På Bibelens Grunn
Juridisk navn:  På Bibelens Grunn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51434457
Postboks 67 Torvstakkvegen 15 Fax:
4349 Bryne 4345 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 977146054
Aksjekapital: 832.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Regnskapsfører: Hg-Regnskap Sandnes Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.36%
Resultat  
  
-57.95%
Egenkapital  
  
5.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 427.000 456.000 393.000 438.000 382.000
Resultat: 74.000 176.000 76.000 56.000 58.000
Egenkapital: 1.387.000 1.314.000 1.191.000 1.121.000 1.066.000
Regnskap for  På Bibelens Grunn
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 427.000 456.000 393.000 438.000 382.000
Driftskostnader -355.000 -306.000 -317.000 -383.000 -325.000
Driftsresultat 73.000 150.000 76.000 55.000 57.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 25.000 0 0 0
Finans 1.000 26.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 74.000 176.000 76.000 56.000 58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 176.000 76.000 56.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 480.000 498.000 515.000 532.000 550.000
Sum omløpsmidler 911.000 825.000 681.000 592.000 517.000
Sum eiendeler 1.391.000 1.323.000 1.196.000 1.124.000 1.067.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 482.000 360.000 290.000 235.000
Sum egenkapital 1.387.000 1.314.000 1.191.000 1.121.000 1.066.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 9.000 4.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.392.000 1.323.000 1.196.000 1.125.000 1.067.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.000 164.000 149.000 194.000 185.000
Andre inntekter 266.000 293.000 244.000 245.000 198.000
Driftsinntekter 427.000 456.000 393.000 438.000 382.000
Varekostnad -16.000 -16.000 -42.000 -79.000 -18.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -17.000 -17.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -322.000 -273.000 -258.000 -287.000 -292.000
Driftskostnader -355.000 -306.000 -317.000 -383.000 -325.000
Driftsresultat 73.000 150.000 76.000 55.000 57.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 25.000 0 0 0
Finans 1.000 26.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 74.000 176.000 76.000 56.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 457.000 468.000 480.000 491.000 503.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 29.000 35.000 41.000 47.000
Sum varige driftsmidler 480.000 498.000 515.000 532.000 550.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 480.000 498.000 515.000 532.000 550.000
Varebeholdning 47.000 47.000 47.000 62.000 50.000
Kundefordringer 0 3.000 8.000 16.000 3.000
Andre fordringer 7.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 856.000 775.000 626.000 514.000 464.000
Sum omløpsmidler 911.000 825.000 681.000 592.000 517.000
Sum eiendeler 1.391.000 1.323.000 1.196.000 1.124.000 1.067.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 482.000 360.000 290.000 235.000
Sum egenkapital 1.387.000 1.314.000 1.191.000 1.121.000 1.066.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 9.000 4.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 9.000 4.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.392.000 1.323.000 1.196.000 1.125.000 1.067.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 907.000 816.000 677.000 589.000 517.000
Likviditetsgrad 1 2 91.7 170.3 197.3
Likviditetsgrad 2 2 86.4 158.5 176.7 0.0
Soliditet 99.7 99.3 99.7 99.7 100.0
Resultatgrad 17.1 32.9 19.3 12.6 14.9
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 11.4 6.4 5.0 5.4
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex