Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Owren Eiendom Holding As
Juridisk navn:  Owren Eiendom Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61262200
Fax: 61262358
2607 Vingrom 2607 Vingrom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 915097189
Aksjekapital: 1.140.000 NOK
Etableringsdato: 12/8/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-41.67%
Egenkapital  
  
-22.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.000 -12.000 -11.000 -11.000 20.000
Egenkapital: 3.416.000 4.430.000 4.440.000 4.449.000 4.458.000
Regnskap for  Owren Eiendom Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -12.000 -11.000 -12.000 -18.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 -11.000 -12.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 38.000
Resultat før skatt -17.000 -12.000 -11.000 -11.000 20.000
Skattekostnad 3.000 2.000 2.000 3.000 -5.000
Årsresultat -14.000 -10.000 -9.000 -9.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.103.000 1.100.000 1.098.000 1.095.000
Sum omløpsmidler 3.734.000 3.756.000 3.774.000 3.619.000 3.519.000
Sum eiendeler 4.840.000 4.859.000 4.874.000 4.717.000 4.614.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 3.290.000 3.300.000 3.309.000 3.318.000
Sum egenkapital 3.416.000 4.430.000 4.440.000 4.449.000 4.458.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 429.000 435.000 268.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 4.841.000 4.859.000 4.875.000 4.717.000 4.615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -12.000 -11.000 -12.000 -18.000
Driftskostnader -17.000 -12.000 -11.000 -12.000 -18.000
Driftsresultat -17.000 -12.000 -11.000 -12.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 38.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -10.000 -9.000 -9.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 12.000 10.000 7.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.103.000 1.100.000 1.098.000 1.095.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.731.000 3.756.000 3.771.000 3.612.000 3.502.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 0 3.000 7.000 18.000
Sum omløpsmidler 3.734.000 3.756.000 3.774.000 3.619.000 3.519.000
Sum eiendeler 4.840.000 4.859.000 4.874.000 4.717.000 4.614.000
Sum opptjent egenkapital 2.276.000 3.290.000 3.300.000 3.309.000 3.318.000
Sum egenkapital 3.416.000 4.430.000 4.440.000 4.449.000 4.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 141.000 157.000 155.000 157.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.288.000 288.000 278.000 113.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 429.000 435.000 268.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 4.841.000 4.859.000 4.875.000 4.717.000 4.615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.309.000 3.327.000 3.339.000 3.351.000 3.362.000
Likviditetsgrad 1 2.6 8.8 8.7 13.5 22.4
Likviditetsgrad 2 2.6 8.8 8.7 13.6 22.5
Soliditet 70.6 91.2 91.1 94.3 96.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.2 -0.2 -0.3 0.4
Signatur
22.05.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex