Parfymeri Vigesdal As
Juridisk navn:  Parfymeri Vigesdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661680
Langgata 50 Langgata 50 Fax: 51668900
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 945875283
Aksjekapital: 1.486.800 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/30/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Credo Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.01%
Resultat  
  
-43.35%
Egenkapital  
  
-18.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.455.000 2.612.000 2.786.000 2.734.000 2.760.000
Resultat: -248.000 -173.000 -184.000 -123.000 -32.000
Egenkapital: 830.000 1.024.000 1.176.000 1.334.000 1.442.000
Regnskap for  Parfymeri Vigesdal As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.455.000 2.612.000 2.786.000 2.734.000 2.760.000
Driftskostnader -2.660.000 -2.744.000 -2.936.000 -2.827.000 -2.758.000
Driftsresultat -206.000 -132.000 -150.000 -94.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -41.000 -33.000 -30.000 -34.000
Finans -43.000 -41.000 -33.000 -30.000 -34.000
Resultat før skatt -248.000 -173.000 -184.000 -123.000 -32.000
Skattekostnad 54.000 21.000 26.000 15.000 -20.000
Årsresultat -194.000 -152.000 -157.000 -108.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 534.000 521.000 545.000 565.000 596.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.541.000 1.517.000 1.716.000 1.714.000
Sum eiendeler 1.941.000 2.062.000 2.062.000 2.281.000 2.310.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -462.000 -310.000 -153.000 -45.000
Sum egenkapital 830.000 1.024.000 1.176.000 1.334.000 1.442.000
Sum langsiktig gjeld 76.000 213.000 363.000 513.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 825.000 524.000 435.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.942.000 2.063.000 2.064.000 2.282.000 2.311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.455.000 2.612.000 2.786.000 2.734.000 2.760.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.455.000 2.612.000 2.786.000 2.734.000 2.760.000
Varekostnad -1.360.000 -1.406.000 -1.616.000 -1.552.000 -1.458.000
Lønninger -851.000 -856.000 -808.000 -791.000 -792.000
Avskrivning -41.000 -45.000 -46.000 -46.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -437.000 -466.000 -438.000 -462.000
Driftskostnader -2.660.000 -2.744.000 -2.936.000 -2.827.000 -2.758.000
Driftsresultat -206.000 -132.000 -150.000 -94.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -43.000 -41.000 -33.000 -30.000 -34.000
Finans -43.000 -41.000 -33.000 -30.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -194.000 -152.000 -157.000 -108.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 465.000 411.000 390.000 363.000 349.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 110.000 155.000 202.000 248.000
Sum varige driftsmidler 69.000 110.000 155.000 202.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 534.000 521.000 545.000 565.000 596.000
Varebeholdning 730.000 770.000 705.000 795.000 824.000
Kundefordringer 0 1.000 16.000 26.000 15.000
Andre fordringer 4.000 58.000 26.000 48.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 31.000 47.000 78.000 83.000
Sum omløpsmidler 1.407.000 1.541.000 1.517.000 1.716.000 1.714.000
Sum eiendeler 1.941.000 2.062.000 2.062.000 2.281.000 2.310.000
Sum opptjent egenkapital -656.000 -462.000 -310.000 -153.000 -45.000
Sum egenkapital 830.000 1.024.000 1.176.000 1.334.000 1.442.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 275.000 244.000 47.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 76.000 213.000 363.000 513.000 575.000
Leverandørgjeld 585.000 364.000 274.000 245.000 71.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 129.000 130.000 120.000 158.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 88.000 72.000 69.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 1.035.000 825.000 524.000 435.000 294.000
Sum gjeld og egenkapital 1.942.000 2.063.000 2.064.000 2.282.000 2.311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 372.000 716.000 993.000 1.281.000 1.420.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 2.9 3.9 5.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.5 2.1 3.1
Soliditet 42.8 49.7 5 58.5 62.4
Resultatgrad -8.4 -5.1 -5.4 -3.4 0.0
Rentedekningsgrad -4.8 -3.2 -4.5 -3.1 0.0
Gjeldsgrad 1.3 1 0.8 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -10.6 -6.4 -7.3 -4.1 0.0
Signatur
23.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex