Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Juridisk navn:  Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71205300
Eikremsvingen 1 Eikremsvingen 1 Fax: 71205301
6422 Molde 6422 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 962018025
Aksjekapital: 1.837.800 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 10/3/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.45%
Resultat  
  
78.53%
Egenkapital  
  
1.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.983.000 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000
Resultat: -830.000 -3.865.000 -1.891.000 17.833.000 7.280.000
Egenkapital: 33.125.000 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000
Regnskap for  Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.983.000 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000
Driftskostnader -60.712.000 -58.116.000 -56.945.000 -68.856.000 -116.731.000
Driftsresultat -1.729.000 -4.226.000 -2.278.000 17.636.000 5.478.000
Finansinntekter 1.016.000 699.000 811.000 784.000 4.470.000
Finanskostnader -118.000 -337.000 -424.000 -586.000 -2.668.000
Finans 898.000 362.000 387.000 198.000 1.802.000
Resultat før skatt -830.000 -3.865.000 -1.891.000 17.833.000 7.280.000
Skattekostnad 200.000 889.000 408.000 -4.532.000 -2.407.000
Årsresultat -630.000 -2.976.000 -1.482.000 13.301.000 4.873.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.503.000 12.087.000 16.024.000 22.056.000 34.279.000
Sum omløpsmidler 40.216.000 44.804.000 46.271.000 50.181.000 56.210.000
Sum eiendeler 46.719.000 56.891.000 62.295.000 72.237.000 90.489.000
Sum opptjent egenkapital 31.287.000 30.650.000 29.883.000 27.201.000 13.900.000
Sum egenkapital 33.125.000 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.982.000 9.838.000 15.025.000 20.055.000
Sum kortsiktig gjeld 13.593.000 19.420.000 20.735.000 28.173.000 54.696.000
Sum gjeld og egenkapital 46.718.000 56.890.000 62.294.000 72.237.000 90.489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.839.000 53.377.000 53.509.000 81.068.000 113.311.000
Andre inntekter 144.000 513.000 1.158.000 5.425.000 8.898.000
Driftsinntekter 58.983.000 53.890.000 54.668.000 86.492.000 122.209.000
Varekostnad -16.580.000 -14.746.000 -13.942.000 -16.322.000 -13.010.000
Lønninger -17.815.000 -18.618.000 -18.755.000 -28.132.000 -42.654.000
Avskrivning -5.723.000 -6.557.000 -6.817.000 -8.541.000 -9.556.000
Nedskrivning 0 0 0 1.500.000 -1.500.000
Andre driftskostnader -21.202.000 -18.105.000 -17.659.000 -17.543.000 -48.346.000
Driftskostnader -60.712.000 -58.116.000 -56.945.000 -68.856.000 -116.731.000
Driftsresultat -1.729.000 -4.226.000 -2.278.000 17.636.000 5.478.000
Finansinntekter 1.016.000 699.000 811.000 784.000 4.470.000
Finanskostnader -118.000 -337.000 -424.000 -586.000 -2.668.000
Finans 898.000 362.000 387.000 198.000 1.802.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -630.000 -2.976.000 -1.482.000 13.301.000 4.873.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 609.000 767.000 996.000 2.092.000 7.986.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.661.000 8.590.000 13.401.000 18.503.000 24.454.000
Driftsløsøre 616.000 322.000 628.000 1.307.000 1.673.000
Sum varige driftsmidler 4.278.000 8.913.000 14.030.000 19.810.000 26.127.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.615.000 2.407.000 998.000 154.000 166.000
Sum anleggsmidler 6.503.000 12.087.000 16.024.000 22.056.000 34.279.000
Varebeholdning 7.749.000 6.449.000 6.571.000 6.664.000 4.402.000
Kundefordringer 1.462.000 2.630.000 5.768.000 4.944.000 15.622.000
Andre fordringer 30.241.000 34.883.000 32.989.000 37.607.000 34.527.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 765.000 841.000 943.000 967.000 1.659.000
Sum omløpsmidler 40.216.000 44.804.000 46.271.000 50.181.000 56.210.000
Sum eiendeler 46.719.000 56.891.000 62.295.000 72.237.000 90.489.000
Sum opptjent egenkapital 31.287.000 30.650.000 29.883.000 27.201.000 13.900.000
Sum egenkapital 33.125.000 32.488.000 31.721.000 29.039.000 15.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.982.000 9.838.000 15.025.000 20.055.000
Leverandørgjeld 3.403.000 5.773.000 5.549.000 6.154.000 8.736.000
Betalbar skatt 0 0 0 14.000 5.090.000
Skyldig offentlige avgifter 950.000 1.065.000 1.464.000 1.645.000 4.433.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.241.000 12.583.000 13.723.000 20.361.000 36.437.000
Sum kortsiktig gjeld 13.593.000 19.420.000 20.735.000 28.173.000 54.696.000
Sum gjeld og egenkapital 46.718.000 56.890.000 62.294.000 72.237.000 90.489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.623.000 25.384.000 25.536.000 22.008.000 1.514.000
Likviditetsgrad 1 3 2 2.2 1.8 1.0
Likviditetsgrad 2 2.4 2 1.9 1.5 1.0
Soliditet 70.9 57.1 50.9 40.2 17.4
Resultatgrad -2.9 -7.8 -4.2 20.4 4.5
Rentedekningsgrad -14.7 -12.5 -5.4 30.1 3.7
Gjeldsgrad 0.4 0.8 1 1.5 4.7
Total kapitalrentabilitet -1.5 -6.2 -2.4 25.5 11.0
Signatur
08.10.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex