Osnes Mat AS
Juridisk navn:  Osnes Mat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024458
Åheim Åheim Fax: 70024383
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 951969540
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 6/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.13%
Resultat  
  
-427.59%
Egenkapital  
  
-0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.741.000 18.350.000 17.931.000 18.080.000 17.574.000
Resultat: -153.000 -29.000 -29.000 52.000 182.000
Egenkapital: 446.000 449.000 474.000 500.000 462.000
Regnskap for  Osnes Mat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.741.000 18.350.000 17.931.000 18.080.000 17.574.000
Driftskostnader -18.834.000 -18.318.000 -17.901.000 -17.975.000 -17.347.000
Driftsresultat -93.000 32.000 30.000 104.000 228.000
Finansinntekter 5.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -66.000 -62.000 -59.000 -54.000 -48.000
Finans -61.000 -62.000 -59.000 -53.000 -46.000
Resultat før skatt -153.000 -29.000 -29.000 52.000 182.000
Skattekostnad 33.000 4.000 3.000 -14.000 -49.000
Årsresultat -120.000 -25.000 -26.000 38.000 133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 505.000 651.000 827.000 551.000 375.000
Sum omløpsmidler 2.859.000 2.767.000 2.576.000 2.431.000 2.437.000
Sum eiendeler 3.364.000 3.418.000 3.403.000 2.982.000 2.812.000
Sum opptjent egenkapital 229.000 349.000 374.000 400.000 362.000
Sum egenkapital 446.000 449.000 474.000 500.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.360.000 1.321.000 873.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 3.364.000 3.417.000 3.403.000 2.981.000 2.811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.425.000 18.004.000 17.568.000 17.691.000 17.035.000
Andre inntekter 316.000 347.000 363.000 388.000 539.000
Driftsinntekter 18.741.000 18.350.000 17.931.000 18.080.000 17.574.000
Varekostnad -14.161.000 -13.847.000 -13.447.000 -13.647.000 -13.090.000
Lønninger -2.309.000 -2.261.000 -2.255.000 -2.178.000 -2.103.000
Avskrivning -181.000 -181.000 -202.000 -128.000 -131.000
Nedskrivning 0 0 0 -1.000 -1.000
Andre driftskostnader -2.183.000 -2.029.000 -1.997.000 -2.021.000 -2.022.000
Driftskostnader -18.834.000 -18.318.000 -17.901.000 -17.975.000 -17.347.000
Driftsresultat -93.000 32.000 30.000 104.000 228.000
Finansinntekter 5.000 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader -66.000 -62.000 -59.000 -54.000 -48.000
Finans -61.000 -62.000 -59.000 -53.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -120.000 -25.000 -26.000 38.000 133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 8.000 3.000 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 500.000 643.000 824.000 551.000 366.000
Sum varige driftsmidler 500.000 643.000 824.000 551.000 366.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 505.000 651.000 827.000 551.000 375.000
Varebeholdning 1.468.000 1.442.000 1.418.000 1.387.000 1.178.000
Kundefordringer 103.000 101.000 130.000 173.000 117.000
Andre fordringer 764.000 694.000 640.000 611.000 604.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 523.000 529.000 389.000 259.000 538.000
Sum omløpsmidler 2.859.000 2.767.000 2.576.000 2.431.000 2.437.000
Sum eiendeler 3.364.000 3.418.000 3.403.000 2.982.000 2.812.000
Sum opptjent egenkapital 229.000 349.000 374.000 400.000 362.000
Sum egenkapital 446.000 449.000 474.000 500.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 169.000 172.000 262.000 83.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.608.000 1.108.000
Leverandørgjeld 524.000 642.000 564.000 327.000 405.000
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 58.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 203.000 211.000 164.000 188.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 354.000 343.000 284.000 294.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.360.000 1.321.000 873.000 1.241.000
Sum gjeld og egenkapital 3.364.000 3.417.000 3.403.000 2.981.000 2.811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.549.000 1.407.000 1.255.000 1.558.000 1.196.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 2 2.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 1.2 1.1
Soliditet 13.3 13.1 13.9 16.8 16.4
Resultatgrad -0.5 0.2 0.2 0.6 1.3
Rentedekningsgrad -1.4 0.5 0.5 1.9 4.8
Gjeldsgrad 6.5 6.6 6.2 5.0 5.1
Total kapitalrentabilitet -2.6 0.9 0.9 3.5 8.2
Signatur
05.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex