Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Papirhandelen AS
Juridisk navn:  Papirhandelen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75544600
Postboks 310 Storg 11 Fax: 75544601
8001 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 910698540
Aksjekapital: 111.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/4/1940
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.54%
Resultat  
  
51.86%
Egenkapital  
  
-5.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.212.000 5.047.000 15.172.000 16.722.000 23.779.000
Resultat: -919.000 -1.909.000 -2.137.000 -2.375.000 1.671.000
Egenkapital: 14.654.000 15.573.000 17.483.000 20.799.000 22.644.000
Regnskap for  Papirhandelen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.212.000 5.047.000 15.172.000 16.722.000 23.779.000
Driftskostnader -5.532.000 -7.766.000 -17.878.000 -20.773.000 -24.001.000
Driftsresultat -1.321.000 -2.719.000 -2.706.000 -4.052.000 -222.000
Finansinntekter 457.000 868.000 719.000 1.772.000 2.023.000
Finanskostnader -55.000 -58.000 -150.000 -96.000 -129.000
Finans 402.000 810.000 569.000 1.676.000 1.894.000
Resultat før skatt -919.000 -1.909.000 -2.137.000 -2.375.000 1.671.000
Skattekostnad 0 0 -1.646.000 530.000 -459.000
Årsresultat -919.000 -1.909.000 -3.783.000 -1.845.000 1.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.921.000 14.737.000 15.414.000 16.164.000 16.654.000
Sum omløpsmidler 12.239.000 12.266.000 14.597.000 17.430.000 17.758.000
Sum eiendeler 26.160.000 27.003.000 30.011.000 33.594.000 34.412.000
Sum opptjent egenkapital 14.543.000 15.462.000 17.372.000 20.688.000 22.533.000
Sum egenkapital 14.654.000 15.573.000 17.483.000 20.799.000 22.644.000
Sum langsiktig gjeld 6.582.000 7.428.000 8.187.000 8.405.000 8.842.000
Sum kortsiktig gjeld 4.923.000 4.002.000 4.342.000 4.391.000 2.927.000
Sum gjeld og egenkapital 26.159.000 27.003.000 30.012.000 33.595.000 34.413.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.513.000 4.476.000 15.171.000 16.722.000 21.460.000
Andre inntekter 699.000 571.000 0 0 2.319.000
Driftsinntekter 4.212.000 5.047.000 15.172.000 16.722.000 23.779.000
Varekostnad -2.112.000 -2.484.000 -7.509.000 -9.511.000 -11.884.000
Lønninger -1.125.000 -2.141.000 -5.012.000 -4.977.000 -5.756.000
Avskrivning -886.000 -866.000 -915.000 -1.032.000 -1.020.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.409.000 -2.275.000 -4.442.000 -5.253.000 -5.341.000
Driftskostnader -5.532.000 -7.766.000 -17.878.000 -20.773.000 -24.001.000
Driftsresultat -1.321.000 -2.719.000 -2.706.000 -4.052.000 -222.000
Finansinntekter 457.000 868.000 719.000 1.772.000 2.023.000
Finanskostnader -55.000 -58.000 -150.000 -96.000 -129.000
Finans 402.000 810.000 569.000 1.676.000 1.894.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Årsresultat -919.000 -1.909.000 -3.783.000 -1.845.000 1.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.068.000 538.000
Fast eiendom 6.235.000 6.961.000 7.564.000 8.314.000 9.111.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 158.000 249.000 200.000 240.000 463.000
Sum varige driftsmidler 6.393.000 7.209.000 7.764.000 8.554.000 9.574.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.528.000 7.528.000 7.650.000 6.542.000 6.542.000
Sum anleggsmidler 13.921.000 14.737.000 15.414.000 16.164.000 16.654.000
Varebeholdning 0 1.501.000 2.587.000 5.937.000 5.247.000
Kundefordringer 194.000 183.000 50.000 1.356.000 1.530.000
Andre fordringer 436.000 420.000 442.000 1.853.000 2.220.000
Sum investeringer 4.296.000 5.400.000 5.087.000 4.998.000 0
Kasse, bank 7.313.000 4.763.000 6.431.000 3.286.000 8.762.000
Sum omløpsmidler 12.239.000 12.266.000 14.597.000 17.430.000 17.758.000
Sum eiendeler 26.160.000 27.003.000 30.011.000 33.594.000 34.412.000
Sum opptjent egenkapital 14.543.000 15.462.000 17.372.000 20.688.000 22.533.000
Sum egenkapital 14.654.000 15.573.000 17.483.000 20.799.000 22.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.582.000 7.428.000 8.187.000 8.405.000 8.842.000
Leverandørgjeld 118.000 232.000 603.000 766.000 905.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 451.000 253.000 524.000 1.168.000 1.375.000
Utbytte 0 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.354.000 3.517.000 3.215.000 2.458.000 647.000
Sum kortsiktig gjeld 4.923.000 4.002.000 4.342.000 4.391.000 2.927.000
Sum gjeld og egenkapital 26.159.000 27.003.000 30.012.000 33.595.000 34.413.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.316.000 8.264.000 10.255.000 13.039.000 14.831.000
Likviditetsgrad 1 2.5 3.1 3.4 4.0 6.1
Likviditetsgrad 2 2.5 2.7 2.8 2.7 4.3
Soliditet 5 57.7 58.3 61.9 65.8
Resultatgrad -31.4 -53.9 -17.8 -24.2 -0.9
Rentedekningsgrad -46.9 -23.8 14.0
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.3 -6.9 -6.6 -6.8 5.2
Signatur
14.12.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex