Parfymeriet Folk As
Juridisk navn:  Parfymeriet Folk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75140100
Fridtjof Nansens Gate 21 Fridtjof Nansens Gate 21 Fax:
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 998175623
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/19/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.63%
Resultat  
  
-88.15%
Egenkapital  
  
2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.563.000 5.958.000 6.164.000 6.232.000 5.953.000
Resultat: 25.000 211.000 325.000 399.000 20.000
Egenkapital: 888.000 869.000 708.000 709.000 746.000
Regnskap for  Parfymeriet Folk As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.563.000 5.958.000 6.164.000 6.232.000 5.953.000
Driftskostnader -5.535.000 -5.743.000 -5.832.000 -5.810.000 -5.915.000
Driftsresultat 29.000 215.000 333.000 422.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -9.000 -23.000 -36.000
Finans -4.000 -4.000 -9.000 -23.000 -17.000
Resultat før skatt 25.000 211.000 325.000 399.000 20.000
Skattekostnad -6.000 -50.000 -79.000 -112.000 -9.000
Årsresultat 19.000 161.000 245.000 287.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 195.000 268.000 346.000 462.000 701.000
Sum omløpsmidler 2.265.000 2.744.000 2.421.000 1.916.000 2.190.000
Sum eiendeler 2.460.000 3.012.000 2.767.000 2.378.000 2.891.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 369.000 208.000 209.000 246.000
Sum egenkapital 888.000 869.000 708.000 709.000 746.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 213.000 533.000
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 2.142.000 2.059.000 1.455.000 1.612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.460.000 3.011.000 2.767.000 2.377.000 2.891.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.563.000 5.958.000 6.164.000 6.232.000 5.953.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.563.000 5.958.000 6.164.000 6.232.000 5.953.000
Varekostnad -3.335.000 -3.485.000 -3.528.000 -3.510.000 -3.705.000
Lønninger -1.113.000 -1.160.000 -1.137.000 -1.115.000 -1.099.000
Avskrivning -73.000 -73.000 -114.000 -274.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.014.000 -1.025.000 -1.053.000 -911.000 -837.000
Driftskostnader -5.535.000 -5.743.000 -5.832.000 -5.810.000 -5.915.000
Driftsresultat 29.000 215.000 333.000 422.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 19.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -9.000 -23.000 -36.000
Finans -4.000 -4.000 -9.000 -23.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 161.000 245.000 287.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 36.000 232.000
Sum Immatrielle midler 28.000 28.000 33.000 71.000 232.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 167.000 240.000 313.000 391.000 469.000
Sum varige driftsmidler 167.000 240.000 313.000 391.000 469.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 195.000 268.000 346.000 462.000 701.000
Varebeholdning 1.023.000 1.363.000 1.380.000 1.326.000 1.241.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 136.000 106.000 8.000 21.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.106.000 1.275.000 1.034.000 569.000 888.000
Sum omløpsmidler 2.265.000 2.744.000 2.421.000 1.916.000 2.190.000
Sum eiendeler 2.460.000 3.012.000 2.767.000 2.378.000 2.891.000
Sum opptjent egenkapital 388.000 369.000 208.000 209.000 246.000
Sum egenkapital 888.000 869.000 708.000 709.000 746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 707.000 907.000 907.000 583.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 213.000 533.000
Leverandørgjeld 329.000 669.000 660.000 334.000 452.000
Betalbar skatt 6.000 44.000 0 25.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000 336.000 304.000 339.000 374.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 186.000 187.000 175.000 769.000
Sum kortsiktig gjeld 1.572.000 2.142.000 2.059.000 1.455.000 1.612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.460.000 3.011.000 2.767.000 2.377.000 2.891.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 693.000 602.000 362.000 461.000 578.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.6
Soliditet 36.1 28.9 25.6 29.8 25.8
Resultatgrad 0.5 3.6 5.4 6.8 0.6
Rentedekningsgrad 7.3 53.8 3 18.3 1.6
Gjeldsgrad 1.8 2.5 2.9 2.4 2.9
Total kapitalrentabilitet 1.2 7.1 1 17.8 2.0
Signatur
31.08.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
31.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex