Parfymeriet Granstunet As
Juridisk navn:  Parfymeriet Granstunet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61010064
Smiegata 2 Smiegata 2 Fax:
2750 Gran 2750 Gran
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 998101441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/5/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.72%
Resultat  
  
-112.73%
Egenkapital  
  
-33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.541.000 2.612.000 2.833.000 2.704.000 2.394.000
Resultat: -117.000 -55.000 141.000 60.000 121.000
Egenkapital: 234.000 351.000 406.000 305.000 262.000
Regnskap for  Parfymeriet Granstunet As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.541.000 2.612.000 2.833.000 2.704.000 2.394.000
Driftskostnader -2.659.000 -2.660.000 -2.687.000 -2.639.000 -2.265.000
Driftsresultat -117.000 -49.000 146.000 66.000 130.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -7.000 -5.000 -7.000 -9.000
Finans 0 -6.000 -4.000 -6.000 -8.000
Resultat før skatt -117.000 -55.000 141.000 60.000 121.000
Skattekostnad 0 0 -41.000 -16.000 -34.000
Årsresultat -117.000 -55.000 101.000 44.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 12.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.373.000 1.319.000
Sum eiendeler 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.385.000 1.348.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 263.000 318.000 217.000 174.000
Sum egenkapital 234.000 351.000 406.000 305.000 262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 1.150.000 1.107.000 1.080.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.385.000 1.348.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.541.000 2.612.000 2.833.000 2.704.000 2.394.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.541.000 2.612.000 2.833.000 2.704.000 2.394.000
Varekostnad -1.545.000 -1.549.000 -1.633.000 -1.692.000 -1.432.000
Lønninger -554.000 -569.000 -553.000 -441.000 -349.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -560.000 -542.000 -496.000 -486.000 -464.000
Driftskostnader -2.659.000 -2.660.000 -2.687.000 -2.639.000 -2.265.000
Driftsresultat -117.000 -49.000 146.000 66.000 130.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -7.000 -5.000 -7.000 -9.000
Finans 0 -6.000 -4.000 -6.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -117.000 -55.000 101.000 44.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 6.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 12.000 29.000
Varebeholdning 868.000 1.040.000 1.051.000 897.000 938.000
Kundefordringer 0 1.000 1.000 6.000 2.000
Andre fordringer 28.000 38.000 44.000 34.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 443.000 422.000 417.000 435.000 340.000
Sum omløpsmidler 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.373.000 1.319.000
Sum eiendeler 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.385.000 1.348.000
Sum opptjent egenkapital 146.000 263.000 318.000 217.000 174.000
Sum egenkapital 234.000 351.000 406.000 305.000 262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 117.000 134.000 176.000 145.000 139.000
Betalbar skatt 0 0 35.000 19.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 140.000 144.000 123.000 134.000 119.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 848.000 872.000 774.000 783.000 792.000
Sum kortsiktig gjeld 1.104.000 1.150.000 1.107.000 1.080.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 1.338.000 1.501.000 1.513.000 1.385.000 1.348.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 351.000 406.000 293.000 233.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Soliditet 17.5 23.4 26.8 2 19.4
Resultatgrad -4.6 -1.9 5.2 2.4 5.4
Rentedekningsgrad 29.2 9.4 14.6
Gjeldsgrad 4.7 3.3 2.7 3.5 4.1
Total kapitalrentabilitet -8.7 -3.2 9.7 4.8 9.7
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex