Oslo Taxi Sa
Juridisk navn:  Oslo Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22388600
Postboks 6538 Rodeløkka Trondheimsveien 100 Fax: 22388596
0501 Oslo 565 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956308984
Aksjekapital: 26.440.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/18/1921
Foretakstype: SA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-44.62%
Egenkapital  
  
-2.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 36.000 65.000 1.666.000 2.562.000 -883.000
Egenkapital: 27.541.000 28.262.000 29.517.000 31.350.000 31.477.000
Regnskap for  Oslo Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.254.000 -4.678.000 -3.873.000 -4.025.000 -5.340.000
Driftsresultat -4.254.000 -4.678.000 -3.873.000 -4.024.000 -5.340.000
Finansinntekter 4.405.000 4.803.000 5.629.000 6.718.000 4.479.000
Finanskostnader -116.000 -60.000 -90.000 -132.000 -23.000
Finans 4.289.000 4.743.000 5.539.000 6.586.000 4.456.000
Resultat før skatt 36.000 65.000 1.666.000 2.562.000 -883.000
Skattekostnad -76.000 -120.000 -494.000 -769.000 916.000
Årsresultat -41.000 -55.000 1.172.000 1.793.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.104.000 29.109.000 32.114.000 34.422.000 35.078.000
Sum omløpsmidler 4.528.000 4.952.000 5.424.000 6.286.000 4.490.000
Sum eiendeler 33.632.000 34.061.000 37.538.000 40.708.000 39.568.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.822.000 1.877.000 1.830.000 37.000
Sum egenkapital 27.541.000 28.262.000 29.517.000 31.350.000 31.477.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.091.000 5.800.000 8.020.000 9.358.000 8.092.000
Sum gjeld og egenkapital 33.632.000 34.062.000 37.537.000 40.708.000 39.569.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.748.000 -2.180.000 -1.958.000 -2.020.000 -1.991.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.506.000 -2.498.000 -1.915.000 -2.005.000 -3.349.000
Driftskostnader -4.254.000 -4.678.000 -3.873.000 -4.025.000 -5.340.000
Driftsresultat -4.254.000 -4.678.000 -3.873.000 -4.024.000 -5.340.000
Finansinntekter 4.405.000 4.803.000 5.629.000 6.718.000 4.479.000
Finanskostnader -116.000 -60.000 -90.000 -132.000 -23.000
Finans 4.289.000 4.743.000 5.539.000 6.586.000 4.456.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.125.000 0 0
Årsresultat -41.000 -55.000 1.172.000 1.793.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 10.000 384.000 1.041.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.104.000 29.104.000 32.104.000 34.038.000 34.038.000
Sum anleggsmidler 29.104.000 29.109.000 32.114.000 34.422.000 35.078.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.479.000 4.775.000 5.369.000 6.228.000 4.435.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 49.000 177.000 55.000 58.000 55.000
Sum omløpsmidler 4.528.000 4.952.000 5.424.000 6.286.000 4.490.000
Sum eiendeler 33.632.000 34.061.000 37.538.000 40.708.000 39.568.000
Sum opptjent egenkapital 1.781.000 1.822.000 1.877.000 1.830.000 37.000
Sum egenkapital 27.541.000 28.262.000 29.517.000 31.350.000 31.477.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.115.000 3.476.000 4.738.000 6.981.000 6.137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 64.000 19.000 45.000 22.000
Betalbar skatt 109.000 233.000 120.000 112.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 203.000 71.000 78.000 63.000
Utbytte 0 0 -1.125.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.775.000 1.824.000 1.948.000 2.142.000 1.745.000
Sum kortsiktig gjeld 6.091.000 5.800.000 8.020.000 9.358.000 8.092.000
Sum gjeld og egenkapital 33.632.000 34.062.000 37.537.000 40.708.000 39.569.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.563.000 -848.000 -2.596.000 -3.072.000 -3.602.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 0.7 0.6
Soliditet 81.9 8 78.6 7 79.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -36.7 -30.5 -37.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.4 0.4 4.7 6.6 -2.2
Signatur
14.10.2020
STYRETS LEDER ELLER NESTLEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex