Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Osterøy Consulting AS
Juridisk navn:  Osterøy Consulting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myking Myking Fax:
5282 Lonevåg 5282 Lonevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 995792311
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/2/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
85.34%
Egenkapital  
  
-25.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 881.000 5.051.000 2.910.000 2.654.000
Resultat: -123.000 -839.000 1.756.000 749.000 -394.000
Egenkapital: -615.000 -491.000 107.000 508.000 -143.000
Regnskap for  Osterøy Consulting AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 881.000 5.051.000 2.910.000 2.654.000
Driftskostnader -116.000 -1.713.000 -3.266.000 -2.111.000 -3.010.000
Driftsresultat -116.000 -833.000 1.786.000 799.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -29.000 -50.000 -37.000
Finans -7.000 -6.000 -29.000 -50.000 -37.000
Resultat før skatt -123.000 -839.000 1.756.000 749.000 -394.000
Skattekostnad -1.000 64.000 -590.000 -98.000 -204.000
Årsresultat -124.000 -775.000 1.166.000 651.000 -598.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 375.000 466.000 558.000
Sum omløpsmidler 2.280.000 2.787.000 2.398.000 1.132.000 687.000
Sum eiendeler 2.280.000 2.787.000 2.773.000 1.598.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital -715.000 -794.000 7.000 408.000 -243.000
Sum egenkapital -615.000 -491.000 107.000 508.000 -143.000
Sum langsiktig gjeld 102.000 97.000 314.000 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.793.000 3.180.000 2.352.000 1.063.000 1.388.000
Sum gjeld og egenkapital 2.280.000 2.786.000 2.773.000 1.598.000 1.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 881.000 5.051.000 2.910.000 2.654.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 881.000 5.051.000 2.910.000 2.654.000
Varekostnad 0 -22.000 -413.000 -78.000 -295.000
Lønninger 43.000 -862.000 -1.608.000 -1.272.000 -2.134.000
Avskrivning 0 0 -91.000 -92.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -829.000 -1.154.000 -669.000 -497.000
Driftskostnader -116.000 -1.713.000 -3.266.000 -2.111.000 -3.010.000
Driftsresultat -116.000 -833.000 1.786.000 799.000 -356.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -6.000 -29.000 -50.000 -37.000
Finans -7.000 -6.000 -29.000 -50.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.567.000 0 0
Årsresultat -124.000 -775.000 1.166.000 651.000 -598.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 375.000 466.000 558.000
Sum varige driftsmidler 0 0 375.000 466.000 558.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 375.000 466.000 558.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 173.000 1.519.000 397.000 619.000
Andre fordringer 2.259.000 2.614.000 797.000 827.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 82.000 0 68.000
Sum omløpsmidler 2.280.000 2.787.000 2.398.000 1.132.000 687.000
Sum eiendeler 2.280.000 2.787.000 2.773.000 1.598.000 1.245.000
Sum opptjent egenkapital -715.000 -794.000 7.000 408.000 -243.000
Sum egenkapital -615.000 -491.000 107.000 508.000 -143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 27.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 102.000 97.000 314.000 27.000 0
Leverandørgjeld 156.000 180.000 191.000 701.000 783.000
Betalbar skatt 644.000 643.000 617.000 72.000 0
Skyldig offentlige avgifter 70.000 173.000 288.000 111.000 352.000
Utbytte 0 0 -1.567.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.923.000 2.185.000 107.000 179.000 253.000
Sum kortsiktig gjeld 2.793.000 3.180.000 2.352.000 1.063.000 1.388.000
Sum gjeld og egenkapital 2.280.000 2.786.000 2.773.000 1.598.000 1.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -513.000 -393.000 46.000 69.000 -701.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1 1.1 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 1.1 0.5
Soliditet -17.6 3.9 31.8 -11.5
Resultatgrad -94.6 35.4 27.5 -13.4
Rentedekningsgrad -16.6 -138.8 61.6 16.0 -9.6
Gjeldsgrad -4.7 -6.7 24.9 2.1 -9.7
Total kapitalrentabilitet -5.1 -29.9 64.4 50.0 -28.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex