Parfymeriet AS
Juridisk navn:  Parfymeriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72410210
Kjerkgata 20 Kjerkgata 20 Fax:
7374 Røros 7374 Røros
Fylke: Kommune:
Trøndelag Røros
Org.nr: 947795384
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.21%
Resultat  
  
-83.87%
Egenkapital  
  
1.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 206.000 222.000 216.000 207.000 224.000
Resultat: 5.000 31.000 21.000 0 -210.000
Egenkapital: -341.000 -347.000 -378.000 -399.000 -399.000
Regnskap for  Parfymeriet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 206.000 222.000 216.000 207.000 224.000
Driftskostnader -180.000 -169.000 -170.000 -179.000 -467.000
Driftsresultat 27.000 54.000 46.000 28.000 -244.000
Finansinntekter 0 0 0 0 68.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -28.000 -35.000
Finans -21.000 -23.000 -25.000 -28.000 33.000
Resultat før skatt 5.000 31.000 21.000 0 -210.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 31.000 21.000 0 -210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 125.000 144.000 163.000 182.000
Sum omløpsmidler 45.000 84.000 65.000 84.000 105.000
Sum eiendeler 151.000 209.000 209.000 247.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -447.000 -478.000 -499.000 -499.000
Sum egenkapital -341.000 -347.000 -378.000 -399.000 -399.000
Sum langsiktig gjeld 440.000 503.000 537.000 602.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 50.000 44.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 208.000 209.000 247.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 17.000
Andre inntekter 206.000 222.000 216.000 207.000 207.000
Driftsinntekter 206.000 222.000 216.000 207.000 224.000
Varekostnad 0 0 0 0 -17.000
Lønninger -94.000 -94.000 -94.000 -94.000 -104.000
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -67.000 -56.000 -57.000 -66.000 -327.000
Driftskostnader -180.000 -169.000 -170.000 -179.000 -467.000
Driftsresultat 27.000 54.000 46.000 28.000 -244.000
Finansinntekter 0 0 0 0 68.000
Finanskostnader -21.000 -23.000 -25.000 -28.000 -35.000
Finans -21.000 -23.000 -25.000 -28.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 31.000 21.000 0 -210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 106.000 125.000 144.000 163.000 182.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 106.000 125.000 144.000 163.000 182.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 125.000 144.000 163.000 182.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 45.000 84.000 65.000 84.000 105.000
Sum omløpsmidler 45.000 84.000 65.000 84.000 105.000
Sum eiendeler 151.000 209.000 209.000 247.000 287.000
Sum opptjent egenkapital -441.000 -447.000 -478.000 -499.000 -499.000
Sum egenkapital -341.000 -347.000 -378.000 -399.000 -399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 440.000 503.000 537.000 602.000 664.000
Leverandørgjeld 1.000 2.000 2.000 4.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 29.000 27.000 27.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 21.000 21.000 14.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000 52.000 50.000 44.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 151.000 208.000 209.000 247.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 32.000 15.000 40.000 83.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.6 1.3 1.9 4.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.6 1.3 1.9 4.8
Soliditet -225.8 -166.8 -180.9 -161.5 -139.0
Resultatgrad 13.1 24.3 21.3 13.5 -108.9
Rentedekningsgrad 1.3 2.3 1.8 1 -5.0
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
Total kapitalrentabilitet 17.9 2 2 11.3 -61.3
Signatur
16.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
OSKAR INDSET
AASE IRENE HØSØIEN
ODDBJØRG INDSET
KÅRE ARVID HØSØIEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex