Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osland Havbruk AS
Juridisk navn:  Osland Havbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57710102
Sørsidevegen 2966 Sørsidevegen 2966 Fax: 57710105
5962 Bjordal 5962 Bjordal
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 920002218
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 51
Etableringsdato: 12/7/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.77%
Resultat  
  
31.45%
Egenkapital  
  
20.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 421.114.000 394.419.000 382.654.000 385.460.000 221.086.000
Resultat: 89.095.000 67.780.000 127.283.000 134.244.000 38.070.000
Egenkapital: 301.481.000 250.830.000 196.836.000 149.501.000 121.264.000
Regnskap for  Osland Havbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 421.114.000 394.419.000 382.654.000 385.460.000 221.086.000
Driftskostnader -332.801.000 -326.638.000 -256.436.000 -250.018.000 -181.574.000
Driftsresultat 88.313.000 67.779.000 126.219.000 135.443.000 39.511.000
Finansinntekter 5.905.000 2.503.000 2.918.000 613.000 1.336.000
Finanskostnader -5.124.000 -2.502.000 -1.853.000 -1.812.000 -2.777.000
Finans 781.000 1.000 1.065.000 -1.199.000 -1.441.000
Resultat før skatt 89.095.000 67.780.000 127.283.000 134.244.000 38.070.000
Skattekostnad -18.444.000 -13.786.000 -29.948.000 -31.006.000 -8.153.000
Årsresultat 70.651.000 53.994.000 97.335.000 103.237.000 29.917.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 324.288.000 287.625.000 209.745.000 158.077.000 125.494.000
Sum omløpsmidler 265.088.000 302.010.000 176.884.000 192.686.000 116.299.000
Sum eiendeler 589.376.000 589.635.000 386.629.000 350.763.000 241.793.000
Sum opptjent egenkapital 300.381.000 249.730.000 195.736.000 148.401.000 120.164.000
Sum egenkapital 301.481.000 250.830.000 196.836.000 149.501.000 121.264.000
Sum langsiktig gjeld 154.316.000 141.174.000 77.101.000 94.233.000 89.023.000
Sum kortsiktig gjeld 133.578.000 197.631.000 112.692.000 107.029.000 31.507.000
Sum gjeld og egenkapital 589.375.000 589.635.000 386.629.000 350.763.000 241.794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 342.908.000 358.773.000 382.080.000 384.750.000 220.952.000
Andre inntekter 78.206.000 35.645.000 574.000 710.000 134.000
Driftsinntekter 421.114.000 394.419.000 382.654.000 385.460.000 221.086.000
Varekostnad -268.501.000 -272.263.000 -202.718.000 -204.012.000 -155.472.000
Lønninger -16.436.000 -14.099.000 -15.402.000 -15.050.000 -12.644.000
Avskrivning -26.748.000 -18.750.000 -14.922.000 -12.233.000 -11.479.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.293.000 -29.905.000 -27.015.000 -26.603.000 -20.776.000
Driftskostnader -332.801.000 -326.638.000 -256.436.000 -250.018.000 -181.574.000
Driftsresultat 88.313.000 67.779.000 126.219.000 135.443.000 39.511.000
Finansinntekter 5.905.000 2.503.000 2.918.000 613.000 1.336.000
Finanskostnader -5.124.000 -2.502.000 -1.853.000 -1.812.000 -2.777.000
Finans 781.000 1.000 1.065.000 -1.199.000 -1.441.000
Konsernbidrag -27.871.000 -34.387.000 -42.824.000 -2.207.000 -1.087.000
Utbytte -20.000.000 0 -50.000.000 -75.000.000 -10.000.000
Årsresultat 70.651.000 53.994.000 97.335.000 103.237.000 29.917.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Fast eiendom 15.535.000 15.758.000 13.814.000 9.888.000 4.445.000
Maskiner anlegg 138.726.000 129.916.000 89.228.000 84.106.000 58.834.000
Driftsløsøre 846.000 641.000 810.000 1.015.000 1.403.000
Sum varige driftsmidler 155.107.000 146.315.000 103.851.000 95.008.000 64.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 156.181.000 128.310.000 92.893.000 50.069.000 47.812.000
Sum anleggsmidler 324.288.000 287.625.000 209.745.000 158.077.000 125.494.000
Varebeholdning 131.392.000 102.982.000 93.285.000 88.540.000 93.015.000
Kundefordringer 46.516.000 126.213.000 51.447.000 99.064.000 15.357.000
Andre fordringer 16.817.000 12.086.000 4.751.000 2.800.000 5.048.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.549.000 3.324.000 13.301.000 2.281.000 2.880.000
Sum omløpsmidler 265.088.000 302.010.000 176.884.000 192.686.000 116.299.000
Sum eiendeler 589.376.000 589.635.000 386.629.000 350.763.000 241.793.000
Sum opptjent egenkapital 300.381.000 249.730.000 195.736.000 148.401.000 120.164.000
Sum egenkapital 301.481.000 250.830.000 196.836.000 149.501.000 121.264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.024.000 23.377.000 23.026.000 25.676.000 24.557.000
Gjeld til kredittinstitutt 26.060.000 50.093.000 0 0 5.531.000
Sum langsiktig gjeld 154.316.000 141.174.000 77.101.000 94.233.000 89.023.000
Leverandørgjeld 24.190.000 71.987.000 31.380.000 18.588.000 5.373.000
Betalbar skatt 2.935.000 3.163.000 27.208.000 28.116.000 6.689.000
Skyldig offentlige avgifter 1.680.000 1.371.000 1.436.000 5.534.000 948.000
Utbytte -20.000.000 0 -50.000.000 -75.000.000 -10.000.000
Annen kortsiktig gjeld 25.065.000 5.509.000 4.411.000 54.791.000 12.966.000
Sum kortsiktig gjeld 133.578.000 197.631.000 112.692.000 107.029.000 31.507.000
Sum gjeld og egenkapital 589.375.000 589.635.000 386.629.000 350.763.000 241.794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.510.000 104.379.000 64.192.000 85.657.000 84.792.000
Likviditetsgrad 1 2 1 1.6 1 3.7
Likviditetsgrad 2 1 1 0.7 1 0.8
Soliditet 51.2 42.5 50.9 42.6 50.2
Resultatgrad 2 17.2 3 35.1 17.9
Rentedekningsgrad 17.2 27.1 68.1 74.7 14.7
Gjeldsgrad 1 1.4 1 1.3 1.0
Total kapitalrentabilitet 1 11.9 33.4 38.8 16.9
Signatur
19.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex