Parkanlegg As
Juridisk navn:  Parkanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90987333
Fornebuveien 58 Fornebuveien 58 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 916309503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A B O Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
120.18%
Resultat  
  
14.68%
Egenkapital  
  
92.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Resultat: 125.000 109.000 -119.000 249.000
Egenkapital: 200.000 104.000 121.000 212.000
Regnskap for  Parkanlegg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Driftskostnader -1.859.000 -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 126.000 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 0
Finans -2.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt 125.000 109.000 -119.000 249.000
Skattekostnad -29.000 -26.000 28.000 -67.000
Årsresultat 96.000 83.000 -91.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 28.000 0
Sum omløpsmidler 398.000 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 398.000 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 200.000 104.000 121.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 197.000 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 275.000 296.000 859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.986.000 902.000 2.377.000 820.000
Varekostnad -1.110.000 -358.000 -1.290.000 -120.000
Lønninger -326.000 -37.000 -844.000 -328.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -423.000 -397.000 -361.000 -123.000
Driftskostnader -1.859.000 -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 126.000 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 0
Finans -2.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0
Årsresultat 96.000 83.000 -91.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 28.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.000 28.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 198.000 0 25.000 182.000
Andre fordringer 113.000 112.000 222.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 161.000 21.000 677.000
Sum omløpsmidler 398.000 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 398.000 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 200.000 104.000 121.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 36.000 23.000 -1.000 21.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 80.000 15.000 45.000 192.000
Utbytte 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 134.000 131.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 397.000 275.000 296.000 859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 102.000 93.000 212.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2 1.6 1.5 1.4
Soliditet 50.4 37.8 40.9 24.7
Resultatgrad 6.3 12.1 30.4
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1 1.6 1.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 31.7 39.6 -39.9 29.0
Signatur
16.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex