Osma As
Juridisk navn:  Osma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90946444
Kjeldevegen 19 Kjeldevegen 19 Fax:
2640 Vinstra 2640 Vinstra
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-fron
Org.nr: 914102146
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/28/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Widme Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
328.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.000 0 230.000 29.000 10.000
Resultat: -12.000 -24.000 13.000 -3.000 -9.000
Egenkapital: 30.000 7.000 24.000 16.000 18.000
Regnskap for  Osma As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.000 0 230.000 29.000 10.000
Driftskostnader -44.000 -24.000 -217.000 -32.000 -19.000
Driftsresultat -12.000 -24.000 13.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -24.000 13.000 -3.000 -9.000
Skattekostnad 3.000 7.000 -5.000 0 4.000
Årsresultat -10.000 -17.000 8.000 -2.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 7.000 0 20.000 4.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 153.000 10.000 37.000
Sum eiendeler 30.000 7.000 153.000 30.000 41.000
Sum opptjent egenkapital 0 -23.000 -6.000 -14.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 7.000 24.000 16.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 129.000 13.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 7.000 153.000 29.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.000 0 230.000 29.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 32.000 0 230.000 29.000 10.000
Varekostnad -32.000 0 -16.000 0 0
Lønninger 0 0 -145.000 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -24.000 -51.000 -27.000 -19.000
Driftskostnader -44.000 -24.000 -217.000 -32.000 -19.000
Driftsresultat -12.000 -24.000 13.000 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 33.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -17.000 8.000 -2.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 0 5.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 15.000 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 7.000 0 20.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 6.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 0 153.000 4.000 37.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 153.000 10.000 37.000
Sum eiendeler 30.000 7.000 153.000 30.000 41.000
Sum opptjent egenkapital 0 -23.000 -6.000 -14.000 -12.000
Sum egenkapital 30.000 7.000 24.000 16.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 8.000 3.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 118.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 8.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 129.000 13.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 7.000 153.000 29.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 0 24.000 -3.000 14.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1.6
Likviditetsgrad 2 0 0 1.2 0.8 1.7
Soliditet 1 1 15.7 55.2 43.9
Resultatgrad -37.5 5.7 -10.3 -90.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 5.4 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet -342.9 8.5 -10.3 -22.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex