike AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99229000
Bjellandveien 14 Bjellandveien 14 Fax: 33427560
3172 Vear 3172 Vear
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 930705462
Aksjekapital: 531.300 NOK
Antall ansatte: 97
Etableringsdato: 1/20/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.82%
Resultat  
  
-67.76%
Egenkapital  
  
5.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.885.000 182.381.000 213.807.000 159.334.000 138.821.000
Resultat: 1.173.000 3.638.000 11.276.000 6.667.000 3.522.000
Egenkapital: 19.675.000 18.710.000 18.681.000 13.499.000 13.288.000
Regnskap for  Oskar Og Tormod Wike AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.885.000 182.381.000 213.807.000 159.334.000 138.821.000
Driftskostnader -178.963.000 -177.900.000 -201.433.000 -151.742.000 -135.081.000
Driftsresultat 1.922.000 4.482.000 12.374.000 7.592.000 3.740.000
Finansinntekter 26.000 31.000 115.000 31.000 129.000
Finanskostnader -774.000 -875.000 -1.213.000 -956.000 -347.000
Finans -748.000 -844.000 -1.098.000 -925.000 -218.000
Resultat før skatt 1.173.000 3.638.000 11.276.000 6.667.000 3.522.000
Skattekostnad -208.000 -810.000 -2.797.000 -1.614.000 -975.000
Årsresultat 965.000 2.828.000 8.479.000 5.053.000 2.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.084.000 30.078.000 32.546.000 26.146.000 18.964.000
Sum omløpsmidler 37.936.000 37.871.000 52.075.000 36.483.000 38.204.000
Sum eiendeler 66.020.000 67.949.000 84.621.000 62.629.000 57.168.000
Sum opptjent egenkapital 19.144.000 18.178.000 18.150.000 12.968.000 12.757.000
Sum egenkapital 19.675.000 18.710.000 18.681.000 13.499.000 13.288.000
Sum langsiktig gjeld 21.086.000 21.636.000 24.849.000 24.668.000 14.905.000
Sum kortsiktig gjeld 25.259.000 27.603.000 41.092.000 24.462.000 28.974.000
Sum gjeld og egenkapital 66.020.000 67.948.000 84.622.000 62.629.000 57.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 177.504.000 178.790.000 211.627.000 156.687.000 137.227.000
Andre inntekter 3.381.000 3.591.000 2.181.000 2.648.000 1.593.000
Driftsinntekter 180.885.000 182.381.000 213.807.000 159.334.000 138.821.000
Varekostnad -72.728.000 -81.936.000 -113.884.000 -77.157.000 -76.949.000
Lønninger -59.168.000 -52.443.000 -48.849.000 -42.878.000 -37.577.000
Avskrivning -11.246.000 -11.747.000 -9.085.000 -7.833.000 -5.256.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.821.000 -31.774.000 -29.615.000 -23.874.000 -15.299.000
Driftskostnader -178.963.000 -177.900.000 -201.433.000 -151.742.000 -135.081.000
Driftsresultat 1.922.000 4.482.000 12.374.000 7.592.000 3.740.000
Finansinntekter 26.000 31.000 115.000 31.000 129.000
Finanskostnader -774.000 -875.000 -1.213.000 -956.000 -347.000
Finans -748.000 -844.000 -1.098.000 -925.000 -218.000
Konsernbidrag 0 0 -3.000.000 -406.000 0
Utbytte 0 -2.800.000 -297.000 -4.436.000 -3.000.000
Årsresultat 965.000 2.828.000 8.479.000 5.053.000 2.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 18.821.000 23.819.000 27.357.000 24.897.000 17.220.000
Driftsløsøre 9.263.000 6.258.000 5.189.000 1.249.000 1.744.000
Sum varige driftsmidler 28.084.000 30.078.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.084.000 30.078.000 32.546.000 26.146.000 18.964.000
Varebeholdning 6.411.000 2.755.000 6.132.000 0 0
Kundefordringer 27.988.000 31.488.000 35.151.000 27.298.000 27.460.000
Andre fordringer 382.000 663.000 933.000 1.005.000 457.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.155.000 2.965.000 9.860.000 8.180.000 9.787.000
Sum omløpsmidler 37.936.000 37.871.000 52.075.000 36.483.000 38.204.000
Sum eiendeler 66.020.000 67.949.000 84.621.000 62.629.000 57.168.000
Sum opptjent egenkapital 19.144.000 18.178.000 18.150.000 12.968.000 12.757.000
Sum egenkapital 19.675.000 18.710.000 18.681.000 13.499.000 13.288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.392.000 8.177.000 13.506.000 20.516.000 14.890.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.000.000 557.000 0
Sum langsiktig gjeld 21.086.000 21.636.000 24.849.000 24.668.000 14.905.000
Leverandørgjeld 10.201.000 10.695.000 17.415.000 6.522.000 12.749.000
Betalbar skatt 350.000 0 3.279.000 0 628.000
Skyldig offentlige avgifter 8.614.000 6.408.000 8.249.000 6.905.000 5.881.000
Utbytte 0 -2.800.000 -297.000 -4.436.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 6.094.000 7.700.000 7.851.000 6.042.000 6.717.000
Sum kortsiktig gjeld 25.259.000 27.603.000 41.092.000 24.462.000 28.974.000
Sum gjeld og egenkapital 66.020.000 67.948.000 84.622.000 62.629.000 57.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.677.000 10.268.000 10.983.000 12.021.000 9.230.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.1 1.5 1.4
Soliditet 29.8 27.5 22.1 21.6 23.2
Resultatgrad 1.1 2.5 5.8 4.8 2.7
Rentedekningsgrad 2.5 5.1 10.2 8.0 11.1
Gjeldsgrad 2.4 2.6 3.5 3.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 3 6.6 14.8 12.2 6.8
Signatur
04.05.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex