Otteren Øye AS
Juridisk navn:  Otteren Øye AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55185561
c/o Solveig Otteren Ulvik Farvikvegen 5 c/o Solveig Otteren Ulvik Farvikvegen 5 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991933395
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6.67%
Egenkapital  
  
-13.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -14.000 -15.000 -16.000 4.000 26.000
Egenkapital: 72.000 83.000 95.000 107.000 100.000
Regnskap for  Otteren Øye AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -15.000 -16.000 -14.000 -14.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -16.000 -14.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 18.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 18.000 40.000
Resultat før skatt -14.000 -15.000 -16.000 4.000 26.000
Skattekostnad 3.000 3.000 4.000 3.000 4.000
Årsresultat -11.000 -12.000 -12.000 7.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 7.000 4.000 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 78.000 93.000 107.000 136.000
Sum eiendeler 74.000 85.000 97.000 107.000 136.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -17.000 -5.000 7.000 0
Sum egenkapital 72.000 83.000 95.000 107.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 2.000 0 33.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 84.000 97.000 107.000 136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -15.000 -16.000 -14.000 -14.000
Driftskostnader -14.000 -15.000 -16.000 -14.000 -14.000
Driftsresultat -14.000 -15.000 -16.000 -14.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 18.000 40.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 18.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -33.000
Årsresultat -11.000 -12.000 -12.000 7.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 7.000 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 7.000 4.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 27.000 27.000 31.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 50.000 66.000 76.000 73.000
Sum omløpsmidler 64.000 78.000 93.000 107.000 136.000
Sum eiendeler 74.000 85.000 97.000 107.000 136.000
Sum opptjent egenkapital -28.000 -17.000 -5.000 7.000 0
Sum egenkapital 72.000 83.000 95.000 107.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -33.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 2.000 0 33.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 84.000 97.000 107.000 136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 62.000 77.000 91.000 107.000 103.000
Likviditetsgrad 1 3 7 46.5 4.1
Likviditetsgrad 2 3 7 46.5 0 4.2
Soliditet 97.3 98.8 97.9 1 73.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.4
Total kapitalrentabilitet -18.9 -17.9 -16.5 3.7 19.1
Signatur
10.10.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex