Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oversikt AS
Juridisk navn:  Oversikt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92602824
Hoslebakken 5 Hoslebakken 5 Fax: 94760663
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 986618678
Aksjekapital: 117.647 NOK
Etableringsdato: 2/10/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
23.53%
Egenkapital  
  
-4.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Egenkapital: -304.000 -291.000 -274.000 -266.000 -247.000
Regnskap for  Oversikt AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Driftsresultat -12.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -908.000 -895.000 -878.000 -870.000 -851.000
Sum egenkapital -304.000 -291.000 -274.000 -266.000 -247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 304.000 291.000 274.000 266.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Driftskostnader -12.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Driftsresultat -12.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -17.000 -7.000 -20.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -908.000 -895.000 -878.000 -870.000 -851.000
Sum egenkapital -304.000 -291.000 -274.000 -266.000 -247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 11.000 1.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 279.000 273.000 262.000 247.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 291.000 274.000 266.000 247.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -304.000 -291.000 -274.000 -266.000 -247.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
27.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex