Parkanlegg As
Juridisk navn:  Parkanlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90987333
Fornebuveien 58 Fornebuveien 58 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916309503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: A B O Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.05%
Resultat  
  
191.6%
Egenkapital  
  
-14.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 902.000 2.377.000 820.000
Resultat: 109.000 -119.000 249.000
Egenkapital: 104.000 121.000 212.000
Regnskap for  Parkanlegg As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 902.000 2.377.000 820.000
Driftskostnader -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Resultat før skatt 109.000 -119.000 249.000
Skattekostnad -26.000 28.000 -67.000
Årsresultat 83.000 -91.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 28.000 0
Sum omløpsmidler 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 104.000 121.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 296.000 859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 902.000 2.377.000 820.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 902.000 2.377.000 820.000
Varekostnad -358.000 -1.290.000 -120.000
Lønninger -37.000 -844.000 -328.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -397.000 -361.000 -123.000
Driftskostnader -792.000 -2.495.000 -571.000
Driftsresultat 109.000 -118.000 249.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 0
Årsresultat 83.000 -91.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 28.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 28.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 182.000
Andre fordringer 112.000 222.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 161.000 21.000 677.000
Sum omløpsmidler 273.000 268.000 859.000
Sum eiendeler 275.000 296.000 859.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 91.000 182.000
Sum egenkapital 104.000 121.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 -1.000 21.000
Betalbar skatt 0 0 67.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 45.000 192.000
Utbytte -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 131.000 367.000
Sum kortsiktig gjeld 171.000 175.000 647.000
Sum gjeld og egenkapital 275.000 296.000 859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000 93.000 212.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4
Soliditet 37.8 40.9 24.7
Resultatgrad 12.1 30.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.4 3.1
Total kapitalrentabilitet 39.6 -39.9 29.0
Signatur
16.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex