På Håret Frisør AS
Juridisk navn:  På Håret Frisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67542889
Elias Smiths Vei 24 Elias Smiths Vei 24 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 987091797
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 103
Etableringsdato: 6/10/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Modum Regnskap Og Data As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.26%
Resultat  
  
-6.63%
Egenkapital  
  
17.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 70.099.000 69.916.000 67.274.000 64.890.000 58.961.000
Resultat: 5.451.000 5.838.000 5.582.000 5.426.000 4.131.000
Egenkapital: 12.390.000 10.568.000 9.465.000 8.595.000 7.033.000
Regnskap for  På Håret Frisør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 70.099.000 69.916.000 67.274.000 64.890.000 58.961.000
Driftskostnader -64.794.000 -64.199.000 -61.785.000 -59.539.000 -54.915.000
Driftsresultat 5.306.000 5.717.000 5.490.000 5.350.000 4.046.000
Finansinntekter 146.000 122.000 97.000 82.000 87.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 145.000 121.000 92.000 76.000 85.000
Resultat før skatt 5.451.000 5.838.000 5.582.000 5.426.000 4.131.000
Skattekostnad -1.223.000 -1.399.000 -1.546.000 -1.161.000 -1.012.000
Årsresultat 4.228.000 4.440.000 4.036.000 4.265.000 3.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.474.000 11.356.000 9.286.000 7.368.000 2.507.000
Sum omløpsmidler 17.063.000 18.943.000 18.836.000 18.644.000 19.346.000
Sum eiendeler 30.537.000 30.299.000 28.122.000 26.012.000 21.853.000
Sum opptjent egenkapital 10.038.000 8.216.000 7.112.000 6.243.000 4.681.000
Sum egenkapital 12.390.000 10.568.000 9.465.000 8.595.000 7.033.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.126.000 19.731.000 18.657.000 17.417.000 14.819.000
Sum gjeld og egenkapital 30.537.000 30.299.000 28.121.000 26.012.000 21.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.045.000 69.805.000 67.144.000 64.526.000 58.878.000
Andre inntekter 54.000 111.000 130.000 363.000 83.000
Driftsinntekter 70.099.000 69.916.000 67.274.000 64.890.000 58.961.000
Varekostnad -8.445.000 -8.551.000 -8.612.000 -9.562.000 -8.582.000
Lønninger -38.449.000 -38.389.000 -36.815.000 -35.144.000 -32.271.000
Avskrivning -1.503.000 -1.228.000 -951.000 -953.000 -698.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.397.000 -16.031.000 -15.002.000 -14.369.000 -13.400.000
Driftskostnader -64.794.000 -64.199.000 -61.785.000 -59.539.000 -54.915.000
Driftsresultat 5.306.000 5.717.000 5.490.000 5.350.000 4.046.000
Finansinntekter 146.000 122.000 97.000 82.000 87.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -5.000 -6.000 -2.000
Finans 145.000 121.000 92.000 76.000 85.000
Konsernbidrag -421.000 -671.000 -850.000 -850.000 0
Utbytte -2.083.000 -2.826.000 -2.529.000 -2.083.000 -1.993.000
Årsresultat 4.228.000 4.440.000 4.036.000 4.265.000 3.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.349.000 6.494.000 5.774.000 4.487.000 2.507.000
Sum varige driftsmidler 9.349.000 6.494.000 5.774.000 4.487.000 2.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.125.000 4.862.000 3.512.000 2.881.000 0
Sum anleggsmidler 13.474.000 11.356.000 9.286.000 7.368.000 2.507.000
Varebeholdning 3.579.000 3.284.000 3.107.000 3.511.000 3.016.000
Kundefordringer 390.000 403.000 680.000 619.000 432.000
Andre fordringer 859.000 973.000 1.077.000 946.000 1.473.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.234.000 14.284.000 13.972.000 13.567.000 14.425.000
Sum omløpsmidler 17.063.000 18.943.000 18.836.000 18.644.000 19.346.000
Sum eiendeler 30.537.000 30.299.000 28.122.000 26.012.000 21.853.000
Sum opptjent egenkapital 10.038.000 8.216.000 7.112.000 6.243.000 4.681.000
Sum egenkapital 12.390.000 10.568.000 9.465.000 8.595.000 7.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.834.000 2.926.000 2.465.000 2.873.000 2.979.000
Betalbar skatt 1.105.000 1.238.000 1.104.000 931.000 1.012.000
Skyldig offentlige avgifter 4.083.000 4.331.000 4.377.000 4.118.000 3.976.000
Utbytte -2.083.000 -2.826.000 -2.529.000 -2.083.000 -1.993.000
Annen kortsiktig gjeld 8.022.000 8.409.000 8.182.000 7.412.000 4.859.000
Sum kortsiktig gjeld 18.126.000 19.731.000 18.657.000 17.417.000 14.819.000
Sum gjeld og egenkapital 30.537.000 30.299.000 28.121.000 26.012.000 21.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.063.000 -788.000 179.000 1.227.000 4.527.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2
Soliditet 40.6 34.9 33.7 33.0 32.2
Resultatgrad 7.6 8.2 8.2 8.2 6.9
Rentedekningsgrad 5 5 1 905.3 2066.5
Gjeldsgrad 1.5 1.9 2 2.0 2.1
Total kapitalrentabilitet 17.9 19.3 19.9 20.9 18.9
Signatur
20.10.2014
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex