Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
På Sykkel I Telemark
Juridisk navn:  På Sykkel I Telemark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35962164
Vågsheia 4 Vågsheia 4 Fax:
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 994319418
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/22/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Din Revisor Telemark AS
Regnskapsfører: Kulltangen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.22%
Resultat  
  
16.42%
Egenkapital  
  
4.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.581.000 2.613.000 3.133.000
Resultat: -112.000 -134.000 157.000
Egenkapital: 636.000 609.000 307.000
Regnskap for  På Sykkel I Telemark
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.581.000 2.613.000 3.133.000
Driftskostnader -2.693.000 -2.747.000 -2.976.000
Driftsresultat -112.000 -134.000 157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -112.000 -134.000 157.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -112.000 -134.000 157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 420.000 513.000 270.000
Sum omløpsmidler 482.000 476.000 793.000
Sum eiendeler 902.000 989.000 1.063.000
Sum opptjent egenkapital 636.000 609.000 307.000
Sum egenkapital 636.000 609.000 307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 266.000 380.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 989.000 1.063.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.430.000 2.486.000 2.869.000
Andre inntekter 151.000 127.000 264.000
Driftsinntekter 2.581.000 2.613.000 3.133.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.693.000 -2.747.000 -2.976.000
Driftskostnader -2.693.000 -2.747.000 -2.976.000
Driftsresultat -112.000 -134.000 157.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -112.000 -134.000 157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 420.000 513.000 270.000
Sum varige driftsmidler 420.000 513.000 270.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 420.000 513.000 270.000
Varebeholdning 52.000 37.000 23.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 186.000 203.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 244.000 236.000 590.000
Sum omløpsmidler 482.000 476.000 793.000
Sum eiendeler 902.000 989.000 1.063.000
Sum opptjent egenkapital 636.000 609.000 307.000
Sum egenkapital 636.000 609.000 307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 98.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263.000 282.000 712.000
Sum kortsiktig gjeld 266.000 380.000 756.000
Sum gjeld og egenkapital 902.000 989.000 1.063.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 216.000 96.000 37.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.2 1
Soliditet 70.5 61.6 28.9
Resultatgrad -4.3 -5.1 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.6 2.5
Total kapitalrentabilitet -12.4 -13.5 14.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex