Parker Norway As
Juridisk navn:  Parker Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66753400
Postboks 174 Solbråveien 32B Fax: 33355501
1371 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 951351032
Aksjekapital: 5.862.970 NOK
Etableringsdato: 3/30/1989
Foretakstype: AS
Tidligere navn: scanrope subsea as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
721.02%
Egenkapital  
  
17.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 397.000 144.921.000 241.344.000
Resultat: 16.482.000 -2.654.000 -6.299.000 29.691.000 -135.254.000
Egenkapital: 87.978.000 74.946.000 77.307.000 81.906.000 61.475.000
Regnskap for  Parker Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 397.000 144.921.000 241.344.000
Driftskostnader 15.781.000 -2.720.000 -7.669.000 -116.944.000 -372.062.000
Driftsresultat 15.780.000 -2.720.000 -7.272.000 27.977.000 -130.718.000
Finansinntekter 1.115.000 1.250.000 3.310.000 6.781.000 1.715.000
Finanskostnader -413.000 -1.184.000 -2.338.000 -5.068.000 -6.251.000
Finans 702.000 66.000 972.000 1.713.000 -4.536.000
Resultat før skatt 16.482.000 -2.654.000 -6.299.000 29.691.000 -135.254.000
Skattekostnad -3.450.000 293.000 1.700.000 -8.099.000 37.342.000
Årsresultat 13.032.000 -2.361.000 -4.599.000 21.592.000 -97.912.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.073.000 37.615.000
Sum omløpsmidler 92.790.000 97.219.000 103.933.000 127.830.000 317.926.000
Sum eiendeler 92.790.000 97.219.000 103.933.000 128.903.000 355.541.000
Sum opptjent egenkapital 17.664.000 4.632.000 6.992.000 11.592.000 0
Sum egenkapital 87.978.000 74.946.000 77.307.000 81.906.000 61.475.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 0 453.000 2.223.000 1.698.000
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 22.273.000 26.173.000 44.774.000 292.366.000
Sum gjeld og egenkapital 92.790.000 97.219.000 103.932.000 128.903.000 355.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 72.631.000 241.344.000
Andre inntekter 0 0 397.000 72.290.000 0
Driftsinntekter 0 0 397.000 144.921.000 241.344.000
Varekostnad 0 0 0 -43.028.000 -137.309.000
Lønninger -335.000 -1.525.000 -2.557.000 -37.386.000 -108.199.000
Avskrivning 0 0 0 -5.952.000 -18.590.000
Nedskrivning 0 0 -1.073.000 0 -36.462.000
Andre driftskostnader 16.116.000 -1.195.000 -4.039.000 -30.578.000 -71.502.000
Driftskostnader 15.781.000 -2.720.000 -7.669.000 -116.944.000 -372.062.000
Driftsresultat 15.780.000 -2.720.000 -7.272.000 27.977.000 -130.718.000
Finansinntekter 1.115.000 1.250.000 3.310.000 6.781.000 1.715.000
Finanskostnader -413.000 -1.184.000 -2.338.000 -5.068.000 -6.251.000
Finans 702.000 66.000 972.000 1.713.000 -4.536.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.032.000 -2.361.000 -4.599.000 21.592.000 -97.912.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 9.398.000
Fast eiendom 0 0 0 0 3.007.000
Maskiner anlegg 0 0 0 1.073.000 25.210.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.073.000 28.217.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 1.073.000 37.615.000
Varebeholdning 0 0 0 0 6.440.000
Kundefordringer 0 0 0 0 47.759.000
Andre fordringer 91.886.000 96.488.000 102.327.000 127.117.000 8.031.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 903.000 731.000 1.605.000 713.000 0
Sum omløpsmidler 92.790.000 97.219.000 103.933.000 127.830.000 317.926.000
Sum eiendeler 92.790.000 97.219.000 103.933.000 128.903.000 355.541.000
Sum opptjent egenkapital 17.664.000 4.632.000 6.992.000 11.592.000 0
Sum egenkapital 87.978.000 74.946.000 77.307.000 81.906.000 61.475.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.450.000 0 453.000 2.223.000 1.698.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 196.050.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 0 453.000 2.223.000 1.698.000
Leverandørgjeld 48.000 0 78.000 422.000 29.535.000
Betalbar skatt 0 0 0 3.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 141.000 117.000 4.835.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.314.000 22.270.000 25.954.000 44.232.000 61.920.000
Sum kortsiktig gjeld 1.362.000 22.273.000 26.173.000 44.774.000 292.366.000
Sum gjeld og egenkapital 92.790.000 97.219.000 103.932.000 128.903.000 355.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.428.000 74.946.000 77.760.000 83.056.000 25.560.000
Likviditetsgrad 1 68.1 4.4 4 2.9 1.1
Likviditetsgrad 2 68.1 4.4 4 2.9 1.1
Soliditet 94.8 77.1 74.4 63.5 17.3
Resultatgrad -1831.7 19.3 -54.2
Rentedekningsgrad 38.2 -2.3 -3.1 6.9 -20.6
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.6 4.8
Total kapitalrentabilitet 18.2 -1.5 -3.8 27.0 -36.3
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex