Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pam Refrigeration AS
Juridisk navn:  Pam Refrigeration AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69190555
Postboks 327 Flatebyveien 8B Fax: 69190550
1753 Halden 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Østfold Halden
Org.nr: 859871992
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/30/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Østfold DA
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
76.44%
Resultat  
  
102.97%
Egenkapital  
  
19.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.175.000 38.073.000 39.762.000 35.918.000 45.856.000
Resultat: 1.502.000 740.000 960.000 1.770.000 2.536.000
Egenkapital: 7.611.000 6.380.000 5.756.000 5.013.000 3.651.000
Regnskap for  Pam Refrigeration AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.175.000 38.073.000 39.762.000 35.918.000 45.856.000
Driftskostnader -65.610.000 -37.211.000 -38.484.000 -33.864.000 -39.514.000
Driftsresultat 1.565.000 862.000 1.278.000 2.055.000 6.343.000
Finansinntekter 13.000 4.000 1.000 1.000 -3.469.000
Finanskostnader -77.000 -126.000 -319.000 -286.000 -338.000
Finans -64.000 -122.000 -318.000 -285.000 -3.807.000
Resultat før skatt 1.502.000 740.000 960.000 1.770.000 2.536.000
Skattekostnad -271.000 -117.000 -217.000 -408.000 -717.000
Årsresultat 1.231.000 623.000 743.000 1.362.000 1.819.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 468.000 353.000 320.000 371.000 496.000
Sum omløpsmidler 21.574.000 15.063.000 19.300.000 15.960.000 13.564.000
Sum eiendeler 22.042.000 15.416.000 19.620.000 16.331.000 14.060.000
Sum opptjent egenkapital 7.461.000 6.230.000 5.606.000 4.863.000 3.501.000
Sum egenkapital 7.611.000 6.380.000 5.756.000 5.013.000 3.651.000
Sum langsiktig gjeld 1.915.000 1.939.000 2.361.000 3.002.000 2.862.000
Sum kortsiktig gjeld 12.516.000 7.097.000 11.503.000 8.316.000 7.546.000
Sum gjeld og egenkapital 22.042.000 15.416.000 19.620.000 16.331.000 14.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 66.987.000 38.002.000 39.698.000 35.846.000 45.427.000
Andre inntekter 187.000 71.000 64.000 72.000 430.000
Driftsinntekter 67.175.000 38.073.000 39.762.000 35.918.000 45.856.000
Varekostnad -47.990.000 -22.949.000 -24.071.000 -21.363.000 -27.475.000
Lønninger -8.511.000 -8.991.000 -9.205.000 -7.688.000 -6.807.000
Avskrivning -103.000 -100.000 -113.000 -109.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.006.000 -5.171.000 -5.095.000 -4.704.000 -5.143.000
Driftskostnader -65.610.000 -37.211.000 -38.484.000 -33.864.000 -39.514.000
Driftsresultat 1.565.000 862.000 1.278.000 2.055.000 6.343.000
Finansinntekter 13.000 4.000 1.000 1.000 -3.469.000
Finanskostnader -77.000 -126.000 -319.000 -286.000 -338.000
Finans -64.000 -122.000 -318.000 -285.000 -3.807.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.231.000 623.000 743.000 1.362.000 1.819.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 229.000 100.000 201.000 252.000 377.000
Sum varige driftsmidler 229.000 100.000 201.000 252.000 377.000
Sum finansielle anleggsmidler 239.000 253.000 119.000 119.000 119.000
Sum anleggsmidler 468.000 353.000 320.000 371.000 496.000
Varebeholdning 2.710.000 2.738.000 2.655.000 2.776.000 2.584.000
Kundefordringer 11.731.000 8.535.000 14.070.000 12.167.000 9.919.000
Andre fordringer 231.000 222.000 154.000 618.000 110.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.190.000 2.094.000 2.422.000 399.000 950.000
Sum omløpsmidler 21.574.000 15.063.000 19.300.000 15.960.000 13.564.000
Sum eiendeler 22.042.000 15.416.000 19.620.000 16.331.000 14.060.000
Sum opptjent egenkapital 7.461.000 6.230.000 5.606.000 4.863.000 3.501.000
Sum egenkapital 7.611.000 6.380.000 5.756.000 5.013.000 3.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.915.000 1.644.000 1.528.000 1.311.000 903.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 823.000 522.000 3.222.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 1.915.000 1.939.000 2.361.000 3.002.000 2.862.000
Leverandørgjeld 4.181.000 995.000 4.644.000 3.568.000 4.398.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.276.000 921.000 924.000 586.000 690.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.050.000 4.358.000 5.412.000 940.000 2.458.000
Sum kortsiktig gjeld 12.516.000 7.097.000 11.503.000 8.316.000 7.546.000
Sum gjeld og egenkapital 22.042.000 15.416.000 19.620.000 16.331.000 14.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.058.000 7.966.000 7.797.000 7.644.000 6.018.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.1 1.7 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.7 1.4 1.6 1.5
Soliditet 34.5 41.4 29.3 30.7 26.0
Resultatgrad 2.3 2.3 3.2 5.7 13.8
Rentedekningsgrad 20.3 6.8 4 7.2 8.5
Gjeldsgrad 1.9 1.4 2.4 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 7.2 5.6 6.5 12.6 20.4
Signatur
19.09.2011
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
19.09.2011
NILS IVAR HELLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex