Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslo Kristne Senter
Juridisk navn:  Oslo Kristne Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64846400
Trondheimsveien 50 Trondheimsveien 50 Fax: 64846401
2007 Kjeller 2007 Kjeller
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 954087808
Aksjekapital: 19.889 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 5/31/1985
Foretakstype: FLI
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.45%
Resultat  
  
619.42%
Egenkapital  
  
15642.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.623.000 36.626.000 36.407.000 34.324.000 35.322.000
Resultat: 1.482.000 206.000 756.000 701.000 -76.000
Egenkapital: 1.102.000 7.000 45.000 -397.000 -970.000
Regnskap for  Oslo Kristne Senter
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.623.000 36.626.000 36.407.000 34.324.000 35.322.000
Driftskostnader -34.956.000 -34.440.000 -33.657.000 -31.640.000 -32.801.000
Driftsresultat 3.667.000 2.186.000 2.749.000 2.685.000 2.522.000
Finansinntekter 383.000 270.000 233.000 232.000 197.000
Finanskostnader -2.567.000 -2.251.000 -2.225.000 -2.217.000 -2.796.000
Finans -2.184.000 -1.981.000 -1.992.000 -1.985.000 -2.599.000
Resultat før skatt 1.482.000 206.000 756.000 701.000 -76.000
Skattekostnad -382.000 -244.000 -314.000 -127.000 1.300.000
Årsresultat 1.100.000 -38.000 442.000 574.000 1.225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.359.000 65.828.000 64.587.000 64.953.000 63.942.000
Sum omløpsmidler 7.117.000 8.363.000 9.093.000 9.423.000 12.172.000
Sum eiendeler 76.476.000 74.191.000 73.680.000 74.376.000 76.114.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 7.000 45.000 -397.000 -970.000
Sum egenkapital 1.102.000 7.000 45.000 -397.000 -970.000
Sum langsiktig gjeld 69.895.000 69.904.000 69.814.000 71.289.000 73.162.000
Sum kortsiktig gjeld 5.480.000 4.279.000 3.821.000 3.483.000 3.923.000
Sum gjeld og egenkapital 76.477.000 74.190.000 73.680.000 74.375.000 76.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.265.000 31.511.000 31.626.000 4.689.000 5.505.000
Andre inntekter 5.358.000 5.115.000 4.781.000 29.635.000 29.816.000
Driftsinntekter 38.623.000 36.626.000 36.407.000 34.324.000 35.322.000
Varekostnad -1.810.000 -1.764.000 -1.775.000 -2.256.000 -2.032.000
Lønninger -15.636.000 -15.352.000 -14.710.000 -13.737.000 -12.122.000
Avskrivning -3.016.000 -3.004.000 -2.993.000 -3.129.000 -3.092.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.494.000 -14.320.000 -14.179.000 -12.518.000 -15.555.000
Driftskostnader -34.956.000 -34.440.000 -33.657.000 -31.640.000 -32.801.000
Driftsresultat 3.667.000 2.186.000 2.749.000 2.685.000 2.522.000
Finansinntekter 383.000 270.000 233.000 232.000 197.000
Finanskostnader -2.567.000 -2.251.000 -2.225.000 -2.217.000 -2.796.000
Finans -2.184.000 -1.981.000 -1.992.000 -1.985.000 -2.599.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.100.000 -38.000 442.000 574.000 1.225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 54.326.000 53.393.000 51.062.000 50.216.000 50.169.000
Maskiner anlegg 0 0 0 581.000 518.000
Driftsløsøre 4.905.000 5.657.000 5.592.000 6.474.000 7.539.000
Sum varige driftsmidler 59.231.000 59.050.000 56.654.000 57.271.000 58.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.127.000 6.777.000 7.933.000 7.682.000 5.716.000
Sum anleggsmidler 69.359.000 65.828.000 64.587.000 64.953.000 63.942.000
Varebeholdning 137.000 150.000 127.000 103.000 391.000
Kundefordringer 168.000 603.000 632.000 500.000 2.136.000
Andre fordringer 735.000 1.210.000 82.000 78.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.077.000 6.399.000 8.252.000 8.742.000 9.572.000
Sum omløpsmidler 7.117.000 8.363.000 9.093.000 9.423.000 12.172.000
Sum eiendeler 76.476.000 74.191.000 73.680.000 74.376.000 76.114.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 7.000 45.000 -397.000 -970.000
Sum egenkapital 1.102.000 7.000 45.000 -397.000 -970.000
Sum avsetninger til forpliktelser 895.000 904.000 814.000 789.000 662.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.895.000 69.904.000 69.814.000 71.289.000 73.162.000
Leverandørgjeld 2.033.000 1.715.000 1.122.000 804.000 1.241.000
Betalbar skatt 392.000 133.000 289.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.155.000 908.000 877.000 1.006.000 1.257.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.900.000 1.523.000 1.532.000 1.673.000 1.424.000
Sum kortsiktig gjeld 5.480.000 4.279.000 3.821.000 3.483.000 3.923.000
Sum gjeld og egenkapital 76.477.000 74.190.000 73.680.000 74.375.000 76.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.637.000 4.084.000 5.272.000 5.940.000 8.249.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2 2.4 2.7 3.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.9 2.3 2.7 3.1
Soliditet 1.4 0 0.1 -0.5 -1.3
Resultatgrad 9.5 6 7.6 7.8 7.1
Rentedekningsgrad 1.4 1 1.2 1.2 1.0
Gjeldsgrad 68.4 10597.6 1636.3 -188.3 -79.5
Total kapitalrentabilitet 5.3 3.3 4 3.9 3.6
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2021
PROKURA
HÅVIK KJARTAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex