Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oso-Con. (Holding) As
Juridisk navn:  Oso-Con. (Holding) As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90041177
Postboks 20 Sjøgata 16 Fax:
8483 Andenes 8480 Andenes
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 958460805
Aksjekapital: 133.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-44.44%
Egenkapital  
  
-9.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 187.000 209.000 239.000
Resultat: -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Egenkapital: 251.000 278.000 296.000 206.000 115.000
Regnskap for  Oso-Con. (Holding) As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 187.000 209.000 239.000
Driftskostnader -26.000 -18.000 -97.000 -118.000 -133.000
Driftsresultat -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 251.000 300.000 310.000 226.000 175.000
Sum eiendeler 251.000 300.000 310.000 226.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 145.000 163.000 73.000 -18.000
Sum egenkapital 251.000 278.000 296.000 206.000 115.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 23.000 15.000 20.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 301.000 311.000 226.000 176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 187.000 209.000 239.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 187.000 209.000 239.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -65.000 -63.000 -69.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -18.000 -32.000 -55.000 -64.000
Driftskostnader -26.000 -18.000 -97.000 -118.000 -133.000
Driftsresultat -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 -18.000 90.000 91.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 14.000 9.000 19.000
Andre fordringer 92.000 87.000 84.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 213.000 213.000 217.000 156.000
Sum omløpsmidler 251.000 300.000 310.000 226.000 175.000
Sum eiendeler 251.000 300.000 310.000 226.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 118.000 145.000 163.000 73.000 -18.000
Sum egenkapital 251.000 278.000 296.000 206.000 115.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 14.000 14.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 23.000 0 0 54.000
Sum kortsiktig gjeld 0 23.000 15.000 20.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 251.000 301.000 311.000 226.000 176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 277.000 295.000 206.000 114.000
Likviditetsgrad 1 1 20.7 11.3 2.9
Likviditetsgrad 2 0 1 20.7 11.4 2.9
Soliditet 1 92.4 95.2 91.2 65.3
Resultatgrad 48.1 43.5 44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.5
Total kapitalrentabilitet -10.4 28.9 40.3 60.2
Signatur
05.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex