Parfymeri Østhus As
Juridisk navn:  Parfymeri Østhus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73913040
Anders Estenstads Veg 4 Olav Magnussons Veg 9 Fax: 73913040
7046 Trondheim 7046 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 976933389
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/22/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.47%
Resultat  
  
-11.15%
Egenkapital  
  
-18.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.581.000 4.951.000 4.974.000 5.304.000 5.365.000
Resultat: 279.000 314.000 299.000 476.000 427.000
Egenkapital: 338.000 417.000 273.000 260.000 313.000
Regnskap for  Parfymeri Østhus As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.581.000 4.951.000 4.974.000 5.304.000 5.365.000
Driftskostnader -4.300.000 -4.635.000 -4.672.000 -4.826.000 -4.935.000
Driftsresultat 281.000 315.000 302.000 479.000 430.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Resultat før skatt 279.000 314.000 299.000 476.000 427.000
Skattekostnad -59.000 -69.000 -86.000 -129.000 -115.000
Årsresultat 220.000 245.000 213.000 347.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 124.000 176.000 321.000 482.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.172.000 1.283.000 1.394.000 1.096.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.296.000 1.459.000 1.715.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 238.000 317.000 173.000 160.000 213.000
Sum egenkapital 338.000 417.000 273.000 260.000 313.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 879.000 1.186.000 1.455.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.296.000 1.459.000 1.715.000 1.577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.581.000 4.951.000 4.974.000 5.304.000 5.365.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.581.000 4.951.000 4.974.000 5.304.000 5.365.000
Varekostnad -2.388.000 -2.664.000 -2.727.000 -2.800.000 -2.956.000
Lønninger -1.131.000 -1.139.000 -1.023.000 -1.088.000 -1.015.000
Avskrivning -50.000 -52.000 -145.000 -161.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -780.000 -777.000 -777.000 -803.000
Driftskostnader -4.300.000 -4.635.000 -4.672.000 -4.826.000 -4.935.000
Driftsresultat 281.000 315.000 302.000 479.000 430.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -100.000
Utbytte -300.000 -100.000 -200.000 -400.000 0
Årsresultat 220.000 245.000 213.000 347.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 124.000 176.000 321.000 482.000
Sum varige driftsmidler 74.000 124.000 176.000 321.000 482.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 124.000 176.000 321.000 482.000
Varebeholdning 421.000 400.000 366.000 394.000 359.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 133.000 99.000 106.000 118.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 553.000 673.000 811.000 881.000 625.000
Sum omløpsmidler 1.108.000 1.172.000 1.283.000 1.394.000 1.096.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.296.000 1.459.000 1.715.000 1.578.000
Sum opptjent egenkapital 238.000 317.000 173.000 160.000 213.000
Sum egenkapital 338.000 417.000 273.000 260.000 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 6.000 6.000 6.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 9.000
Leverandørgjeld 272.000 389.000 506.000 452.000 491.000
Betalbar skatt 59.000 69.000 86.000 139.000 131.000
Skyldig offentlige avgifter 239.000 229.000 209.000 220.000 220.000
Utbytte -300.000 -100.000 -200.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 186.000 178.000 238.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 844.000 879.000 1.186.000 1.455.000 1.255.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.296.000 1.459.000 1.715.000 1.577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 293.000 97.000 -61.000 -159.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6
Soliditet 28.6 32.2 18.7 15.2 19.8
Resultatgrad 6.1 6.4 6.1 9 8.0
Rentedekningsgrad 140.5 157.5 100.7 239.5 107.5
Gjeldsgrad 2.5 2.1 4.3 5.6 4.0
Total kapitalrentabilitet 23.8 24.3 20.7 27.9 27.3
Signatur
26.09.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex