Pargasbua As
Juridisk navn:  Pargasbua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle Kongevei 2911 Gamle Kongevei 2911 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 913459385
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rendalen Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.03%
Resultat  
  
-135.96%
Egenkapital  
  
-7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 261.000 264.000 345.000 266.000
Resultat: -32.000 89.000 116.000 168.000 145.000
Egenkapital: 370.000 402.000 336.000 251.000 131.000
Regnskap for  Pargasbua As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 261.000 264.000 345.000 266.000
Driftskostnader -214.000 -173.000 -149.000 -177.000 -122.000
Driftsresultat -33.000 88.000 116.000 168.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt -32.000 89.000 116.000 168.000 145.000
Skattekostnad 0 -23.000 -31.000 -47.000 -38.000
Årsresultat -32.000 65.000 85.000 120.000 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.000 133.000 146.000 159.000 171.000
Sum omløpsmidler 587.000 618.000 592.000 528.000 412.000
Sum eiendeler 708.000 751.000 738.000 687.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 378.000 312.000 227.000 107.000
Sum egenkapital 370.000 402.000 336.000 251.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 350.000 401.000 436.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 752.000 737.000 687.000 583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 261.000 264.000 345.000 266.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 180.000 261.000 264.000 345.000 266.000
Varekostnad -40.000 -56.000 -41.000 -46.000 -9.000
Lønninger 0 0 -1.000 0 0
Avskrivning -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -104.000 -94.000 -118.000 -105.000
Driftskostnader -214.000 -173.000 -149.000 -177.000 -122.000
Driftsresultat -33.000 88.000 116.000 168.000 145.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 65.000 85.000 120.000 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 120.000 133.000 145.000 158.000 171.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 120.000 133.000 145.000 158.000 171.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 121.000 133.000 146.000 159.000 171.000
Varebeholdning 75.000 75.000 75.000 75.000 40.000
Kundefordringer 0 41.000 0 9.000 64.000
Andre fordringer 7.000 4.000 5.000 4.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 505.000 498.000 512.000 441.000 305.000
Sum omløpsmidler 587.000 618.000 592.000 528.000 412.000
Sum eiendeler 708.000 751.000 738.000 687.000 583.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 378.000 312.000 227.000 107.000
Sum egenkapital 370.000 402.000 336.000 251.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 9.000 6.000 8.000 12.000
Betalbar skatt 0 23.000 31.000 47.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 7.000 1.000 9.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 310.000 363.000 371.000 392.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 350.000 401.000 436.000 452.000
Sum gjeld og egenkapital 708.000 752.000 737.000 687.000 583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 249.000 268.000 191.000 92.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1.5 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.3 1.1 0.9
Soliditet 52.3 53.5 45.6 36.5 22.5
Resultatgrad -18.3 33.7 43.9 48.7 54.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.2 1.7 3.5
Total kapitalrentabilitet -4.5 11.8 15.7 24.5 24.9
Signatur
03.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex