Ostermaier As
Juridisk navn:  Ostermaier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Voieveien 266 Voieveien 266 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 926397923
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/4/2021 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.49%
Resultat  
  
-10.76%
Egenkapital  
  
79.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021
Omsetning: 1.547.000 1.223.000
Resultat: 282.000 316.000
Egenkapital: 496.000 276.000
Regnskap for  Ostermaier As
Resultat 2022 2021
Driftsinntekter 1.547.000 1.223.000
Driftskostnader -1.260.000 -905.000
Driftsresultat 287.000 318.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000 -2.000
Finans -5.000 -2.000
Resultat før skatt 282.000 316.000
Skattekostnad -62.000 -70.000
Årsresultat 220.000 246.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 225.000 256.000
Sum omløpsmidler 778.000 567.000
Sum eiendeler 1.003.000 823.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 246.000
Sum egenkapital 496.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 271.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.003.000 823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.543.000 1.223.000
Andre inntekter 5.000
Driftsinntekter 1.547.000 1.223.000
Varekostnad
Lønninger -865.000 -567.000
Avskrivning -37.000 -37.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -358.000 -301.000
Driftskostnader -1.260.000 -905.000
Driftsresultat 287.000 318.000
Finansinntekter
Finanskostnader -5.000 -2.000
Finans -5.000 -2.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 220.000 246.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 6.000
Maskiner anlegg 9.000 12.000
Driftsløsøre 171.000 206.000
Sum varige driftsmidler 186.000 218.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 225.000 256.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer 6.000 6.000
Sum investeringer
Kasse, bank 772.000 561.000
Sum omløpsmidler 778.000 567.000
Sum eiendeler 1.003.000 823.000
Sum opptjent egenkapital 466.000 246.000
Sum egenkapital 496.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 271.000 345.000
Leverandørgjeld 22.000 18.000
Betalbar skatt 61.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 65.000 60.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 87.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 1.003.000 823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 542.000 365.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.8
Likviditetsgrad 2 3.3 2.8
Soliditet 49.5 33.5
Resultatgrad 18.6 26.0
Rentedekningsgrad 57.4 159.0
Gjeldsgrad 1.0 2.0
Total kapitalrentabilitet 28.6 38.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex