Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oves Servicesenter (o.s.s.) Rolf-Ove Øvrum
Juridisk navn:  Oves Servicesenter (o.s.s.) Rolf-Ove Øvrum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33450906
Mosserødveien 15 Mosserødveien 15 Fax: 33450907
3226 Sandefjord 3226 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 981092899
Aksjekapital: -.130 NOK
Etableringsdato: 10/6/1999
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.56%
Resultat  
  
12.32%
Egenkapital  
  
3.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 353.000 355.000 452.000 314.000 319.000
Resultat: 155.000 138.000 206.000 118.000 73.000
Egenkapital: 133.000 129.000 117.000 60.000 45.000
Regnskap for  Oves Servicesenter (o.s.s.) Rolf-Ove Øvrum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 353.000 355.000 452.000 314.000 319.000
Driftskostnader -199.000 -219.000 -248.000 -197.000 -249.000
Driftsresultat 154.000 136.000 204.000 116.000 71.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 155.000 138.000 206.000 118.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 138.000 206.000 118.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 149.000 142.000 53.000 42.000 61.000
Sum omløpsmidler 34.000 27.000 152.000 66.000 40.000
Sum eiendeler 183.000 169.000 205.000 108.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 129.000 117.000 60.000 45.000
Sum egenkapital 133.000 129.000 117.000 60.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.000 39.000 87.000 47.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 168.000 204.000 107.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 353.000 355.000 435.000 314.000 319.000
Andre inntekter 0 0 18.000 0 0
Driftsinntekter 353.000 355.000 452.000 314.000 319.000
Varekostnad -8.000 -6.000 -10.000 -25.000 -7.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -23.000 -19.000 -19.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -194.000 -217.000 -152.000 -205.000
Driftskostnader -199.000 -219.000 -248.000 -197.000 -249.000
Driftsresultat 154.000 136.000 204.000 116.000 71.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 155.000 138.000 206.000 118.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 130.000 109.000 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 28.000 44.000 21.000 30.000
Driftsløsøre 1.000 5.000 9.000 21.000 31.000
Sum varige driftsmidler 149.000 142.000 53.000 42.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 149.000 142.000 53.000 42.000 61.000
Varebeholdning 5.000 5.000 1.000 3.000 5.000
Kundefordringer 2.000 0 3.000 1.000 0
Andre fordringer 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 17.000 144.000 59.000 32.000
Sum omløpsmidler 34.000 27.000 152.000 66.000 40.000
Sum eiendeler 183.000 169.000 205.000 108.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 129.000 117.000 60.000 45.000
Sum egenkapital 133.000 129.000 117.000 60.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 18.000 10.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 22.000 78.000 44.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 39.000 87.000 47.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 168.000 204.000 107.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.000 -12.000 65.000 19.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1.7 1.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1.7 1.4 0.7
Soliditet 72.3 76.8 57.4 56.1 44.6
Resultatgrad 43.6 38.3 45.1 36.9 22.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.7 0.8 1.2
Total kapitalrentabilitet 84.2 81.5 100.5 109.3 72.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex