Osm Fredenlund AS
Juridisk navn:  Osm Fredenlund AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95724990
Rytterfaret 30 Rytterfaret 30 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989128930
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.03%
Egenkapital  
  
-1.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 873.000 0 0 -9.000
Egenkapital: 598.000 607.000 594.000 594.000 594.000
Regnskap for  Osm Fredenlund AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 0 0 0 -9.000
Driftsresultat -9.000 0 0 0 -9.000
Finansinntekter 0 872.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 872.000 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 873.000 0 0 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 873.000 0 0 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 606.000 606.000 606.000 606.000 606.000
Sum omløpsmidler 30.000 629.000 7.000 7.000 6.000
Sum eiendeler 636.000 1.235.000 613.000 613.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 505.000 492.000 492.000 492.000
Sum egenkapital 598.000 607.000 594.000 594.000 594.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 628.000 19.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 636.000 1.235.000 613.000 613.000 613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 0 0 0 -9.000
Driftskostnader -9.000 0 0 0 -9.000
Driftsresultat -9.000 0 0 0 -9.000
Finansinntekter 0 872.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 872.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -370.000 0 0 0
Årsresultat -9.000 873.000 0 0 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 606.000 606.000 606.000 606.000 606.000
Sum anleggsmidler 606.000 606.000 606.000 606.000 606.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 49.000 4.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 580.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 30.000 629.000 7.000 7.000 6.000
Sum eiendeler 636.000 1.235.000 613.000 613.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 496.000 505.000 492.000 492.000 492.000
Sum egenkapital 598.000 607.000 594.000 594.000 594.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -370.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 258.000 19.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 628.000 19.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 636.000 1.235.000 613.000 613.000 613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -8.000 1.000 -12.000 -12.000 -13.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.4 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.4 0.4 0.4
Soliditet 9 49.1 96.9 96.9 96.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 1 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 70.6 0.0 0.0 -1.5
Signatur
31.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex