Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oslofjord Convention Center As
Juridisk navn:  Oslofjord Convention Center As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33002000
Postboks 101 Brunstad Oslofjordveien 9 Fax: 33362431
3168 Melsomvik 3159 Melsomvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 989945467
Aksjekapital: 21.479.095 NOK
Antall ansatte: 348
Etableringsdato: 5/25/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
46.42%
Resultat  
  
32.41%
Egenkapital  
  
-24.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 270.288.000 184.597.000 120.479.000 103.725.000 138.008.000
Resultat: -24.702.000 -36.545.000 -54.375.000 -25.822.000 8.308.000
Egenkapital: 12.157.000 16.208.000 17.825.000 15.440.000 16.027.000
Regnskap for  Oslofjord Convention Center As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 270.288.000 184.597.000 120.479.000 103.725.000 138.008.000
Driftskostnader -294.598.000 -219.058.000 -174.968.000 -137.289.000 -129.667.000
Driftsresultat -24.310.000 -34.461.000 -54.490.000 -33.565.000 8.341.000
Finansinntekter 2.147.000 2.042.000 1.764.000 8.002.000 51.000
Finanskostnader -2.538.000 -4.126.000 -1.649.000 -260.000 -84.000
Finans -391.000 -2.084.000 115.000 7.742.000 -33.000
Resultat før skatt -24.702.000 -36.545.000 -54.375.000 -25.822.000 8.308.000
Skattekostnad 5.444.000 8.381.000 14.210.000 0 0
Årsresultat -19.258.000 -28.164.000 -40.165.000 -25.822.000 8.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.580.328.000 1.253.466.000 883.492.000 585.534.000 49.774.000
Sum omløpsmidler 154.679.000 227.040.000 192.200.000 128.466.000 374.224.000
Sum eiendeler 1.735.007.000 1.480.506.000 1.075.692.000 714.000.000 423.998.000
Sum opptjent egenkapital -9.322.000 -5.271.000 -3.654.000 -6.039.000 -5.452.000
Sum egenkapital 12.157.000 16.208.000 17.825.000 15.440.000 16.027.000
Sum langsiktig gjeld 1.625.820.000 1.282.964.000 919.725.000 680.347.000 358.816.000
Sum kortsiktig gjeld 97.029.000 181.334.000 138.142.000 18.214.000 49.155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.735.006.000 1.480.506.000 1.075.692.000 714.001.000 423.998.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 266.972.000 182.399.000 117.016.000 102.571.000 133.604.000
Andre inntekter 3.316.000 2.198.000 3.463.000 1.154.000 4.404.000
Driftsinntekter 270.288.000 184.597.000 120.479.000 103.725.000 138.008.000
Varekostnad -100.227.000 -63.483.000 -65.490.000 -38.528.000 -49.175.000
Lønninger -50.172.000 -44.436.000 -30.122.000 -21.659.000 -21.027.000
Avskrivning -9.477.000 -6.147.000 -2.536.000 -1.373.000 -1.051.000
Nedskrivning 0 0 0 -115.000 0
Andre driftskostnader -134.722.000 -104.992.000 -76.820.000 -75.614.000 -58.414.000
Driftskostnader -294.598.000 -219.058.000 -174.968.000 -137.289.000 -129.667.000
Driftsresultat -24.310.000 -34.461.000 -54.490.000 -33.565.000 8.341.000
Finansinntekter 2.147.000 2.042.000 1.764.000 8.002.000 51.000
Finanskostnader -2.538.000 -4.126.000 -1.649.000 -260.000 -84.000
Finans -391.000 -2.084.000 115.000 7.742.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.258.000 -28.164.000 -40.165.000 -25.822.000 8.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.379.000 1.224.000 773.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 36.698.000 34.056.000 24.310.000 14.343.000 9.675.000
Sum varige driftsmidler 36.698.000 34.056.000 24.310.000 14.343.000 9.675.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.541.251.000 1.218.186.000 858.409.000 571.192.000 40.099.000
Sum anleggsmidler 1.580.328.000 1.253.466.000 883.492.000 585.534.000 49.774.000
Varebeholdning 3.564.000 2.727.000 2.710.000 3.210.000 3.345.000
Kundefordringer 103.154.000 115.405.000 54.376.000 6.373.000 21.178.000
Andre fordringer 10.948.000 90.685.000 85.717.000 89.431.000 323.514.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.927.000 18.223.000 49.398.000 29.452.000 26.188.000
Sum omløpsmidler 154.679.000 227.040.000 192.200.000 128.466.000 374.224.000
Sum eiendeler 1.735.007.000 1.480.506.000 1.075.692.000 714.000.000 423.998.000
Sum opptjent egenkapital -9.322.000 -5.271.000 -3.654.000 -6.039.000 -5.452.000
Sum egenkapital 12.157.000 16.208.000 17.825.000 15.440.000 16.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 54.000.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.625.820.000 1.282.964.000 919.725.000 680.347.000 358.816.000
Leverandørgjeld 13.630.000 24.963.000 21.647.000 4.157.000 22.885.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.267.000 3.669.000 2.291.000 1.560.000 2.008.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.132.000 152.702.000 114.204.000 12.497.000 24.262.000
Sum kortsiktig gjeld 97.029.000 181.334.000 138.142.000 18.214.000 49.155.000
Sum gjeld og egenkapital 1.735.006.000 1.480.506.000 1.075.692.000 714.001.000 423.998.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.650.000 45.706.000 54.058.000 110.252.000 325.069.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.4 7.1 7.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1.4 6.9 7.6
Soliditet 0.7 1.1 1.7 2.2 3.8
Resultatgrad -18.7 -45.2 -32.4 6.0
Rentedekningsgrad -9.6 -8.4 -129.1 99.9
Gjeldsgrad 141.7 90.3 59.3 45.2 25.5
Total kapitalrentabilitet -1.3 -2.2 -4.9 -3.6 2.0
Signatur
23.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex