Parfymeriet Anette As
Juridisk navn:  Parfymeriet Anette As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181092
Walkers Gate 4 Walkers Gate 4 Fax: 69181092
1771 Halden 1771 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 992407670
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/27/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam DA
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
-37.43%
Egenkapital  
  
7.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.612.000 5.769.000 5.889.000 5.668.000 5.441.000
Resultat: 112.000 179.000 286.000 286.000 364.000
Egenkapital: 1.382.000 1.289.000 1.145.000 943.000 743.000
Regnskap for  Parfymeriet Anette As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.612.000 5.769.000 5.889.000 5.668.000 5.441.000
Driftskostnader -5.497.000 -5.581.000 -5.589.000 -5.364.000 -5.052.000
Driftsresultat 115.000 188.000 300.000 304.000 389.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -15.000 -19.000 -26.000
Finans -4.000 -9.000 -14.000 -18.000 -25.000
Resultat før skatt 112.000 179.000 286.000 286.000 364.000
Skattekostnad -19.000 -34.000 -84.000 -86.000 -106.000
Årsresultat 93.000 144.000 202.000 200.000 258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 17.000 128.000 246.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 2.648.000 2.675.000 2.299.000 2.109.000
Sum eiendeler 2.510.000 2.648.000 2.692.000 2.427.000 2.355.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 1.189.000 1.045.000 843.000 643.000
Sum egenkapital 1.382.000 1.289.000 1.145.000 943.000 743.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 189.000 291.000 389.000 483.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.170.000 1.255.000 1.095.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 2.510.000 2.648.000 2.691.000 2.427.000 2.356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.612.000 5.769.000 5.889.000 5.668.000 5.441.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.612.000 5.769.000 5.889.000 5.668.000 5.441.000
Varekostnad -3.247.000 -3.292.000 -3.306.000 -3.128.000 -2.979.000
Lønninger -1.436.000 -1.431.000 -1.221.000 -1.205.000 -1.081.000
Avskrivning 0 -17.000 -111.000 -118.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -814.000 -841.000 -951.000 -913.000 -874.000
Driftskostnader -5.497.000 -5.581.000 -5.589.000 -5.364.000 -5.052.000
Driftsresultat 115.000 188.000 300.000 304.000 389.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -15.000 -19.000 -26.000
Finans -4.000 -9.000 -14.000 -18.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 144.000 202.000 200.000 258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 17.000 128.000 246.000
Sum varige driftsmidler 0 0 17.000 128.000 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 17.000 128.000 246.000
Varebeholdning 1.317.000 1.330.000 1.380.000 1.251.000 1.059.000
Kundefordringer 4.000 5.000 5.000 2.000 4.000
Andre fordringer 19.000 35.000 42.000 58.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.170.000 1.278.000 1.248.000 988.000 961.000
Sum omløpsmidler 2.510.000 2.648.000 2.675.000 2.299.000 2.109.000
Sum eiendeler 2.510.000 2.648.000 2.692.000 2.427.000 2.355.000
Sum opptjent egenkapital 1.282.000 1.189.000 1.045.000 843.000 643.000
Sum egenkapital 1.382.000 1.289.000 1.145.000 943.000 743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 189.000 291.000 389.000 483.000
Leverandørgjeld 376.000 490.000 558.000 402.000 424.000
Betalbar skatt 19.000 34.000 84.000 86.000 106.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 308.000 281.000 283.000 298.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 338.000 337.000 332.000 324.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.170.000 1.255.000 1.095.000 1.130.000
Sum gjeld og egenkapital 2.510.000 2.648.000 2.691.000 2.427.000 2.356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.465.000 1.478.000 1.420.000 1.204.000 979.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2 2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1 1.0
Soliditet 55.1 48.7 42.5 38.9 31.5
Resultatgrad 2 3.3 5.1 5.4 7.1
Rentedekningsgrad 14.4 17.1 2 1 15.0
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.4 1.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 7.2 11.2 12.6 16.6
Signatur
20.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex